Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem      

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet                                                       

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: Zsidó orvosi etika I-II

                 kódja: még nincs

                 kreditértéke: 4 kredit (I. és II. félév egyaránt 2-2 kreditpont)

Tantárgy előadójának neve: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

Kurzusvezető: Oberlander Báruch rabbi

A tárgy tematikája: (hetekre bontva):

  1. félév:

1-4. előadás: A vallási előírások és az életmentés kötelessége

5-8. előadás: Az orvos és Isten – a gyógyítás és az ima szerepe a zsidó etikában

9-12. előadás: Eutanázia – A halál és haldoklás kérdései a társadalomban

13-16. előadás: Dohányzás és könnyű drogok használata a zsidóság szemszögéből

17-20. előadás: Orvosi műhibák a zsidó jog és etika fényében

21-24. előadás: A mesterséges megtermékenyítés lehetősége a zsidó jogban

25-28. előadás: A klónozás előnyei, hátrányai és feltételei

 

  1. félév:

1-4. előadás: Genetika és zsidó jog – Milyen jogokkal rendelkezünk saját génállományunk felett?

5-8. előadás: Genetika és zsidó jog – A génmanipulált élelmiszerek problematikája

9-12. előadás: Sziámi ikrek – Az értékelés kérdése két élő ember között

13-16. előadás: Hálapénz – Mi a legmegfelelőbb módja az orvos jutalmazásának?

17-20. előadás: A fogamzásgátlás a zsidó jogban

21-24. előadás: A szervátültetés megengedett és tiltott formái

25-28. előadás: DNS azonosítás kérdései a zsidó jogban

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel szükséges. Hiányzás pótlására nincs lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 Az előadások 25%-át (3 előadást) meghaladó hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Félévközi ellenőrzést nem tervezünk.

A félév végi aláírás követelményei:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel

Az osztályzat kialakításának módja:

Írásos beszámoló (dolgozat) készítése megadott témakörök és irodalomjegyzék alapján

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A dolgozat leadása szükséges a megadott határidőre.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező: A kurzus során kiosztott írásos jegyzetek

Ajánlott irodalom: Dr. Avraham Steinberg (Translated by Dr. Fred Rosner): Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, Feldheim Publishers, Jerusalem-New York, 1988, ISBN: 1-58330-592-0

Fred Rosner: Pioneers in Jewish Medical Ethics, Jason Aronson, New Jersey, 1997

Fred Rosner: Medicine in the Bible and the Talmud: Selections from Classical Jewish Sources, Ktav Publishing House, New York 1977

Rabbi Moshe Tendler–Fred Rosner: Practical Medical Halachah, Association of Orthodox Jewish Scientists, New Jersey 1990

David J. Bleich: Judaism and Healing: Halakhic Perspectives, Ktav Publishing House, New York 1981

Faitel Levin: Halacha, medical science, and technology: Perspectives on contemporary Halacha issues, Maznaim Publishing Corporation, New York-Jerusalem, 1987

Fred Rosner: Medicine and Jewish Law II, Jason Aronson, New Jersey, 1993

A kurzus felvételének feltétele:  

A II. félévre csak az I. félévet teljesített hallgatók jelentkezhetnek. Az I. félév felvételének nincs előfeltétele.

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena