Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Könyvek

2010
1.    Dégi L. Csaba: Daganatos distressz és életminőség. Marosvásárhely, Stúdium Alapítvány,  2010.
2.    Dégi László Csaba: A daganatos betegségek pszichoszociális elemzése. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010.
3.    Skrabski Árpád, Kopp Mária: A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban. Bp. Szent István Társulat, 2010.

2009
1.    Bagdy Emőke, Demetrovics Zsolt, Pilling János szerk: Polihistória. Buda Béla 70. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, 2009.
2.    Hegedűs Katalin: A palliatív ellátás alapjai. 2. átdolg. kiadás. Budapest: Semmelweis Kiadó, 2009. Kopp Mária – Berghammer Rita szerk.: Orvosi pszichológia 2. átdolg. bőv. kiad. Bp. Medicina 2009. 579 p.
3.    Németh Erzsébet: A személyes hatékonyság fejlesztése. Tréneri kézikönyv. BKF-Századvég, Budapest 2009.
4.    Skrabski Árpád - Kopp Mária: A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban. Vác, Apor Vilmos Főiskola, 2009.
5.    Skrabski Árpád - Kopp Mária: A nevelésszociológia alapjai. Vác, Apor Vilmos Főiskola, 2009.

2008
1.    Kopp Mária szerk.: Magyar Lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Bp. Semmelweis, 2008. utánnyomás 2009. 621 p.
2.    Kovács Mónika Erika: Pártalálás Bp. Semmelweis K, 2008.
3.    Pilling János szerk.: Orvosi kommunikáció. 2. átdolg. Kiad. Bp. Medicina, 2008  509 p.
4.    Túry F., Antal I., Pászthy B.: Bulimia şi anorexia. Ghidul pacientului şi al familiei.  (Anorexia és bulimia. Vezérfonal betegeknek és családjuknak). Tărgu-Mureş, FarmaMedia, 2008.
5.    Túry Ferenc – Pászthy Bea szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, 2008. 522 p

2007
1.    Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Bp. Medicina 2007. 677 p.
2.    Mészáros Aranka - Németh Erzsébet: A szociálpszichológia alapjai. Főiskolai tankönyv. Századvég Kiadó, 2007.
3.    SE Magatartástudományi Intézet, szerk.: Csépe Andrea: Összefogás a depresszió ellen. Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára. Bp. Semmelweis 2007.
4.    Purebl György – Székely Eszter: Életrevaló útravaló. Legyen életed a legjobb kézben: a sajátodban! Dimenzió Egészségpénztár 2007.511 p.
5.    Rosta Andrea – Ádám Szilvia: A deviáns viselkedés szociológiája. Bp. – Piliscsaba, Loisir Kvk. 2007. 329 p.
6.    Stauder Adrienne – Kovács Péter Balázs szerk.: Stressz. Művészet, tudomány. Art, sciences. Bp. Nádor Galéria, 2007.

2006
1.    Hegedűs Katalin: A hospice ellátás elmélete. Budapest: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. 2006.
2.    Kopp Mária, Kovács Mónika Erika szerk.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos iskolája. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006. 551 p.
3.    Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. átgolg. kiad. Bp. Medicina 2006. 641 p.
4.    Németh Erzsébet: Közszerepelés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. Osiris Kiadó, 2006.
5.    Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva: Orvosi szociológia. Bp. Semmelweis , 2006.  195 p.

2005
1.    Bagdy E., Túry F. szerk.: A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja. Bp. Grafológiai Intézet, 2005.
2.    Hegedűs Katalin: A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése. Budapest: Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2005.
3.    Kopp Mária – Berghammer Rita szerk.: Orvosi pszichológia Egyetemi tankönyv.  Bp. Medicina 2005.  636 p.
4.    Simon Tamás, Sótonyi Péter, Pilling János szerk.: Rezidensképzés: Egészségügyi dokumentáció – Minőségbiztosítás – Jogi, etikai ismeretek – Kommunikáció. Semmelweis Kiadó, 2005.
5.    Túry Ferenc: Anorexia, bulimia. Önsegítő és családsegítő kalauz. Print-X-Budavár, 2005.

2004
1.    Berghammer Rita – Zsombók Terézia: Szorongás, depresszió. B+V Lap- és Könyvkiadó, 2004.
2.    Csapody Tamás: Ne az én nevemben! A balkáni háborúk, az iraki háború és Magyarország. Nyitott Könyvműhely, 2004. 240 p.
3.    Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-ORAC, 2004. 348 p.
4.    Pilling János szerk.: Orvosi kommunikáció Bp. Medicina, 2004. 613 p.

2003
1.    Kopp M, Berghammer R (szerk.) (2003): Orvosi pszichológia. Medicina

2002
1.    Csapody Tamás (2002): Civil forgatókönyvek. Budapest, Századvég Kiadó Felföldi Barnabás,
2.    Hegedűs Katalin, Szy Ildikó (szerk.) (2002): A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek. 2. bőv. kiadás. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapest
3.    Hegedűs Katalin (szerk.) (2002): A palliatív ellátás alapjai. Semmelweis Egyetem, Budapest
4.    Hegedűs, K., Szy I. (eds.) (2002): Palliative care of Terminally Ill Cancer Patients. Professional Guidelines. 2. improved and extended edition. Hungarian Hospice-Palliative Association, Budapest
5.    Németh Erzsébet, Tarr Katalin: EU csatlakozás és a helyi társadalmi kommunikáció. Municipium Alapítvány
6.    Lázár Imre (2002): Szociális és kulturális antropológiai alapismeretek a romológiai képzésben. AVKF, Zsámbék
7.    Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest
8.    Szántó Zs, Susánszky É (2002): Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest
9.    Weidner, G., Kopp, M.S., Krsitenson, M. (eds.) (2002): Heart Disease: Environment, Stress, and Gender. NATO Science Research Series, Life and Behavioural Sciences, Vol.327. IOS Press, Amsterdam

2001
1.    Buda Béla, Kopp Mária (szerk.), Nagy Emese (társszerk.) (2001): Magatartástudományok. Medicina, Budapest
2.    Kopp, M.S. (Advisory Group member, Central-Eastern-European representative) (2001) : Mental Health : New understanding, new hope. World Health Report WHO, Geneva
3.    Németh Erzsébet (2001): Kommunikációs technikák. SZIF, Gödöllő.
4.    Pilling János (2001): Segítség a gyászban. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Budapest
5.    Túry F (2001): Anorexia . bulimia. Az evés zavarai. B+V Kiadó, Budapest
6.    Pilling János (szerk.) (2003): Gyász. Medicina, Budapest
7.    Pilling János (szerk.): (2003): Orvos-beteg kommunikáció. Medicina, Budapest,
8.    Susánszky É, Szántó Zs (szerk.): (2001): Táblaképek az egészségről (Egészség-Közösség-Misszió I.) MTA Szociológiai Kutatóintézet-Fekete Sas Kiadó, Budapest
9.    Susánszky É, Szántó Zs (szerk.): (2001): Gyermekvilág (Egészség-Közösség-Misszió II.) MTA Szociológiai Kutatóintézet-Fekete Sas Kiadó, Budapest
10.    Susánszky É, Szántó Zs (2001): (szerk.): Ahol jó gyógyulni és gyógyítani (Egészség-Közösség- Misszió III.) MTA Szociológiai Kutatóintézet-Fekete Sas Kiadó, Budapest

2000
1.    Csapody Tamás (2000): Landmines in Hungary. Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences. Integration Studies No. 9. Budapest
2.    Hegedűs Katalin (2000): Az emberhez méltó halál. Osiris Kiadó, Budapest
3.    Túry F, Szabó P (2000): A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa. Medicina, Budapest
4.    Hegedűs Katalin, Szy Ildikó (szerk.) (2000): A terminális állapotú daganatos betegek palliatív
ellátása. Szakmai irányelvek. Magyar Hospice Egyesület, Budapest
4    Novák M (szerk.) (2000): Az alvás- és ébrenléti zavarok diagnosztikája és terápiája. Okker Kiadó, Budapest


1999
1.    Csapody Tamás (szerk.) (1999): Törvénysértések a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a rádió és a televízió NATO-propagandájában (dokumentumok). NATO füzetek 2. Baloldali Alternatíva Egyesület, Budapest 108
2.    Csapody Tamás (1999): Hungary and the NATO enlargement. MTA Politikai Tudományok Intézet. Európai Integrációs Tanulmányok. Budapest
3.    Lázár Imre, Zsolnai László, György Lajos, Lőrincz Jenő (szerk.) (1999): A humán ökológia láthatára. Szöveggyűjtemény. AVKF, Zsámbék
4.    Lőrincz Jenő (1999): Jogbölcseleti alapvetés a magzatvédelemhez. Magzatvédelem Füzetek 1, Budapest
5.    Mészáros Aranka, Németh Erzsébet (1999): Szociálpszichológia. GATE, Gödöllő
6.    Németh Erzsébet (1999): Közszereplés. Osiris Könyvkiadó, Budapest
7.    Pilling János (szerk.) (1999): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis
Orvostudományi Egyetem, Budapest
8.    Pilling János (szerk.) (1999): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

1998
1.    Buda Béla (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Újabb tanulmányok a mentálhigiénés szemlélet és az elsődleges megelőzés témaköréből. TÁMASZ, OAI, Budapest
2.    Buda Béla – Gondos Anna – Demetrovics Zsolt (eds.) (1998.): Costs of Rights in Psychiatry Vol.I.-II.-III. Open Society Institute, Budapest
3.    Hajnal Á (1998): Magatartászavarok a gyermekkorban. Gyakorlati gyermekgyógyászat. SOTE I.sz. Gyermekklinika és a Medicom-Glaxo Wellcome rendezvénye. Jegyzet.
4.    Hegedűs Katalin, Vízvári László (szerk.) (1998): Hospice szakápoló és koordinátor szakképesítés központi oktatási programja. Phare, SOTE
5.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1998): Hospice tankönyvek, 1.8. SOTE, Budapest
6.    Füredi János, Buda Béla, Németh Attila, Tariska Péter (szerk.) (1998): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Budapest
7.    Hegedűs Katalin (1996, 1998): Hospice Magyarországon. (1. és 2. kiadás) Magyar Hospice Egyesület, Budapest (Hospice Beteggondozási Füzetek, 1.sz.)
8.    Lázár Imre (1998): E-K-O I.II. Humán ökológia Phare program. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola.
9.    Lőrincz Jenő (1998) (szerkesztésben közreműködés): Magyar Szókincstár. Főszerk. Kiss Gábor.
10.    Tinta Könyvkiadó, Budapest
11.    Németh Erzsébet (1998): Kommunikáció. SOTE, Budapest
12.    Németh Erzsébet, Radó András (1998): Viselkedéskultúra. GATE, Gyöngyös.
13.    Újszászy L, Túry F (szerk.) (1998): Irritábilis bél vagy irritábilis személyiség. Consensus füzetek. MGT. MPT . Medicom, Budapest

1997
1.    Agarwall, D.P., Buda B., Czeizel, A.E., Goedde, H.W. (1997): Alcohol consumption and alcoholism in Hungary. Ethnocultural, Epidemiological and Biomedical Aspects. Akadémiai Kiadó, Budapest
2.    Buda Béla (1997): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest
3.    Buda Béla (1997): A szexualitás lélektana. Élmény, magatartás, emberi kapcsolat. 7. átdolgozott, bővített kiadás: MAPET . Végeken, Budapest.
4.    Buda Béla (1997): Az öngyilkosság. Animula, Budapest
5.    Csapody Tamás, Vit László (1997): Ámokfutás a NATO-ba. Budapest, Cartafilus
6.    Kovács József (1997): A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina könyvkiadó. Budapest. 2. átdolgozott kiadás: Medicina könyvkiadó. Budapest. 1999.
7.    Lázár Imre (szerk.) (1997): Környezet és magatartástudomány. Kiegészítő jegyzet a környezetegészségügyi hallgatók számára. Népegészségügyi Iskola, DOTE, Debrecen
8.    Németh Erzsébet (1997): Orvosi kommunikáció. Szöveggyűjtemény. SOTE Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ, Budapest.

1996
1.    Barta Tamás, Buda Béla és mtsai. (1996): Életvezetés. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest
2.    Buda Béla (szerk.) (1996): Alkohol és szexualitás. OAI, TÁMASZ, Budapest
3.    Hegedűs Katalin (1996, 1998): Hospice Magyarországon. (1. és 2. kiadás) Magyar Hospice Egyesület, Budapest (Hospice Beteggondozási Füzetek, 1.sz.)
4.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1996.): Hospice beteggondozási füzetek, 1.8.sz. Magyar Hospice Egyesület, Budapest
5.    Kopp, M.S., Skrabski, Á. (1996): Behavioural Sciences Applied to a Changing Society. Bibl. Septem Artium Liberalium, Budapest
6.    Lázár Imre (szerk.) (1996): A magatartástudomány alapjai és módszerei. Népegészségügyi Iskola, DOTE, Debrecen
7.    Szendi Gábor (szerk.) (1996): Magatartástudományi Füzetek 2. szám. Végeken Kiadó

1995
1.    Arató M, Túry F (1995): Mindennapi lelki szenvedéseink. Grafit Kiadó, Budapest
2.    Buda Béla (1995): A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati kérdései. TÁMASZ, Budapest
3.    Buda Béla (1995): Szenvedélyeink. Megelőzés, felismerés, rehabilitálás. SubRosa, Budapest
4.    Hajnal Á (1995): A rajzvizsgálat helye a pszichodiagnosztikában. Magatartástudományi Füzetek, 2.
5.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1995): Halálközelben II. A haldokló és a halál méltóságáért. Magyar Hospice Alapítvány, Budapest
6.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1995): Lélektől lélekig. Súlyos betegek és haldoklók pszichés gondozása. SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest
7.    Kopp M, Skrabski Á (1995): Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Végeken, Budapest
8.    Kopp M, Skrabski Á (1995): Magyar lelkiállapot, 2. kiadás. Corvinus Kiadó, Budapest
9.    Lázár Imre (1995): Humán ökológia egyetemi jegyzet. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
10.    Lőrincz Jenő (1995): A betegek jogállása. SubRosa Kiadó, Budapest. 2. kiadás: Budapest, 1998.
11.    Németh Erzsébet, S. Pintye Mária (1995): Mozdul a szó. Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyermekek korai integratív terápiája. Logopédiai Kiadó, Budapest

1994
1.    Buda Béla (1994): Fejezetek az orvosi szociológia és társaslélektan tárgyköréből. TÁMASZ, Budapest
2.    Buda Béla (1994): Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok, társadalmi és orvosi dilemmák. Animula, Budapest
3.    Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula, Budapest (újabb kiadás: Animula, 2000.)
4.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1994): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Magyar Hospice Alapítvány, Budapest
5.    Kopp M (1994): Orvosi pszichológia (Az egészséglélektan és magatartásorvoslás alapjai). SOTE, Budapest

1993
1.    Buda Béla (1993): A pszichoterápia alapkérdései. Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában. OAI, TÁMASZ, Budapest. (2., bővített kiadás: 1999.)
2.    Hegedűs Katalin (szerk.) (1993): Orvosetikai dilemmák I.-II. Circle Condorcet, Budapest
3.    Kopp M, Fóris N (1993) (2. kiadás: 1995): A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Végeken Alapítvány, Budapest
4.    Lázár Imre (1993): Viselkedésszempontú immunológia. Egyetemi jegyzet. KLTE, Debrecen
5.    Lázár Imre (1993): Előadásvázlatok az orvosi antropológia köréből. Emberkép 3. SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest
6.    Wildmann M, Túry F, László Zs (szerk.) (1993): A VII. Családterápiás Vándorgyűlés előadásai.
Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena