Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Előadások kezdete: szerdánként 17h. Bőrklinika előadóterem.

Első előadás:    2017 szept. a tanév első szerdáján


A tárgy tematikája:

  1. „ A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak” (A. Einstein)

      Hit és ész szerepe a tudományokban

      Azt, hogy az ész vagy értelem , a megszerzett tudás, hogyan segíti az orvostudomány fejlődését nem lehet vitatéma. A hit már sokkal inkább. Nyilván itt nem általában vett hitről kell beszélnünk, hanem kifejezetten az Istenhitről. Hinni bármiben lehet, például az orvos vagy tudós a saját képességeiben tudásában vetett hitéről tehet tanúbizonyságot. A probléma akkor következik el amikor véget ér a saját tudásunk. Ilyenkor a gyógyító kutató könnyen megbicsaklik elkedvetlenedik. Az Istenbe vetett hit ezen segít át, mivel ez segít ahhoz, hogy felismerjük „Istene képmása” voltunkat ami azt jelenti, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint ami éppen látszik vagy amit el tudtunk érni. Ez dinamizálja a gyógyítót, hogy ne adja fel dolgozzon tovább akkor is, ha balsikerek érik. Másik fontos momentum, hogy a sikervágy sokszor helytelen irányba viszi a gyógyítót kutatót. A cél érdekében képes átírni azokat a törvényeket, amit Isten a tízparancsolatban kinyilatkoztatott. Lehet, hogy ettől eredményesebb lesz, de elveszítheti lelkiismeretének tisztaságát így a valódi igazságot is. Csak saját igazát bizonygatja.

  1. „Látni amit mindenki lát, gondolni amit még senki nem gondolt” (Szent-Györgyi Albert)  Ötletek és megvalósítás. Mi kell hozzá?

A fenti mondattal definiálta a tudományt a Nobel díjas magyar tudós. Személyes tapasztalatként éltem meg, hogy egy-egy nyilvánvaló dolog felett átsiklik az ember és csak később ismeri fel, hogy mennyire sokat segíthetett volna már korábban is a gyógyításban. Ehhez azonban el kell mélyülni a gondolkodásban. Ezt az elmélyülést szolgálja a hitben való elmélyülés, mely előidéz egy olyan lelkiállapotot, mely során az ember a saját tudományát, gyógyító munkáját is sokkal tisztábban látja. A diavetítés során a vászon sötét marad , ha nincs fényforrás. Hiába van a filmen rajta a csodálatos kép, fény nélkül nem látszik. Ami a filmen van azt a megszerzett tudáshoz, tapasztalathoz lehet hasonlítani. A fényerőt pedig a hit adhatja a gondolathoz a kreatív ötlethez melynek a kibontakozását segíti. Kitalálni valamit, nagy dolog, de messze nem elégséges. Bebizonyítani, elfogadtatni, megvalósítani, ehhez talán még sokkal több erő, bátorság  kell. Ehhez is segít hozzá a hit.

  1.     Vendégelőadó (Hit és ész az orvostudományomban)

    4. „Hiszek…, mert hinni akarok” (Ady Endre) Alexits Carrel (eddigi egyetlen sebészi Nobel  díj 1912) munkássága.

Érdemes külön előadást szentelni a Nobel díjas orvosnak. Sebészeti szakmában vagy inkább mondhatnánk úgy, hogy gyakorló orvosként kevesen jutottak Nobel díjhoz. A napi fáradtságos munka szinte lehetetlenné teszi a kutatást. Alexits Carrel ez alól kivétel, gyakorló sebészként dolgozta ki a szervátültetés máig is használatban lévő metodikáját. Alapvető érsebészeti elveket is ő rakta le. Nem volt hívő orvos, amíg tanúja lett egy lourdesi csodás gyógyulásnak. Ez gondolkodóba ejtette, évekig kétségek közt vívódott, a halála előtt 1 évvel adta meg magát véglegesen a teremtőnek. Az előadás róla és Lourdesról szól.
 

Az enciklikát érdemes elemezni, bizonyságot kapunk arról, hogy összhang van és nem ellentét a két fogalom között.

6.   Vendégelőadó (Hit és ész az orvostudományomban)

7.„Ész és hit ugyanarra az őseredeti igazságra törekszenek, amely Igazság nem mondhat ellent önmagának” (II. János Pál Magyar Tudományos Akadémián elhangzott beszéd)  A Fides et Ratio (Hit és Ész) 1999-es pápai enciklika elemzése

A 99-ben megjelent pápai enciklika mérföldkő a hit és tudomány kapcsolatában az elmúlt évszázadban. A Pápa a hit és észt a madár két szárnyához hasonlítja. Ahogy a madárnak kell a két szárny az emelkedéshez az embernek kell a hit és ész az emelkedéséhez.


„Az evangélium nem tan, hanem maga az  élet” (Prof. Kiss Ferenc anatómus)

       Hoz –e újat a kereszténység a gyógyításban?
Az evangélium csodás gyógyulásai orvosi szemmel figyelemreméltóak, nyugodtan mondhatjuk elképesztőek. Mi az amiben gyökeresen újat hoz az addigi csodás gyógyulásokhoz képest. Nyilvánvalóan addig is voltak csodás gyógyulások. Az evangélium minden egyes csodás gyógyulásnál kihangsúlyozza, hogy „hited meggyógyított”. Hogyan gyógyít a hit, hogyan hat ki a szervezetre. Egy biztos és a tudomány által is köztudott. A stressz, a félelem akadálya a gyógyulásunknak. Gyengíti az immunrendszert, destabilizálja a keringési rendszert. A stresszből eredő  a kapkodás, sietség baleseteket okoz. Így  felismerhetjük, hogy a stressz az idő előtti elhalálozások (daganat, keringési rendszer, balesetek) 95%-ban okozati tényezőként szerepel. Hogyan segíti az evangéliumi hit a stressz mentességet?

8.    „Ha én volnék Isten már régen felrúgtam volna a világot, mint egy hangyabolyt”
      (Nietsche)   Hogyan kezeljük a tragikus haláleseteket, igazságtalanságokat
A mindennapi orvosi gyakorlat egyik legnagyobb problémáját tárgyalja az előadás. Hogyan lehet lelki segítséget adni a betegeknek, hozzátartozóknak, a súlyos emberi tragédiák megélése közben után. A „miért éppen én” kérdésre a válasz megadása csak spirituális szinten lehetséges. Mindegyik vallás próbál utat mutatni, ezen útmutatások összehasonlító analízise segítheti a jövő orvosainak munkáját.

9.    Vendégelőadó (Hit és ész az orvostudományomban)

10.   „A szeretet és szenvedés szoros kapcsolatban vannak egymással” (Gyökössy Endre
        református lelkész pszichológus). A szenvedés gyógyító, teremtő ereje.

Személyesen megélt tapasztalat, ha az ember a szenvedést fel tudja ajánlani valamiért, valakiért csökken a szenvedése, csökken a fájdalma. Nagy misztérium a szenvedés teremtő energiája. Ezt megértetni egy beteggel különlegesen nehéz feladat, szinte csak példákkal lehet, ha nem is meggyőzni csak elgondolkodtatni.

11.   „A hit nem elméleti kérdés”  (P. Pem László) Orvosok, nővérek hite , értelme    betegek hite , értelme.

Sokan a hitet elméleti kérdésként kezelik pozitívan állnak hozzá, de a gyakorlatba a valóságba képtelenek átültetni alkalmazni. Nem csak a betegek hitének erősítéséről van szó , hanem saját magunkéról a gyógyítok hitéről is. Megélt tapasztalat sokszor, amikor a beteg ad hitet az orvosának nővéreknek. Jobb lenne, ha fordítottan lenne mindig, hiszen a betegek szenvednek jobban. Hogyan tudjuk hitünket kegyelmi valóságként megélni.


12.   Vendégelőadó (Hit és ész az orvostudományomban)

13.   „Az anyag önmagában vett szükségszerűségéből nem következik feltétlen a következő  anyag által determinált jelenség, törvényszerű lépcső fok” (Heisenberg) Lehet-e a  semmiből valami, a valamiből valaki? Lázár feltámasztása.

Lázár feltámasztása talán az evangélium egyik legnagyobb orvosi csodája. Ugyanakkor tudjuk, hogy később Lázár újra meghal , most már véglegesen a földi értelemben. Isten
 közvetlen beleszólási lehetőségét az emberi történelembe, az egyén életébe a Heisenberg -féle bizonytalansági tényezővel magyarázza a fizika. A kvantummechanika a legkisebb általunk ismert anyagi részecske törvényeit tárgyalja. Hogyan épül ez tovább az emberi  sejten keresztül, a szervezet szintjéig.

14.  „Sportot űzni jótékonyságból, passzióból húzni fogat, levágni lábat, kezelni betegeket   szórakozásból, nem új dolog”    (Közegészségügyi jótékonyság és gróf Batthyány László címmel megjelent az Országos Orvosszövetség lapjában 1907-ben). A keresztény  gyógyító nem sértődhet meg. Bátorság az örömhöz.

Sokszor rosszindulat veszi körül a gyógyítót a gyógyítók részéről is Különösen, ha új utakon jár. A gyógyítók nem sértődhetnek meg. Talán az egyik legfontosabb útravaló az orvostanhallgatóknak a későbbiekre. Különösen a mai hazai orvos ellenes világban, nem lehet boldogulni mérgesen, sértődötten. Az örömhöz bátorság kell, az erre való képességet a Teremtő beleültette az emberbe. Kötelességünk, hogy használjuk.

Megjegyzés: A záróvizsgát egy dolgozat megírása jelenti kötelezően. Két részből áll. Az egyik kérdés-válasz a törzsanyagból. A másik téma szabadon választható, amit fontosnak tart az ismertetett anyaggal kapcsolatban 1 oldalban.. Hiányzás az egyetemi szabályzat szerint lehetséges.  

Meghívott előadók tervezett listája:
Prof. Kellermayer Miklós sejtkutató, Prof. Papp Lajos szívsebész, P. Janig Péter kórházlelkész, Tariska Eszter mentalhigénikus, Olaj Anett filozófus,Dr.Pentelényi Tamás Ph.D.idegsebész, Dr, Gloviczki Eszter sürg.orv.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Egyetemi szabályzat szerint

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

Egyetemi szabályzat szerint 2 alkalommal

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:

1.Előadási anyag 2. Prof Kellermayer Miklós : Az Élet (KAIROSZ 2012)Tantárgyfelelős Dr.Csókay András Ph.D.
A gesztorintézet igazgatója: Prof. Tury Ferenc  Magatartástudományi Int.

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena