Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

REKTORI PÁLYATÉTELEK 2017/2018

Pályatétel címe

Konzulens (fokozattal)

 

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN ÉS MAGATARTÁSORVOSLÁS

 

 A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára.

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

A meddőség pszichoszociális háttértényezői       

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység.

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben

Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs

Az alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata

Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs

Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája

Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs

Medikusok és egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata

Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

Daganatos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

Nemi különbségek pszichológiája

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Hangulatzavarok és testi betegségek

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában

Dr. Purebl György, egyetemi docens

A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései

Dr. Purebl György, egyetemi docens

Krónikus betegségek és család

Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus

Evészavarok

Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus

 Szürrealizmus és művészetpszichológia

Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár

ORVOSI SZOCIOLÓGIA

 

 A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus  (szerepkonfliktus) prevalenciája az egészségügyi dolgozók körében

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

Az egészségügyi dolgozók szomatikus és mentális betegségeinek  alakulása és lehetséges okai

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

Orvosnők életútja, pályaképe

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Orvosnők helyzete Magyarországon

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Digitális egészség kérdései

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

LMBTQ orvosok Magyarországon

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

A kábítószer-függőség szociológiai kérdései

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

Az öngyilkosság szociológiai kérdései

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

Az alkoholizmus szociológiai kérdései

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése

Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens

Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok

Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens

A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól

Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens

A dohányzás szociológiai kérdései

Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens

BIOETIKA

 

Vallási előírások bioetikai vonatkozásai

 Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban)

 Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok

 Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

Betegtájékoztatás a gyógyszertárban

 Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései

 Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

Az életvégi döntések etikai kérdései

 Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

A haldokló betegek hospice szellemű ellátása

 Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

 Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Az emberen végzett kutatás etikai kérdései

 Dr. Kovács József, egyetemi tanár

Epidemiológiai vizsgálatok jogszociológiai jelentősége

 Dr. Lõrincz Jenő, mesteroktató

Az emberi jogok és a bioetika

 Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató

Az emberi szaporodás etikai-jogi kérdései

 Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató

Pszichés felkészítés nőgyógyászati műtétekre

 Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató

A várandóssággal kapcsolatos kognitív reprezentációk; etikai, jogi vonatkozások

 Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató

A genetika etikai kérdései

 Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

ORVOSI ANTROPOLÓGIA

 

  Gyógyító víz, fürdőkultúra, a hidroterápia antropológiája

 Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

A mozgás orvosi antropológiája kineziológia, harcművészetek

 Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból

 

Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán

 Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

Alternatív medicina - az orvosi antropológia szemszögébõl

 Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

Jelentős életeseményekhez kötődő rítusok változása

 Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

A halál iránti attitűd összehasonlító vizsgálata nem- és kor szerint

 Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

Halál, kultúra orvos antropológia

 Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ

 

Kommunikáció a haldokló betegekkel és a gyászolókkal

 Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

A terápiás együttműködés javításának orvosi kommunikációs lehetőségei

 Dr. Pilling János, egyetemi docens

Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai

 Dr. Pilling János, egyetemi docens

Kapcsolat feszült, indulatos páciensekkel

 Dr. Pilling János, egyetemi docens

Az egészségműveltség (health literacy) jelentősége a betegtájékoztatásban

 Dr. Pilling János, egyetemi docens

Betegtájékoztatás, elégedettség, együttműködés

 Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

Magatartásorvoslási programok alkalmazása a mindennapi betegellátásban

 Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

Munkahelyi stressz, coping és szubjektív testi tünetek.

 Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena