Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Tantárgy típusa: kötelező

A tantárgyat a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Magatartástudomány Intézet közösen oktatja. A Magatartástudományi Intézethez az E-H csoportok tartoznak.

A tantárgy kreditértéke: 2 (egy félév)

Tantárgy előadójának neve: Dr. Réthelyi János tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Kovács József, egyetemi tanár

A tantárgy tanulmányi felelőse a Magatartástudományi Intézet részéről: Purebl György

Tanév: 2016/2017

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban kurzusok célja, hogy a hallgatók az általános orvosi működéshez szükséges pszichoterápiás alapismereteket szerezzenek. Elvárás a hallgatókkal szemben, hogy az orvosi munkához szükséges alapvető pszichoterápiás technikákról ismereteket szerezzenek, képesek legyenek alapvető pszichoterápiás technikákat alkalmazni. A kurzus elvégzésének további célja, hogy a hallgatók elmélyítsék kommunikációs készségeiket, önállóan legyenek képesek pszichoterápiát igénylő problémák felismerésére, és azok alapszintű kezelésére.  

Előadások

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 E-learning tananyag: A tananyag, írásos tartalom mellett pszichoterápiás technikákat bemutató videó felvételeket tartalmaz. A diákok feladata, hogy hetente tanuljanak az e-learning tananyagból, nézzék meg az ott található videókat, és töltsék ki a tesztkérdéseket. Az E-learning rendszer itt (http://itc.semmelweis.hu/moodle/) érhető el.  

A gyakorlatok tematikája: Az előadások és az E-learning tananyag témáihoz illeszkedve szerepjátékok formájában pszichoterápiás technikákat gyakorolnak a csoportvezető irányítása alatt.  

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A Magatartástudományi Intézetben a gyakorlatokat kéthetente, duplán tartjuk. A kétheti időpontok a tavaszi szünet ill. egyetemi rendezvények miatt módosulhatnak. A csoportok, ill. a gyakorlatok pontos időbeli beosztása itt tekinthető meg. Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban csoportbeosztás

 Legfeljebb másfél gyakorlatról lehet hiányozni a félév során. A távolmaradás pótlására kialakult gyakorlat az, hogy a hallgató pótfeladatokat teljesít (pl. az e-learning anyag videóinak elemzése), valamint az óraszámok pótlására más időpontban nincs lehetőség. Különleges (pl. nagyszámú hiányzás, súlyos betegség miatti távolmaradás) esetekben tanszékvezetői engedélyre van szükség a hiánypótlásra. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Az e-learning tananyag feladatainak elvégzése a feltétele a gyakorlatokon való részvételnek.  A gyakorlatvezetők jelenléti ívet és gyakorlati jegyzőkönyvet vezetnek. Utóbbiban az oktatók rögzítik a következő adatokat: oktatott csoport, dátum, a gyakorlatokon ismertetett témák, bemutatott pszichoterápiás technikák. Távollét esetén igazolást a Klinika nem fogad el, a hiányzásokat pótolni kell.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Minden gyakorlat előfeltétele, hogy az adott hétre kijelölt e-learning tananyagot a diák áttanulmányozza.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is): Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel, melyek során a pszichoterápiás technikák gyakorlása zajlik. A félévek elfogadásának feltétele továbbá az e-learning tananyagok áttanulmányozása, valamint 10 darab e-learning teszt legalább 75%-os teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja:

A vizsga eredménye a szóbeli vizsga két tételének (e-learning, és a tankönyv anyagára vonatkozó egy-egy tételsorból) átlagából áll össze.

 

A vizsga típusa: II. félév végén kollokvium

Vizsgakövetelmények: A tananyag elsajátítása a Pszichiátriai Klinika és a Magatartástudományi Intézet honlapján elérhető A és B tételsoroknak megfelelően. A vizsgára való felkészülés az e-learning tananyag, a tankönyv és az előadások vázlatai alapján történik. A tételsor ezen a linket tekinthető meg:
Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban -tételsor

 

A vizsgajelentkezés módja: A hallgatók csak ahhoz az intézményhez jelentkezhetnek vizsgára, ahol a gyakorlatokat végezték. A vizsgajelentkezések a Neptun portálon történnek, amely a vizsgakezdés időpontjától számított 48 órán belül lezárja a jelentkezést. Ezt követően sem újabb jelentkezésre, sem vizsganap cseréjére nincs lehetőség a rendszeren.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgajelentkezés módosítása a Neptun Rendszer által megszabott keretek között történik. Rendkívüli esetben a Dékáni Hivatal Neptun felelőse segít a létszámzárás utáni módosítás végrehajtásában.

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A vizsgáról való távolmaradást a hallgató orvosi igazolással igazolhatja három munkanapon belül. Ebben az esetben nem rögzítjük a „nem jelent meg” kifejezést a rendszerben.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Kötelező irodalom:

 

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban e-learning tananyag

Unoka Zsolt, Purebl György, Túry Ferenc, Bitter István: A pszichoterápia alapjai. Semmelweis Kiadó. 2011.

 

Ajánlott olvasmányok:

Szőnyi Gábor, Füredi János: A pszichoterápia tankönyve. Medicina. Budapest. 2008.

Perczel Forintos D, Mórotz K.: Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 2010.

Tringer László: Gyógyító beszélgetés. VIKOTE. 2007.

 

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena