Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi Kar  Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: A digitális egészségügy alapjai (Lessons in Digital Health)              

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: AOSMAG506_1M                 

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Dr. Meskó Bertalan

Tanév: 2017/18 I.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A digitális egészségügy alapjai című kurzus olyan tudásról, lexikai anyagokról és készségekről szól, melyek a diszruptív, változást hozó technológiák hasznát, etikai aggályait, mindennapi alkalmazását segít megérteni és elsajátítani. Ehhez egyedi szerkezetével a kritikus és kreatív gondolkodás, problémamegoldás felé tereli a hallgatókat. Online feladatok óra közben, digitális platformokon végzett tudásfelmérés, workshop-szerű közös problémamegoldás együttesen hivatott elérni, hogy a hallgatók a jövőbeni praxisukban megtalálják az egyensúlyt az emberi érintés, empátia és az innovatív technológiák garmadának használata között. A kurzus mintegy jövőkutatói gondolkodást szeretne közvetíteni a hallgatók felé.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

  • A digitális egészségügy alapjai: bevezetés, exponenciális technológiák, közösségi média
  • Az információ megemésztése: RSS, keresőmotorok
  • Az információ megosztása: Twitter, Facebook, Linkedin
  • Az online jelenlét: orvosi weboldalak, digitális lábnyom, kollaboráció
  • Digitális egészségügy akcióban: közösségek, telemedicina, viselhető szenzorok
  • E-páciensek
  • Diszruptív technológiák: 3D nyomtatás, virtuális és kiterjesztett valóság, robotika, mesterséges intelligencia
  • Etikai kérdések a science fiction mentén: pénzügyi egyenlőtlenség, biztosítások, privát szféra
  • A jövő: predikciók, várakozások és a valóság + hallgatók előadásai

Az összes előadás és a workshopok szervezője: Dr. Meskó Bertalan

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A részvétel az órák 80%-án kötelező.

Pótolni egy órát lehet esszéírással.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: -

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Hallgatói előadás kiosztott projektekről: 20-40 pont

2 online kérdőív: 10 pont

Vizsgateszt élőben online: 50 pont

Bónuszpontok:

Esszé írása: 15 pont

Online kurzus elvégzése: 20 pont

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

Részvétel az órák 80%-án, 61 pont megszerzése.

Az osztályzat kialakításának módja:

61-70 pont: 2-es érdemjegy

71-80 pont: 3-es érdemjegy

81-90 pont: 4-es érdemjegy

91-100 pont: 5-es érdemjegy

A vizsga típusa: Online kitöltött teszt személyes jelenlét mellett.

Vizsgakövetelmények: -

A vizsgajelentkezés módja: -

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Orvosi Kommunikáció, Medicine Kiadó

Engedjük a beteget segíteni, E-patient Dave, 2015

Az orvoslás jövője, Dr. Meskó, HVG, 2016

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena