Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK

Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére

az 2016/2017-es tanévre

 

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN

MAGATARTÁSORVOSLÁS

 

- A krónikus (házastársi, munkahelyi és meddőségből fakadó) stressz és az egészségi állapot összefüggései

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 

- A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 

- Az alvás elektrofiziológiája

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 

-  Az óvodás korú gyerekek alvási orsóinak vizsgálata egyes temperamentumbeli sajátosságok tükrében

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 

- Ritmikus auditoros ingerlés alvásban

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 

- Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

- Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

- Alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 

- Alvásmintázat és alvás alatti vegetatív mutatók vizsgálata rémálmoktól szenvedő populációban

Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 

- A fiatalkori szerhasználat hatása az egyénre és a társadalomra

Dr. Lajtai László  egyetemi tanársegéd

 

- Általános ártó- és védőfaktorok a  drogfogyasztó magatartásban.

Dr. Lajtai László  egyetemi tanársegéd

 

- A fiatalkori szerhasználat hatása az egyénre és a társadalomra.

Dr. Lajtai László egyetemi tanársegéd

 

- Nemi különbségek

Dr. Susánszky Éva egyetemi docens

 A korai egészségromlás háttértényezői- epidemiológiai kutatás a Hungarostudy felmérések adatbázisai segítségével

 

-A mozgásterápiák jelentősége a krónikus betegségekben

Témavezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 

- Alternatív medicina a klinikum határterületein

Témavezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 

- Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája

Témavezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 

- Daganatos betegségek pszichoimmunológiája

Témavezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 

- A szociális tehetetlenség pszichofiziológiai vonatkozásai

  Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 (Javasolt témák - a szociális veszteségélmény) gyász, munkanélküliség, menekült állapot) pszichoimmun vonatkozásai

- a pszichoimmunológiai veszélyeztetettség felderitése

- a kórházi betegellátás pszichoimmunológiai elemzése

kulcsszavak: pszicho-neuro-immun kétirányú kommunikáció, stresszhormonok immunológiai hatásai, C. tipusú személyiség, ld. Viselkedésszempontú immunológia - Egyetemi jegyzet)

 

- A depresszió és az öngyilkossági veszélyeztetettség megelőzése, közösségi alapú  program

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

 - A szív- és érrendszeri betegségek magatartásorvoslása

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Pszichoszomatika és magatartásorvoslás

 Dr. Purebl György egyetemi docens

 

Témák: a tudományos kutatás és klinikai gyakorlat azon széles, interdiszciplináris területe, amely az egészséggel és megbetegedésekkel kapcsolatban a pszichofiziológia szabályozás, háttértényezők, funkciók szerepét vizsgálja. A magatartási rizikófaktorok feltárása, a visszafordítható pszichofiziológiai szabályozási zavarok felismerése és kezelése, a szorongás és depresszió magatartásorvoslási jelentősége, sziv-érrendszeri megbetegedések magatartásorvoslása, pszichoneuroimmunológia, táplálkozási és gyomor-bélrendszeri megbetegedések, a fájdalom magatartásorvoslási szemlélete, magatartási zavarok más krónikus nem fertőző megbetegedésekben.

 

- A kognitív terápia története és fejlődése

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Nemi különbségek pszichológiája

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben

Dr. Purebl György egyetemi adjunktus

 

- Nemi különbségek és epidemiológiai kockázat

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Hangulatzavarok és testi betegségek

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Szív és érrendszeri betegségek magatartásorvoslása

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

- Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései

Dr. Purebl György egyetemi docens

 

 

- A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét jótékony hatása a a szív-és érrendszeri betegségek megelőzésében

 

 

Dr Salavecz Gyöngyvér egyetemi adjunktus

 

- A viselkedésváltozás elősegítése a mindennapi orvosi gyakorlatban

 Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 

A munkahelyi zaklatás és erőszakos viselkedések hatásai az egészségi állapotra

 Dr. Stauder Adrienn egyetemi docens, Dr. Cserháti Zoltán egyetemi tanársegéd

 

- A terápiás együttműködést befolyásoló tényezők II. típusú cukorbetegségben

Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

 

- Krónikus betegségek és család

Dr. Szumska Irena pszichológus, egyetemi adjunktus

 

- Evészavarok

Dr. Szumska Irena pszichológus, egyetemi adjunktus

 

- Az enuresis nocturna családterápiája

Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

 Az enuresis nocturna terápiájában elsősorban a gyógyszeres terápia, valamint a viselkedésterápiás és alarm-módszerek terjedtek el. A betegek jelentős hányadában azonban ezek az eljárások kevéssé hatékonyak. Ezekben az esetekben a családterápia igen hasznos lehet, sokszor a terápia kulcsfontosságú eleme. Az enuresisben jellemző díszfunkciók elsősorban a családi határok bizonytalanságaiban, strukturális zavarokban nyilvánulnak meg. Meglepő mindezek mellett, hogy az enuresis családterápiájáról igen kevés publikáció született még.

 

 - A hipnotikus fogékonyság vizsgálata Orthorexia nervosában

Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

 

 

BIOETIKA

 

- Az állatkisérletek etikai kérdései

Dr. Csapody Tamás, egyetemi adjunktus

 

- Az állatasszisztált terápia hatása a krónikus betegségek rehabilitációjában

 Dr. Zana Ágnes egyetemi tanársegéd

 

- A multidiszciplináris teammodell alkalmazása és a team működését befolyásoló pszichoszociálistényezők az intenzív osztályon

Dr. Zana Ágnes egyetemi tanársegéd

 

- A gyógykezelés visszautasításának etikai kérdései

Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 

- A haldokló beteg ellátásának etikai és mentálhigiénés kérdései
Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens

Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitűdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva. A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi személyzet mentálhigiénéje.
Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

 

- A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

 A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkísérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).

A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 

Igazságossági kérdések az alapellátásban

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

 

- Igazságossági kérdések a medicinában

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

- Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel interkulturális és etnikai jellegzetességekre.

 

- A terhességmegszakítás etikai kérdései

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhesség-megszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhesség-megszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

 

- Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

- A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei (Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja)

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

- Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

 

- Alternatív orvoslás és etika

Dr. Lőrincz Jenő  tanácsadó

 

- A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  tudományos munkatárs

 A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

 

- Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdése

Dr. Szebik Imre  tudományos munkatárs

 Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

 

- A preimplantációs genetika etikai kérdései

Dr. Szebik Imre  tudományos munkatárs

 

ORVOSI SZOCIOLÓGIA

 

- A munkahely-család konfliktus prevalenciája és pszichoszociális jellemzői, lehetséges rizikó-, valamint védőtényezői, lehetséges hatása egyéni, ágazati és társadalmi szinten különböző populációkban

Dr. Ádám Szilvia egyetemi adjunktus

 

- A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei orvostanhallgatók, rezidensek és orvosok körében.

Dr. Ádám Szilvia egyetemi adjunktus

 

- A szervezeti felépítés hatása a klinikumban dolgozó orvosok, nővérek egészségi állapotára

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

- A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása orvosok, medikusok, egészségügyi szakdolgozók körében
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 
- A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

- Az orvosnők szomatikus és mentális betegségeinek  alakulásaés lehetséges okai

Dr. Györffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- Orvostanhallgatók testi-lelki egészsége

Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- Stressztényezők és megküzdés orvosok és orvostanhallgatók körében
Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

 -Munkamegterhelés és kiégés alakulása az orvosok és az orvostanhallgatók körében
Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus


- Migráció és mobilitás az orvosok és orvostanhallgatók körében
Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- A digitális egészségügy legújabb kihívásai
Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus


- Gender, egészség és társadalom
Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- Mesterséges intelligencia a mindennapi orvosi gyakorlatban

Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- A magyar társadalom egészségképe: testkép és egészség

Dr. Susánszky Anna egyetemi tanársegéd

 

- A kábítószer-függőség szociológiai kérdései

Dr. Susánszky Éva egyetemi docens

 

- Az alkoholizmus szociológiai kérdései

Dr. Susánszky Éva egyetemi docens

 

- Az öngyilkosság szociológiai kérdései

Dr. Susánszky Éva egyetemi docens

 

- A dohányzás szociológiai kérdései

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

- A magyar társadalom egészség-képe; testkép és egészség

Dr. Susánszky Éva egyetemi docens

 

- Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

- A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

- Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése

Dr. Szántó Zsuzsa egyetemi docens

 

ORVOSI ANTROPOLÓGIA

 

- A mozgáskultúra orvosi antropológiája (tánc, sport, mozgásszegény életmód)

Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 A mozgáskultúra egészséglélektani jelentősége. A mozgás-nevelés kulturális meghatározottsága és szerepe az egészség megtartásában és fejlesztésében. A mozgásszegénység környezeti meghatározói. Mozgás és krónikus betegségek, mozgás és gyógyítás. Mozgás és kultúrák (thai chi: harcművészetek, aerobik, stb.) A tánc orvosi antropológiája.

 

- A kinai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból

  Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán.

A TCM (hagyományos kínai orvoslás) elméleti, világnézeti rendszere, ágai és gyakorlata. Az akupunktúra változatai (hagyományos, lektroakupunktúra, UH. akupunktúra) és magyarázó modellje. A TCM testkép. A kínai orvoslás metaforái. A kínai hagyományos medicinához kapcsolódó gyógyító rendszerek. A TCM helye az alternatív medicinában.

 

- Plurális társadalom - plurális orvoslás

  Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 Az orvosi rendszerek összehasonlító elemzése az ezredforduló  Magyarországán. (Komplementer medicina, alternatív orvoslás, természetgyógyászat, etnomedicina, professzionális hagyományos orvoslás (manuális medicina, TCM, homeopathia) természetgyógyászat, népi orvoslás összevető elemzése.) Gyógyító szerepek. A betegek “fogyasztói magatartásának” elemzése a plurális egészségügyben.

 

- A társadalom viszonyulása a halálhoz, a haldokláshoz és a gyászhoz

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 A társadalmi halálkép változásai a történelem folyamán. A XX. századi ember viszonyulása a múlandósághoz. Napjaink orvosainak viszonyulása a halálhoz, a haldokláshoz és a gyászhoz. Halálközeli élmények: a klinikai halálból visszatért emberek beszámolói.

 

- A halál iránti attitűd vizsgálata, tanatológia az orvosi antropológiában.

Dr. Zana Ágnes egyetemi tanársegéd

 

- Születés és halál az orvoslásban, hagyományok és új rítusok

Dr. Zana Ágnes egyetemi tanársegéd

 

- Az emberi életfordulók, ún. „kritikus periódusok” funkcionális elemzése kultúrközi összevetésben

Dr. Zana Ágnes egyetemi tanársegéd

 

ORVOSI KOMMUNIKÅCIÓ

 

- A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei

Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 

- Orvostanhallgatók jövőképe

Csala Irén egyetemi tanársegéd

 

-   Orvostanhallgatók testi lelki egészsége

Győrffy Zsuzsa egyetemi adjunktus

 

- Orvoskép a médiában

Susánszky Anna egyetemi tanársegéd

 

-A szomatikus tünetzavar orvosi kommunikációs vonatkozásai 

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 

- A health literacy, egészségértés szerepe a szívtranszplantált betegek körében

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 

- Kapcsolat, együttműködés kialakítása pszichotikus páciensekkel

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 

- Rossz hírek közlése

Dr. Pilling János, egyetemi adjunktus

 Az orvos egyik legnehezebb kommunikációs feladata a rossz hírek közlése. A mindennapi orvosi gyakorlatban az orvos erre kényszerül például  egy betegség gyógyíthatatlansága, egy beteg halála, vagy egy újszülött sérülten születése esetén. A szakdolgozat célja a rossz hírek közlésére használt módszerek empirikus elemzése, a megfelelő kommunikációs stratégiák bemutatása.

 

- Kommunikáció szomatizáló betegekkel

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 Az orvos-beteg kapcsolat nehéz helyzetei közé tartozik, ha a páciens panaszainak hátterében vizsgálatokkal nem igazolható olyan elváltozás, amely a panaszok meglétét, illetve súlyosságát indokolja. A testi betegség diagnózisának hiánya az orvos-beteg kapcsolatot, a páciens együttműködését is megnehezíti. A témakör feldolgozása során azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy melyek a szomatizáció kommunikatív jegyei, s milyen kommunikációs módszerekkel lehet erősíteni együttműködésüket, és segíteni gyógyulásukat.

 

- Az orvos-beteg kommunikácó szerepe a terápia hatékonyságának javításában

 Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 

- Kapcsolat, együttműködés kialakítása pszichotikus páciensekkel

Dr. Pilling János egyetemi adjunktus

 

- Személyes erősségek kihasználása a gyógyításban

Sándor Imola klinikai szakpszichológus

 

- A bonctermi gyakorlatok hatása az orvosi pályaszocializációra

Sándor Imola  klinikai szakpszichológus

 

- Pozitív megnyilvánulások alkalmazása az orvoslásban

Sándor Imola klinikai szakpszichológus

 

- Számítógépes alkalmazások a rehabilitáció területén

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

Kiégés az orvosi hivatást gyakorlók között

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

- Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

- Alternatív fájdalomcsökkentő alkalmazások a fogorvoslás területén

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus

 

- Zeneterápia az orvoslásban

Dr. Kollár János egyetemi adjunktus