Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN

MAGATARTÁSORVOSLÁS

 

-  Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 

 - Daganatos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 

 - Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 

 - A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 

 - Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései

Dr. Purebl György  egyetemi docens

 

 - Nehéz érzelmi helyzetek kezelése a fogászati gyakorlatban 

 Dr. Purebl György  egyetemi docens

 

BIOETIKA

 

- Az állatkisérletek etikai kérdései

Dr. Csapody Tamás  egyetemi docens

Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkisérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.

 

 - Életvégi döntések

Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens

 Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva. Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

 

 - A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

 A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).

A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 

 - Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel interkulturális és etnikai jellegzetességekre.

 

 

- A terhességmegszakítás etikai kérdései

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

 

 - A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja

 

     - Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

 

- Alternatív orvoslás és etika

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

 - A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

 A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

 

- Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

 Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

 

  SZOCIOLÓGIA

 

- A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus  (szerepkonfliktus) prevalenciája az egészségügyi dolgozók körében

Dr. Ádám Szilvia egyetemi adjunktus

 

- Az egészségügyi dolgozók szomatikus és mentális betegségeinek  alakulása és lehetséges okai

Dr. Ádám Szilvia  egyetemi adjunktus

 

 A szervezeti felépítés hatása a klinikumban dolgozó orvosok, nővérek egészségi állapotára
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 - A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása orvosok, medikusok, egészségügyi szakdolgozók körében
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 - A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

 

 - Az alkoholizmus szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

 - Az öngyilkosság szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

 - A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség

Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

- Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok

Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

 

- Fogorvostanhallgatók  és fogorvosok stresszterhelése és megküzdési stratégiái
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

 

- Kiégés a fogorvosi és fogorvostanhallgatói hivatásban
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

 

- Fogápolás és a fogorvosi ellátás igénybevételének nemi különbségei
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

 

- Gender kérdések a fogorvosi hivatásban
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi adjunktus

 

 - A kábítószer-függőség szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

- Az alkoholizmus szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

- Az öngyilkosság szociológiai kérdései

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

 - A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

 

- Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok

Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

 

 - A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól

Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

 

 - Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése

Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

 

 - A dohányzás szociológiai kérdései

Dr. Szántó Zsuzsa  egyetemi docens

 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

 - A munkahelyi stressz és az egészségi állapot összefüggései

Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 

 - Hatékony betegtájékoztatás és ennek jelentősége a fogorvosi gyakorlatban

Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 

 - Kiégés az orvosi hivatást gyakorlók között

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 - Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 - Alternatív fájdalomcsökkentő alkalmazások a fogorvoslás területén

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

 - Zeneterápia az orvoslásban

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus