Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Halál, kultúra, orvosi antropológia

 

Az előadások helye és időpontja: FOK Centrum, Szentkirályi utca, szemináriumi terem, kedd 16.00-17.30

 

A kurzus témája a halálról alkotott elképzelések antropológiai megközelítésmódja, a gyógyító és a halál viszonyának értelmezése a recens, plurális társadalom és egészségügy kontextusában.

A tantárgy olyan interdiszciplináris áttekintést kíván adni, amely az orvostudománytól kiindulva az antropológia, a filozófia, a művészetek nézőpontján keresztül értelmezi és magyarázza a halál, haldoklás témakörében megjelenő kulturális jelenségeket, mint a halálfélelem, halálhoz kötődő rítusaink és szertartásaink, ezek hiánya, illetve a változások folyamata.

A kurzus során választ keresünk azokra a dilemmákra, amellyel a hallgatók majdani munkájuk során szembesülhetnek, mint a halálfélelem, a társadalmi elvárások, a modern kor kihívásai, a gyógyíthatatlan vagy rossz kórjóslatú beteg ellátása, az orvosi munka korlátai vagy a holisztikus szemlélet alkalmazása a gyógyászatban. 

 

Tematika

 1. Szeptember 12.

Bevezetés az orvosi antropológiába.

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Szeptember 19.

A halál antropológiai megközelítésmódjai, kulturális összefüggései.

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Szeptember 26.

Helyzetgyakorlatok.

Előadó: Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Zana Ágnes

 1. Október 3.

Rítusok és szertartások egykor és ma.

A halálkép generációs változása és nemi sajátosságai

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. Október 10.

A kereszténység előtti halálkép Európában.

Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

 1. Október 17.

A halál tabu és a hospice.

Előadó: Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 1. Október 24.

Veszteségek, gyász jellemzői, folyamata, feldolgozása

Előadó: dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta, sugárterápiás szakorvos

 1. Október 31.

Életvégi dilemmák az orvosi gyakorlatban.

Előadó: Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 1. November 7. Helyzetgyakorlatok II.

Előadó: Dr. Zana Ágnes, Dr. Hegedűs Katalin

 1. November 14. A (vizuális) kultúra változásának hatása az egyéni és a kollektív halálkép alakulására.

Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi adjunktus

 1. November 21. Filmvetítés: Pedro Almodovar: Mindent anyámról.
 2. November 28.

A félév zárása

Kötelező irodalom:

 • Pilling János (szerk.) (2010): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája és pszichológiája, Semmelweis Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

 • kharon.hu
 • Helman, Cecil, G. (2003): Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kk. Budapest
 • Hegedűs K (2017): Létezik-e jó halál? Oriold Kiadó, Budapest
 • Kübler-Ross, Elisabeth (1988): A halál és a hozzá vezető út. (Ford..: Blasszauer Béla). Gondolat Kiadó, Budapest
 • Kunt Ernő (1981): A halál tükrében. Magvető Kiadó, Budapest
 • Polcz Alaine (1989): A halál iskolája. Magvető, Budapest
 • Berta Péter (szerk.) (2001): Halál és kultúra – Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Janus/Osiris, Budapest
 • Ward E. Jones:The Art of Dying. In: Vol. 41, No. 3 (November 2012), Philosophical Papers

https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/philosophy/documents/The%20Art%20of%20Dying.pdf

 • Kulcsár Zsuzsanna (1992): Egészségpszichológia. ELTE Tankönyvkiadó, Budapest
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena