Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk a hallgatóknak (honlapra feltett anyagokról van szó). A kérdések után az „Orvosi pszichológia” tankönyv (második, átdolgozott kiadás, szerk.: Kopp M., Berghammer R., Medicina, Budapest, 2009) oldalszámai vannak megadva.

1. Kik az orvosi pszichológia történetében alapvető szerepet játszó legfontosabb magyar orvosok és kutatók? (Franz Alexander, Bálint Mihály, Ferenczi Sándor, Selye János – legalább három személyt ismerni kell.) 25.o.
2. Mik a legfontosabb különbségek a biomedikális és a biopszichoszociális betegségmodell között? Ismertesse az általános rendszerelmélet alapvető szabályszerűségeit (cirkuláris okság, nonszummativitás, ekvifinalitás, kommunikáció, homeosztázis, morfogenezis – ezekből legalább négyet ismerni kell). 30-33.o.
3. Mi a különbség a REM és NREM alvás között? 40-41.o.
4. Mi a tudat? (A definíciót ld. Purebl Gy. előadásanyagában a honlapon.) 
5. Mi a rövid és hosszú távú memória, az explicit és implicit memória? 60-61.o.
6. Mi az amnézia, milyen fő formái vannak? 67-69.o.
7. Mi a gondolkodás? 71.o.
8. Mi az intelligencia definíciója, mi az IQ fogalma? (Wechsler definíciója kell, 80.o. IQ: Binet és Wechsler szerint: 78.o.)
9. A demencia fogalma. 66.o.
10. Melyek a két agyfélteke közötti lényeges különbségek az információfeldolgozásban? 75-76.o.
11. Milyen teszttel mérjük a felnőttkori intelligenciát Magyarországon? Mik a főbb intelligencia-övezetek (ld.: gyakorlatok anyaga)? 84.o.
12. Hogy épül fel a Magyar Wechsler Intelligencia Teszt (MAWI)? 84.o.
13. Mi a motiváció és a drive? 97.o.
14. Az emberi szükségletek hierarchiájában Maslow szerint mi van a piramis alján és a csúcsán? 98.o.
15. Milyen funkciói vannak az érzelmeknek? 102. o.
16. Mi az érzelmi intelligencia? 103.o.
17. Mi az érzelmek kognitív komponense? 104.o.
18. Milyen összetevői vannak az egészséggel kapcsolatos életminőségnek? 105.o.
19. Mi a szorongás? Mi a facilitáló és debilizáló szorongás? 106.o.
20. Mi az agresszió, mi a frusztráció? 109. és 118.o.
21. A fontosabb agresszióelméletek lényege. 123.o.
22. Milyen mentális zavarokban lehet vezető tünet az agresszivitás? 124.o.
23. A személyiség fogalma. 131.o.
24. Pszichoanalitikus személyiségelmélet: topografikus és srukturális modell. 139-141.o.
25. Melyek a fontosabb elhárító mechanizmusok? (Legalább ötöt ismerni kell.) 141-143.o.
26. Mi a klasszikus és az operáns kondicionálás, és mi a szerepük az emberi viselkedésben? 143-146.o.
27. Mi a megfigyeléses tanulás? 146.o.
28. Mi az extraverzió és introverzió?  152-153.o.
29. Rogers humanisztikus személyiségelméletének alapjai. 154-155.o.
30. Cloninger pszichobiológiai személyiségmodellje. 156-157.o.
31. A személyiségzavarok három nagy csoportja. 158-161.o.
32. Melyek az A-típusú személyiség/viselkedés jellemzői? 161.o., 370.o.
33. Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete. 170-171.o.
34. Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének szakaszai (legalább hatot ismerjen). 172-176.o.
35. Mi az áttétel és a viszontáttétel az orvos-beteg kapcsolatban? 228.o.
36. Melyek a compliance-t elősegítő és gátló tényezők? (Legalább ötöt soroljon fel.) 235-240.o.
37. A Selye-féle stresszelmélet. 257-258.o.
38. Mi a tanult tehetetlenség és milyen pszichiátriai zavar lehetséges modellje? 259-260.o.
39. Melyek a fő adaptív megbirkózási stratégiák? 264-265.o.
40. Soroljon fel legalább négy diszfunkcionális attitűdöt! 265-266.o.
41. Melyek a főbb nem adaptív kontrollszerzési stratégiák? 269-270.o.
42. Mi a társadalmi tőke fogalma? 267-268.o.
43. Melyek a nagy népegészségügyi jelentőségű pszichés zavarok? 271-272.o.
44. Hogyan változott a hazai öngyilkossági halálozás az utóbbi évtizedekben? 276.o.
45. Melyek a kezeletlen szorongás és depresszió következményei? 276-278.o.
46. Mi a közép-kelet-európai egészségparadoxon? 279-280.o.
47. Sorolja fel a szorongásos zavarok fajtáit! 328-329.o.
48. Melyek a depresszió pszichés és szomatikus tünetei? 332.o.
49. Mi a depresszióra jellemző kognitív triád (Beck szerint)? 333.o.
50. Milyen mechanizmusok révén fokozza a depressziós állapot a szív-érrendszeri betegségek kockázatát? 334.o.
51. Melyek a depresszióra jellemző téves kognitív sémák? 336.o.
52. Melyek a krónikus fájdalomszindrómák? 338.o.
53. Melyek a krónikus fejfájások alapvető típusai? 339.o.
54. Az asthma bronchiale biopszichoszociális szemlélete. 344.o.
55. Melyek a C-típusú személyiség/viselkedés jellemzői? 364.o.
56. Pszichés tényezők szerepe az esszenciális magasvérnyomás-betegségben. 371-372.o.
57. Melyek a leggyakoribb gyermekkori pszichoszomatikus és magatartászavarok? 424-425.o.
58. Melyek a haldoklás lélektani szakaszai? 439-440.o.
59. Melyek a gyász szakaszai? 443-445.o.
60. Mi a pszichoterápia definíciója? 454.o.
61. Mik a pszichoterápia nemspecifikus tényezői (a Rogers-i triász)? 455-456.o.
62. Melyek a pszichodinamikus terápia alapvető módszerei? 461.o.
63. Mi a deszenzitizálás? 462.o.
64. Mondjon példákat a klasszikus és az operáns kondicionálás pszichoterápiás felhasználására! 462-464.o.
65. Mondjon három kognitív torzítást! 465-466.o.
66. Melyek a főbb relaxációs módszerek? 471-472.o.
67. Mi a biofeedback? 472.o.
68. Melyek a jellegzetes családi diszfunkciók pszichoszomatikus zavarokban? (Legalább hármat soroljon fel.) 473-474.o.
69. Mi a projektív tesztek működési elve? (+ legalább egy példa szükséges.) 508-509.o.
70. Említsen meg legalább egy pszichológiai tünetlistát/tünetbecslő kérdőívet! 509-510.o.

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena