Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem      

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet                                                       

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: A stresszkezelés elmélete és gyakorlata

                 kódja: még nincs

                 kreditértéke: 2 kredit

Tantárgy előadójának neve: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

201617-es őszi félév, NET szeminárium 6. 13.10-16.00 – 7 alkalom

Kurzusvezető: Dr. Zana Ágnes

 

A tárgy tematikája:

 

A kurzus kiscsoportos, problémaorientált gyakorlatok keretében zajlik, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik olyan alapvető stresszkezelő készségek megismerésére, elsajátítására, begyakorlására, melyeket az egyetemi tanulmányok és az orvosi hivatás gyakorlása során, valamint a mindennapi élet számos egyéb területén sikerrel alkalmazhatnak.

A kurzus gyakorlatait a félév első felében hetente, alkalmanként 4 tanórában tartjuk. A kurzus tematikájában felhasználja a Williams LifeSkills Életkészségek Tréning anyagát és módszertanát.

 

A tárgy tematikája (hetekre bontva):

 

1. Bevezetés. A stressz fogalma. A stressz élettani alapjai. A problémák megfogalmazása. Gondolataink és érzéseink tudatosítása, naplójegyzet technika

2. Stresszhelyzetek elemzése. Célkitűzés, döntéshozatal. Feszültség levezető technikák, relaxáció..

3. Kreatív problémamegoldás. Önérvényesítő viselkedés. Kérések megfogalmazása. Hogyan mondjunk „nem”-et.

4. Az egyetemi tanulmányok, az orvosi hivatás, a betegellátás során előforduló gyakori stresszhelyzetek és kezelésük.

5. Hatékony beszéd, kommunikációs technikák. Figyelmes meghallgatás.

6. Empátia csoportokkal. Empátia egyénekkel. A személyes hatékonyság fejlesztése. Időbeosztás.

7. Prioritások megfogalmazása. Tanult készségek áttekintése, visszajelzések, összefoglalás. A tanultak írásbeli számonkérése.

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon jelenléti ív vezetésével. A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

 

 

A félév végi aláírás követelményei:

 

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. Írásbeli dolgozat sikeres teljesítése.

 

Az osztályzat kialakításának módja:

 

Gyakorlati jegy – a gyakorlatok teljesítése és az írásbeli számonkérés eredménye alapján. Az írásbeli számonkérés anyagát a foglalkozásokon elhangzott ismeretek, a jegyzet és a kötelező irodalom anyaga képezik.

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgajelentkezés módja:

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

 

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Kötelező irodalom:

 

Kállai J. - Varga J. - Oláh A. (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007, 153-278. oldal

 

Ajánlott irodalom:

 

Ciarrochi, Joseph, Forgas, Joseph P., Mayer, John D.: Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, 2001.

Oakwood, Alexander: Mikor mondjunk nem-et és hogyan. Bagolyvár Kiadó, 1996.

Selye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

Williams, Redford & Williams, Virginia: In Control: Handle Any Situation Without Being Stepped On or Losing Your Cool. Rodale, 2006.

 

 

 

 

A kurzus felvételének feltétele: Nincs feltétel

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena