Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

TDK témák 2017/2018

 

TDK-munka címe

Témavezető neve (fokozattal)

 ORVOSI ETIKA

 

- Vallási előírások bioetikai vonatkozásai

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban)

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Betegtájékoztatás a gyógyszertárban

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Bioetikai kérdések a filmművészetben

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Egészségügy az I. és a II. világháborúban

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- Világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

- A haldokló beteg ellátásának etikája. A halállal és a haldoklással kapcsolatos attitűdök

Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

- Az életvégi döntések etikai kérdései

Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

- A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései

Dr. Kovács József, egyetemi tanár

- Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)

Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

- Alternatív orvoslás és etika

Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

- Az emberi élet fordulói a népi gyógyításban/ a népi vallásosságban

Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

- Az intrauterin élet megítélésének jogi és etikai kérdései

Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus

- Az orvos jogállása és jogi felelőssége – történeti és kortárs szabályozási kérdések

Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus

- A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései

Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

- Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései

Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

- A várandósság és a szülészeti ellátás etikai kérdései

Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

Az állatasszisztált terápia egészségügyben való alkalmazásának lehetőségei

Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

A halálkép alakulása és változása, generációs- és nemi sajátosságai

Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

 ORVOSI SZOCIOLÓGIA

 

- Az egészség és szervezeti felépítés hatásának vizsgálata orvosok körében

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

- A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása medikusok, rezidensek körében

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

- A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája

Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

- Orvosnők helyzete Magyarországon

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

- Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

-  Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 - Digitális egészség kérdései

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 - LMBTQ egészség

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

-  LMBTQ orvosok Magyarországon

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

-  Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában

Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

- Nemi szerepek és orvosi hivatás

Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

- Szülés születés antropológiája

Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

- A hivatás-szerep megjelenése orvostanhallgatók és orvosok álmaiban

Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens

- A deviáns viselkedések medikalizációja

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

- Orvosi hivatás, pályaválasztási motivációk

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

 - Egészség és rizikómagatartás

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

 - Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

 MAGATARTÁSORVOSLÁS, ORVOSI PSZICHOLÓGIA

 

- A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

- A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

- A válás és az egészségi állapot összefüggései

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

- A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

- A meddőség pszichoszociális vonatkozásai

Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

- Pszichofiziológia, pszichopathológia, alvás

Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs; Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

 - Nemi különbségek az alvás alatti agyi elektromos tevékenységek mintázataiban

Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs

 - Az emberi thalamus-magok szerepe az alvás-ébrenlét állapotoktól függő neurális oszcillációkban

Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs

 - Differenciálpszichológia és alvás-EEG

Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs

- Alvás- és álomjellemzők gyerekkorban

Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs

 - A gyermekkori elhízás prevenciója

Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus

- Az elhízás kezelési lehetőségei

Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus

- Elhízás és mentális egészség

Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus

- Kultúra- és normaképződés orvostanhallgatók körében

Dr. Lajtai László, egyetemi tanársegéd

- Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

- Daganatos betegségek pszichoimmunológiája

Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

- Mozgásszervi pszichoszomatika (TP, myalgiák)

Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

- Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában

Dr. Purebl György, egyetemi docens

- A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban

Dr. Purebl György, egyetemi docens

- Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései

Dr. Purebl György, egyetemi docens

- Kulturális különbségek a szorongásosságban és a hétköznapi stresszben

Dr. Purebl György, egyetemi docens

- Transzkulturális stressz és konfliktuskezelés

Dr. Purebl György, egyetemi docens

- Munkahelyi stressz és egészségi állapot összefüggései

Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

- Pszichoszociális tényezők és biológiai mutatók összefüggéseinek vizsgálata (Mindennapi Élet Biológiája c. kutatás)

Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

- Pszichoszociális tényezők epigenetikai összefüggései

Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

- A munkahelyi stressz jelentősége és mérésének lehetőségei

Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

- A terápiás együttműködést befolyásoló tényezők II. típusú cukorbetegségben

Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

- A modellvilág kockázati hatása az evészavarokra

Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár

-Az IQ orvosi és epidemiológiai jelentősége

Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi tanársegéd

-Jelfeldolgozás alvási elektroenkefalográfiás adatokon

Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi tanársegéd

ORVOSI ANTROPOLÓGIA

 

- A mozgásvilág orvosi antropológiája mozgásszegénység, fittnes kultúra”, az ember-gép kapcsolat orvosi antropológiája

Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

Biomedicina és alternatív orvoslás orvosi antropológiai, összehasonlító vizsgálata

Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ

 

 - A haldokló beteggel és A gyászolóval való kommunikáció nehézségei

Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

- Számítógéppel segített rehabilitációs eljárások

Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus

- A zene, mint kommunikációs eszköz a gyógyítás területén

Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus

- Kapcsolat, együttműködés kialakítása pszichotikus páciensekkel

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Kommunikáció feszült, indulatos betegekkel

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Kommunikáció szomatizáló betegekkel

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Humor a gyógyító munkában

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Az egészség-műveltség (health literacy) mérésének és fejlesztésének lehetőségei

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Az orvosi hibák, tévedések kommunikációs vonatkozásai

Dr. Pilling János, egyetemi docens

- Az alapellátás és a sürgősségi betegellátás közötti kommunikáció kérdései

Dr. Pilling János, egyetemi docens és Dr. Eörsi Dániel családorvos

- Érzelmi intelligencia és gyógyítás. A beteg érzelmi állapotának  megértése, az ahhoz igazodó kommunikáció és a kezelés hatékonysága

Sándor Imola, pszichológus