Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Folyóiratban megjelent közlemények
1.    Zana Ágnes (2000): Az egészséges test érzete, Testképek tanulmánykötet, Miskolci Egyetem, KVAT, Miskolc, 46-47 o.
2.    Zana Ágnes (2003): Vegyes házasságok vizsgálata a kevert etnikumú Tekén, Néprajzi látóhatár, Debrecen. XII. évf. 3.-4. sz.  167-179 o.
3.    Zana Ágnes (2004): Európai ajánlások a palliatív ellátás szervezéséről – Recenzió, Kharón, Budapest, VIII. évf. 3. sz.  83-86 o.
4.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2006): A Neimeyer és Moore féle Multidimenzionális halálfélelem skála validálása magyar populáción. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3) 257-265.
5.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2006): Medikusok halálképe és a halállal, haldoklással foglalkozó kurzusok hatásai. Kharón, X. évf. 3-4 sz. 46-58 o.
6.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2007): Az élet végi ismeretek oktatásának hatása a medikusok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjére. Lege Artis Medicinae 17 (2): 144-148.
7.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2008): A halálfélelem, a halál iránti attitűd és a mentális egészség kapcsolatának korosztályos összehasonlító vizsgálata. Lege Artis Medicinae 18 (4): 319-320.
8.    Zana Ágnes (2008): A halál és haldoklás a vizuális médiában a médiában – Hogyan alakul halálképünk a média hatására? Kharón Thanatológiai Szemle, XI. évf. 3-4 sz. 53-68.
9.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2008): Effect of end of life education on medical students’ and health care workers’ death attitude. Palliative Medicine, 22 (3) 264-269 IP: 1,8
10.    Zana Ágnes (2009): Attitudes toward death in Hungary using the Multidimesional Fear of Death Scale. Clinical and Experimental Medical Journal Volume 3, Number 2. 327-335.
11.    Zana Ágnes (2009): A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál? Tézisek. Orvosi Hetilap, 150. évfolyam, 25. szám, 1183–1187
12.    Zana Ágnes (2009): The development and change of death image in Hungary. Differences in value judgement according to age and analysis of possible measurement methods. Is death still a taboo? Ph.D. Theses. Clinical and Experimental Medical Journal Volume 3, Number 2. 353-359.
13.    Zana Ágnes- Hegedűs Katalin (2009): Intervenciós stratégiák kialakítása a halál és haldoklás témájában. Mentálhigiéné és pszichoszomatika. (közlésre elfogadva)
14.    Zana Ágnes – Szabó Gábor – Hegedűs Katalin (2009): Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale in the Hungarian population. Journal of Medical Ethics (közlésre elfogadva) IP: 1,3
15.    Zana Ágnes (2010): Halálkép és rítusaink. A halálhoz, haldokláshoz kötődő szokások változása. Embertárs, VIII./I. 54-62.

Könyvfejezetek
1.    Zana Ágnes – Hegedűs Katalin – Szabó Gábor (2007): Rítusok és szokások változásainak szerepe a társas kapcsolatok alakulásában. A mai magyar lakosság halálképe. In: Esélyteremtés és esélyegyenlőség In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyteremtés és esélyegyenlőség. Semmelweis Kiadó, Budapest, 382-389.
2.    Hegedűs Katalin – Zana Ágnes – Szabó Gábor (2007): Stresszkezelő módszerek az egészségügyi dolgozók és a medikusok halállal, haldoklással kapcsolatos attitűdjeinek javítására. A tanfolyamok hatásvizsgálata. In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyteremtés és esélyegyenlőség. Semmelweis Kiadó, Budapest, 114-120.
3.    Zana Ágnes – Pilling János (2009): Tanatológia az orvosi antropológiában. In: Pikó Bettina – Lázár Imre (szerk.): Orvosi antropológia, Medicina Kk. (megjelenés alatt)
4.    Zana Ágnes (2010): Bioetika. Oktatási háttéranyag a középiskolák biológiai oktatási anyagához (szerk. Prof. Dr. Falus András) (elfogadva)

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena