Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

 

- Vallási előírások bioetikai vonatkozásai
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban)
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- A világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- Betegtájékoztatás a gyógyszertárban
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései
Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 

- A haldokló beteg ellátásának etikája. A halállal és a haldoklással kapcsolatos attitűdök
Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

 

- Az életvégi döntések etikai kérdései
Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

 

- A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései
Dr. Kovács József, egyetemi tanár

 

- Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)
Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

 

- Alternatív orvoslás és etika
Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

 

- Az emberi élet fordulói a népi gyógyításban/ a népi vallásosságban
Dr. Lőrincz Jenő, egyetemi adjunktus, nyugdíjban, állandó külső munkatárs

 

- Az intrauterin élet megítélésének jogi és etikai kérdései
Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus

 

- Az orvos jogállása és jogi felelőssége – történeti és kortárs szabályozási kérdések
Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus

 

- A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései
Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

 

- Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései
Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

 

- A várandósság és a szülészeti ellátás etikai kérdései
Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs

 

- Az állatasszisztált terápia egészségügyben való alkalmazásának lehetőségei
Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

 

- A halálkép alakulása és változása, generációs- és nemi sajátosságai
Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

 

Orvosi szociológia

- Az egészség és szervezeti felépítés hatásának vizsgálata orvosok körében
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

- A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása medikusok, rezidensek körében
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

- A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája
Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus

 

- Orvosnők helyzete Magyarországon
Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 

- Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége
Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 

-  Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében
Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 

-  LMBTQ orvosok Magyarországon
Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 

-  Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában
Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus

 

- Nemi szerepek és orvosi hivatás
Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

- Szülés születés antropológiája
Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

- A hivatás-szerep megjelenése orvostanhallgatók és orvosok álmaiban
Dr. Susánszky Éva, egyetemi docens

 

- A deviáns viselkedések medikalizációja
Dr. Susánszky Éva, egyetemi docens

 

- Orvosi hivatás, pályaválasztási motivációk
Dr. Susánszky Éva, egyetemi docens

 

- Egészség és rizikómagatartás
Dr. Susánszky Éva, egyetemi docens

 

Magatartásorvoslás, orvosi pszichológia

 

- A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció
Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 

- A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára
Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 

- A válás és az egészségi állapot összefüggései
Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 

- A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység
Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 

- A meddőség pszichoszociális vonatkozásai
Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus

 

- Pszichofiziológia, pszichopathológia, alvás
Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs; Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

 

- Alvás- és álomjellemzők gyerekkorban
Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs

 

- Az elhízás kezelési lehetőségei
Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus

 

- Elhízás és mentális egészség
Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus

 

- Kultúra- és normaképződés orvostanhallgatók körében
Dr. Lajtai László, egyetemi tanársegéd

 

- Protektív tényezők szerhasználók esetén

Dr. Lajtai László, egyetemi tanársegéd

 

- Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája
Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus

 

- Daganatos betegségek pszichoimmunológiája
Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 

- Mozgásszervi pszichoszomatika (TP, myalgiák)
Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus; Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán, tudományos segédmunkatárs

 

- Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában
Dr. Purebl György, egyetemi docens

 

- A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban
Dr. Purebl György, egyetemi docens

 

- Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései
Dr. Purebl György, egyetemi docens

 

- Kulturális különbségek a szorongásosságban és a hétköznapi stresszben
Dr. Purebl György, egyetemi docens

 

- Transzkulturális stressz és konfliktuskezelés
Dr. Purebl György, egyetemi docens

 

- Munkahelyi stressz és egészségi állapot összefüggései
Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

 

- Pszichoszociális tényezők és biológiai mutatók összefüggéseinek vizsgálata (Mindennapi Élet Biológiája c. kutatás)
Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

 

- Pszichoszociális tényezők epigenetikai összefüggései
Dr. Salavecz Gyöngyvér, egyetemi adjunktus

 

- A stressz fogászati vonatkozásai
Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

 

- A munkahelyi stressz jelentősége és mérésének lehetőségei
Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

 

- A terápiás együttműködést befolyásoló tényezők II. típusú cukorbetegségben
Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens

 

- A modellvilág kockázati hatása az evészavarokra
Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár

 

-Az IQ orvosi és epidemiológiai jelentősége
Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi tanársegéd

 

-Jelfeldolgozás alvási elektroenkefalográfiás adatokon
Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi tanársegéd

 

Orvosi antropológia

- A mozgásvilág orvosi antropológiája mozgásszegénység, fittnes kultúra”, az ember-gép kapcsolat orvosi antropológiája
Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus;  Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán tudományos segédmunkatárs

 

Biomedicina és alternatív orvoslás orvosi antropológiai, összehasonlító vizsgálata
Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus

 

Kommunikáció

- A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei
Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens

 

- Számítógéppel segített rehabilitációs eljárások
Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus

 

- A zene, mint kommunikációs eszköz a gyógyítás területén
Dr. Kollár János, egyetemi adjunktus

 

- Kapcsolat, együttműködés kialakítása pszichotikus páciensekkel
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Kommunikáció feszült, indulatos betegekkel
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Kommunikáció szomatizáló betegekkel
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Humor a gyógyító munkában
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Az egészség-műveltség (health literacy) mérésének és fejlesztésének lehetőségei
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Az orvosi hibák, tévedések kommunikációs vonatkozásai
Dr. Pilling János, egyetemi docens

 

- Az alapellátás és a sürgősségi betegellátás közötti kommunikáció kérdései
Dr. Pilling János, egyetemi docens és Dr. Eörsi Dániel családorvos

 

- Érzelmi intelligencia és gyógyítás. A beteg érzelmi állapotának  megértése, az ahhoz igazodó kommunikáció és a kezelés hatékonysága
Sándor Imola, pszichológus