Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Pszichoszomatikus orvostudomány tantárgy – SE Magatartástudományi Intézet

Dr.Harrach Andor – pszichiátria, pszichoszomatika, pszichoterápia (szerződéses oktató)

 

-10 év óta szabadon választható tárgy német nyelven, 2 félévben, külön-külön is teljesíthető,

-1.félév súlypont elmélet ill. 2. félév súlypont gyakorlat, 2x45 perc/hét,

-gyakorlati jegy félévenként, 2 pont

-feltétel: Orvosi pszichológia tárgy vizsga

-elvárás: aktív részvétel, esszé vagy referatum a félév folyamán

-javasolt félév 5-7-9 ill. 6-8-10

-javasolt irodalmi lista

-kötelező a PP előadás sorozat ismerete „A psziochoszomatika alapjai-Grundzüge der Psychosomatik”  (Harrach Andor), elméleti és  ill. gyakorlati rész, hozzáférhető az Intézet honlapján (fokozatos fejlesztés)

-rendszeres eset bemutatás megbeszéléssel

-rendszeres csoportos probléma megbeszélés

-túlnyomóan körkörös ülésrend.

 Tematika 1. félév:

 1. Az orvostudomány bio-pszicho-szociális modellje
 2. Az ember mint pszichoszomatikus lény
 3. A pszichoszomatika betegségtana: tünetképződés, etológia, lefolyás
 4. Kórképek – a betegségek ismerete
 5. Diagnosztika
 6. Multidiszciplináris összefüggések
 7. A pszichoszomatikus betegségek a mindennapi gyógyító gyakrlatban
 8. A pszichoszomatika jelenléte az egyes orvosi szakmákban: „szakma-specifikus pszichoszomatika”
 9. Terápiás koncepciók, stuktúrák, gyakorlat
 10. Az ellátás rendszere
 11. Összefüggések: szomatikus medicina-pszichiátria-pszichoszomatika-pszichoterápia
 12. A pszichoszomatika oktatása az orvosképzésben
 13. Továbbképzési rendszerek a pszichoszomatikában
 14. A csoportmunka szerepe a pszichoszomatikában
 15. A pszichoszomatika pozíciója az orvostudományban
 16. Pszichoszomatika, népegészségügy, népgazdaság
 17. A pszichoszomatika jelentősége a társadalomban
 18. A pszichoszomatika intézményesítése
 19. Nemzetközi összehasonlítások
 20. Az orvos pszichoszomatikus kompetenciái, tevékenysége és identitása
 21. Mit jelent pszichoszomatikus betegnek lenni?

Tematika 2. félév

 1. Az orvosi beszélgetés
 2. Az orvos pszichoszomatikus tartása („beszélő medicina”, „kapcsolati medicina”, „emocionális medicina”, „rendszerszemléletű midicina”)
 3. A pszichoszomatika „4 kapuja”: 1. az egészséges-normális-mindennapi pszichoszoamtika 2. betegségtan 3. a gyógyítás, annak rendszerei 4.
 4. A „pszichoszomatikus szituáció”
 5. A bio-pszicho-szociális anamnézis – az anamnesztikus beszélgetés
 6. A szomatikus diagnózis
 7. A szociális „diagnózis”
 8. Az esetkoncepció
 9. A motiváció kérdései
 10. A terápiás terv: multimodális, multidiszciplináris, multiperszonális, hálózati
 11. Interdiszciplináris kooperáció, koordináció – mindenkinek csak fél tudása van
 12. A pszichoterápia jellemzői a pszichoszomatika területén – pszichoszomatika nem vezethető le egyedül a pszichoterápiából
 13. A csoportmódszerek a pszichoszomatikában túl a csoportterápiákon: klinikai esetmegbeszélés, szupervízió, Bálint-csoport, interakcionális esetmegbeszélő csoport, témacentrikus ill. probléma orientált esetmegbeszélő (TCI), kutatási esetmegbeszélő, oktatási esetmegbeszélő csoport
 14. Az esetábrázolás kompetenciája: szóban, írásban, példaszerűen, lefolyásban, dokumentációban, lelet írásban, a klinikai zárójelentés
 15. A betegségek – kórformák leírása
 16. Terapeuták professzionális csoportmagatartása – vizit, klinikai esetmegbeszélő, továbbképzés
 17. Orvosi kompetenciák a pszichoszomatikában
 18. Kompetenciák a pszichoszomatikus gyógyításban
 19. Szomatikus ismeretek ill. tapasztalatok a pszichoszomatika pszichoterápiájában
 20. Pszichoszomatikus ambulancia ill. osztály megismerése
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena