Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN

MAGATARTÁSORVOSLÁS

 

 • A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 

 • Fogamzásgátlók és a női nemi hormonok hatásainak tükröződése az alvás EEG jegyében

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs

 

 • Az elhízás etiológiája

Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus

 

 • A felnőttkori elhízás kezelési lehetőségei

Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus

 

 • A gyógyszertári dolgozók munkahelyi stressz tényezői 

Dr. Stauder Adrienne  pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi docens

 

 

GYÓGYSZERÉSZI ETIKA

 

 • Az állatkisérletek etikai kérdései

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkisérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.

 

 • Életvégi döntések

Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 

 • A haldokló beteg ellátásának etikája

Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens

 Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva.

Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

 

 • A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

Dr. Kovács József egyetemi tanár

 A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).

A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 

 • Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel in-terkulturális és etnikai jellegzetességekre.

 

 • A terhességmegszakítás etikai kérdései

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

 

 • Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)

 

 • A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

(Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja)

 

 • Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

 

 • Alternatív orvoslás és etika

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

 • A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

 

 • Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

 Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

 

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA

 

 • A gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók mentális és szomatikus egészségi állapotának vizsgálata
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus
 • A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók körében
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 • Krónikus fájdalommal élő kamasz gyerekek gyógyszerszedési szokásai
  Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 • A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei gyógyszerészek és gyógyszerész hallgatók körében.
  Ádám Szilvia egyetemi adjunktus
 • Gyógyszerészhallgatók életminősége
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A kiégés jelensége a gyógyszerészi hivatásban
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • Gyógyszerreklámok nemi aspektusból
  Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A kábítószer-függőség szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • Az alkoholizmus szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • Az öngyilkosság szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi adjunktus

 

 • A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség

Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

 • Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

 • A dohányzás szociológiai kérdései

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

 • A kommunikáció szerepe a gyógyszetészi gyakorlatban

Dr. Pilling János egyetemi docens