Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 

(Szabadon választható tárgy, 2 kredit)

Kurzusvezető: Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

gyorffy [PONT] zsuzsanna [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

A XXI. században a genderspecifikus orvoslás egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Markáns nemi különbségek figyelhetőek meg mind a betegségek kialakulásában, lefolyásában és terápiájában.  Az egészség-betegség világának bio-pszicho-szociális látásmódjának értelmében a megbetegedések hátterében több tényező együttjárása és interakciós hatása figyelhető meg, és a gyógyulás folyamatában mind a biológiai, mind a pszichológiai és társadalmi kérdések szerepet játszanak. A kurzus előadásaiban a nemi különbségek biológiai, pszichológiai és társadalmi háttértényezőit járjuk körül az egyes részterületek szakértőinek segítségével

Projektfeladat

Nincs kapcsolat

Gender és egészség

Androgen Receptor Gene Polymorphism, Aggression, and Reproduction in Tanzanian Foragers and Pastoralists

A nemi szerepváltási krízisek és az evészavarok összefüggései

Tünetek és történetek

Fraley attachment and romantic relationships

"Over the rainbow”, amiért fontos látni az orvoslásban, hogy mi is van a szivárványon túl

Függni a függetlenségtől

A gyakorlatok helye és időpontja: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 5. szemináriumi terem

(Bp. VIII. Nagyvárad tér 4.)

hétfőnként 10.30-12.00.        

Első óra: 09.11.

szept.11. Bevezetés

                      Szex és gender bio-pszicho-szociális megközelítésben.I.

                       Dr. Győrffy Zsuzsa  

 

szept.18.  Szex és gender bio-pszicho-szociális megközelítésben.I. [link az első előadásban]

                       Dr. Győrffy Zsuzsa  

 

szept. 25. Gender, egészség, társadalom.

                         Dr. Szántó Zsuzsa

 

okt. 2. IQ, öröklés, környezet –ikervizsgálatoktól a molekuláris genetikáig.

                      Dr. Ujma P. Péter

 

okt. 9. Testkép- és evészavarok nemi különbségei.

                      Dr.Túry Ferenc

 

okt. 16. A tünetképzés és a betegek magatartásának nemi jellemzői.

                       Dr. Csabai Márta

 

okt.23. Tanítási szünet

 

okt.30. Szerelmi játszmák, párkapcsolati konfliktusok.

                   Szalai Tamás

 

nov.6. LMBTQ emberek az egészségügyben.

                       Dr. Szél Zsuzsanna és Dr. Győrffy Zsuzsa

 

nov. 13. A bántalmazás nemi aspektusai.

                         Dr. Hajnal Ágnes

 

nov.20. Beszámoló                     

nov. 27. Demó

dec. 4. Beszámoló

dec. 11. Beszámoló

 

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév során maximum 3 hiányzás lehetséges.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozat a tantárgy témaköreiből, vagy órai referátum készítése.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel.

Záró írásbeli tesztvizsga.

Az osztályzat kialakításának módja:

A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.

Az osztályzat a tesztvizsga értékelésén alapul.

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat.

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena