Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ

 

Kötelező irodalom:

Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció (második kiadás) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 

Ajánlott irodalom:

- Csabai Márta – Csörsz Ilona – Szili Katalin (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társa Kiadó, Budapest

- Csabai Márta – Molnár Péter (1999): Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, Budapest

- Kollár János (2013): Világunk (h)arcai - Beszélgetések fogyatékossággal élő emberek életéről. TT Play Kiadó, Debrecen.

- Léder László: A gyógyító kommunikáció. Betűvirág Kiadó, Budapest, 2012.

- Varga Katalin – Diószeghy Csaba (2001): Hűtésbefizetés avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban. Pólya Kiadó, Budapest

- Varga Katalin (szerk.): A szavakon túl. Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, 2011.

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena