Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Szóbeli vizsga:

- Mindazok a hallgatók, akik a félév során nem szereznek megajánlott jegyet, szóban vizsgázhatnak. Az érdemjegy megállapítása ebben az esetben a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

– A szóbeli vizsga témakörei az Orvosi kommunikáció tankönyv (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008) következő részeihez tartozó fejezetek: Általános kommunikációelmélet; Az orvos-beteg kommunikáció általános kérdései; Kommunikáció különböző helyzetű betegekkel. A szóbeli vizsga eredményes teljesítéséhez ezen túlmenően szükség van az előadások és a gyakorlatok tananyagának ismeretére is.

 

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények:

A vizsgán a hallgatók két tételsorból egy-egy tételt húznak.

„A” tételsor

 1. A kommunikáció alapfogalmai és szerepe az orvoslásban: a kommunikáció alapelemei, axiómái, szintjei; a verbális kommunikáció
 2. A kommunikáció alapfogalmai és szerepe az orvoslásban: a non-verbális kommunikáció
 3. A kommunikáció alapfogalmai és szerepe az orvoslásban: az aktív meghallgatás, az empátia jelenségvilága
 4. Az orvos-beteg konzultáció
 5. A betegtájékoztatás kommunikációs kérdései. Kockázati kommunikáció. Az egészségértés (health literacy) fejlesztésének lehetőségei
 6. Terápiás betegoktatás és közös döntéshozatal
 7. A meggyőző kommunikáció szerepe a gyógyításban: a meggyőzés tanuláselméleti és kognitív modelljei; a meggyőzés hatása.
 8. A meggyőző kommunikáció szerepe a gyógyításban: a meggyőzés fő- és mellékútja, a viselkedésváltozás szakaszainak modellje
 9. A szuggesztiók jelentősége az orvos-beteg kommunikációban
 10. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai

 

„B” tételsor

 1. A kommunikáció életkori sajátosságai: kommunikáció beteg gyermekekkel és idősekkel
 2. Kommunikáció szomatizáló betegekkel
 3. Kommunikáció alkohol- és drogfüggő betegekkel
 4. Kommunikáció szexuális problémákról
 5. Az öngyilkossági kísérletet követő orvos-beteg találkozás kommunikációs sajátosságai
 6. Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei
 7. Rossz hírek közlése
 8. Kapcsolat cigány (roma) páciensekkel
 9. Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között
 10. Kommunikáció fogyatékosággal élő emberekkel

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena