Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi Kar  Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Art of Learning – A tanulás művészete

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó) angol nyelvű képzés

                 kódja: AOSMAG392_1M

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Tantárgyfelelős: Dr. Túry Ferenc Habilitációjának kelte: 2006 Előadó: Dr. Kollár János

Munkahelye: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:

A hallgatók tanulási, prezentációs képességeinek javítása, a tananyagok elsajátítása terén produkált teljesítményük növelése.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei:

A legkisebb hallgatói létszám: 10

A legmagasabb hallgató létszám: 15

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A program öt olyan területre összpontosít, melyek fejlesztése elengedhetetlenül szükséges az oktatás területén.

 • Kreativitás-fejlesztés. A résztvevők egyéni és csoportos, játékos feladatokon keresztül olyan, naponta alkalmazható, egyszerű, de hatékony módszereket sajátíthatnak el, melyek alkalmasak kreativitásuk fejlesztésére.
 • Oktatástechnika, előadás-technika. A prezentáció alapszabályainak elsajátítása, modern, az utóbbi években kifejlesztett prezentációs módszerek és alkalmazásuk bemutatása, gyakorlása.
 • Lecketanítás, lecketanulás. A program ezen része olyan módszereket, mnemotechnikai eljárásokat tanít, melyek segítségével játékos formában edzhető, javítható a memória befogadóképessége, és a felidézés hatékonysága. Segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek saját tanulási stílusuk felfedezéséhez, kialakításához.
 • Linkek az interneten. E részben az alábbi témák kerülnek feldolgozásra:
 • Hogyan érhető el, hogy a (pl. kutatáshoz, szakcikkhez, egyéb tudományos munkákhoz) szükséges információk naponta, a saját postafiókunkba érkezzenek?
 • Hogyan bukkanjunk rá számunkra hasznos és informatív weboldalakra az interneten?
 • Milyen ingyenes alkalmazásokat találhatunk a világhálón, melyek megkönnyítik a tanulást, tanítást és kutatást?
 • Általános Relaxáció. Ennek keretében a résztvevők elsajátíthatják a „koncentrált pihenés” alapjait, azaz pl. azt, hogy miként képesek 7 perc alatt kb. 4 órának megfelelő pihenést pótolni.

A tantárgy felvételének nincs előfeltétele. A kurzus 20 órás, és 5x4 óra bontásban kerül lebonyolításra, és a hallgatók által feldolgozott témákból készült egyéni prezentációk bemutatásán alapuló vizsgával zárul.

A tárgy tematikája:

 1. találkozás: Kreativitás-fejlesztés –  során a résztvevők egyéni és csoportos, játékos feladatokon keresztül olyan, naponta alkalmazható, egyszerű, de hatékony módszereket sajátíthatnak el, melyek alkalmasak kreativitásuk fejlesztésére
 2. találkozás: Oktatástechnika, előadás-technika - a prezentáció alapszabályainak elsajátítása, modern, utóbbi években kifejlesztett prezentációs módszerek és alkalmazásuk bemutatása, gyakorlása. Az előadáson hallottak hasznosításáról a résztvevők gyakorlati keretek között adnak számot.
 3. találkozás:  Lecketanulás – A tanulást segítő mnemotechnikai eljárások tanítása, a megfelelő időgazdálkodás elsajátítása.
 4. találkozás: Linkek az interneten – Az RSS alkalmazásának elsajátítása, saját kutatómunka végzése RSS segítségével. Általános relaxáció: A relaxáció alapjainak megtanulása, a test-lélek-szellem harmónia megteremtésének megtanulása.
 5. találkozás:    Vizsga – A résztvevők a kurzuson tanultak felhasználása segítségével saját prezentációt készítenek, előadják, és visszajelzéseket kapnak egymástól, valamint a kurzus vezetőjétől.

A foglalkozásokra való jelentkezés és a részvétel követelményei valamint a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A jelentkezés követelménye: motivációs levél írása, melyben a hallgató kifejti, miért szeretne a kurzusra járni. A motivációs levél alapján a jelentkezés elfogadható vagy elutasítható. A motivációs levelet a kollarmethod [KUKAC] gmail [PONT] com címre kell küldeni.

Az 5 gyakorlat 20 órájából összesen maximum 4 óra hiányzás lehetséges. Ennél több hiányzás esetén másik szemináriumon kell pótolni (amennyiben több indul), vagy egy esszé munkát kell írni.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Jelenléti ív illetve Neptun

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: -

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 1. Prezentáció elkészítése megtartása megfelelő színvonalon.
 2. Aktív részvétel, a hallgatótársak munkájának tisztelete és aktív támogatása.

Az osztályzat kialakításának módja:

3 fokozatú értékelés.

Kiválóan megfelelt: Kevés hiányzás, aktív és konstruktív részvétel, a feladatok magas színvonalú teljesítése. A vizsgaprezentáció magas színvonalon történő teljesítése.

Megfelelt: A vizsgaprezentáció megfelelő színvonalon történő teljesítése.

Nem felelt meg: Túl sok hiányzás, passzív részvétel, a prezentáció elmulasztása vagy a vizsgaprezentáció nem megfelelő színvonalon történő teljesítése.

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat

A vizsgajelentkezés módja: Neptun.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Könyvek:

Kermani, K. 1990. Autogenic Training. Souvenir Press Ltd. London.

Herkert, R.. 1993. Die 90-Sekunden Pause. Integral Verlag, Wessobrunn.

Tracy, B. 2005. Focal Point. Amacom, American Management Association International, New York.

O’Connor, J., Seymour, J. 1993. Introducing NLP. Thorsons Publisher Ltd. London.

Metzig, W., Schuster, M. 1996. Lernen zu lernen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Burke, J. 2001. The Knowledge Web. Simon & Schuster. New York.

 

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena