Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Magatartástudomány Program

Végzett hallgatók névsora

 hallgató

témavezető

téma

időpont

1996-ban végzett hallgatók

Zonda Tamás

Dr. Kopp Mária

Az öngyilkosság pszichoszociális háttértényezői a magyar népesség körében

1996.

1998-ban végzett hallgatók

Buda Béla

Dr. Kolozsi Béla

A pszichoterápia a közvetlen kommunikáció rendszerében

1998.

Pikó Bettina

Dr. Kopp Mária

Fiatalok pszichoszociális egészségének és rizikómagatartásának vizsgálata a fizikai aktivitási magatartás és a társas támogatás tükrében

1998.

2001-ben végzett hallgatók

Nagy Emese

Dr. Molnár Péter

A korai kötődés onto- és filogenetikus interdiszciplináris elemzése

2001.02.27

2003-ban végzett hallgatók

Bábel B. Tamás

Dr. Kopp Mária

Premotoros zavarok idegsebészeti kezelése. A Tourette szindróma és a kényszerbetegség funkcionális idegsebészeti kezelésének klinikai vizsgálata

2003.06.25

Stauder Adrienne

Dr. Kopp Mária

Pszichoszociális tényezők allergiás betegségekben

2003.10.16.

Réthelyi János

Dr. Kopp Mária

Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata

2003.12.09.

2004-ben végzett hallgatók

Gyarmathy V. Anna

Dr. Molnár László

Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás és AIDS oktatás magyar középiskolások körében

2004.01.21.

Resch Mária

Dr. Kopp Mária

A táplálkozási magatartás zavarainak nőgyógyászati pszichoszomatikája

2004.04.07.

Tóth Erika

Dr. Molnár Péter

Íz- és szagingerek EEG-hatásainak vizsgálata anorexia nervosában

2004.07.19.

Majercsik Eszter

Dr. Kopp Mária

Idősek a mában; Geriátriai szociopszicholó-giai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei

2004.10.08.

2005-ben végzett hallgatók

Szebik Imre

Dr. Kopp Mária

A génterápiás technikák klinikai alkalmazásának etikai kérdései

2005.02.10.

Molnár Miklós Zsolt

Dr. Mucsi István

Krónikus veseelégtelen betegek életminőségét meghatározó tényezők: alvászavarok és vér-szegénység

2005.04.20.

Csoboth Csilla

Dr. Kopp Mária

A magyar nők lelki egészségét befolyásoló pszichoszociális tényezők, ezek változásai az élet során

2005.05.13.

Szumska Irena

Dr. Kopp Mária

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

2005.05.19.

Novák Márta

Dr. Kopp Mária

Alvászavarok és életminőség

2005.05.24.

Kapocsi Erzsébet

Dr. Kovács József

Orvosi hivatás és hivatásetika a XX.-XXI. században

2005.06.23.

2006-ban végzett hallgatók

Elő Gábor

Dr. Kovács József

Életvégi döntések az intenzív terápiában - az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

2006.05.30.

Barótfi Szabolcs

Dr. Mucsi István

Krónikus vesebetegek életminőségének vizsgálata

2006.06.15.

Purebl György

Dr. Kopp Mária

Nemi különbségek a depressziós tünetegyüttesben és a depressziós tünetek által hordozott kardiovaszkuláris kockázatban

2006.06.28.

2007-ben végzett hallgatók

Birkás Emma

Dr. Gervai Judit

A D4 dopamin receptor és a katekol-O-metil-transzferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére gyermekkorban

2007.02.27.

Szántó Zsuzsanna

Dr. Molnár László

Az egészséggel kapcsolatos életstílus: beteg-viselkedés és egészségviselkedés

2007.03.09.

Baranyai Réka

Dr. Kopp Mária

Az iszkémiás szívbetegség bio-pszicho-szociális és magatartási háttértényezői

2007.05.09.

Balog Piroska

Dr. Hajnal Ágnes

Házastársi stressz és a szív- érrendszeri sérülékenység

2007.05.16.

2008-ban végzett hallgatók

Szócska Miklós

Dr. Kopp Mária

Fenntartható változtatások vezetésének felté-telei magyar egészségügyi szervezetekben

2008.12.17.

2009-ben végzett hallgatók

Ádám Szilvia

Dr. Kopp Mária

A munkahely-család konfliktus prevalenciája, prediktorai és lehetséges hatása az orvosnők és férfi orvosok egészségi állapotára és élet-minőségére Magyarországon

2009.04.30.

Vámos Eszter Panna

Dr. Mucsi István

Az életminőség és egyes pszicho-szociális tényezők szerepe krónikus veseelégtelen betegek kezelése során

2009.04.30.

Torzsa Péter

Dr. Mucsi István

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban

2009.05.07.

Susánszky Éva

Dr. Hajnal Ágnes

A magyar fiatalok életminőségének alakulása az elmúlt két évtizedben

2009.06.25.

Győrffy Zsuzsa

Dr. Kopp Mária

Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében

2009.06.30.

Kalmár Sándor

Dr. Kopp Mária

Az önpusztító magatartás következményei különös tekintettel az öngyilkosságra és annak megelőzési lehetőségeire. Bács-Kiskun megye 1995-2006

2009.07.20.

Tari-Keresztes Noémi

Dr. Pikó Bettina

Fiatalok szabadidős fizikai aktivitásának magatartástudományi vizsgálata

2009.09.08.

Konkolÿ Thege Barna

Dr. Kopp Mária

A logoterápia és egzisztencia-analízis egy egészséglélektani vetülete: az élet értelmessége és a dohányzás közti kapcsolat

2009.12.14.

Tóthné Zana Ágnes

Dr. Hegedűs Katalin

A halálkép alakulása és változása Magyar-országon, a korosztályos értékítéletkülönbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál?

2009.12.15.

2010-ben végzett hallgatók

Gábor Katalin

Dr. Kovács József

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban

2010.03.22.

Szentkirályi András

Dr. Novák Márta

A nyugtalan láb szindróma jelentősége krónikus vesebetegek körében

2010.03.22.

Dégi László Csaba

Dr. Túry Ferenc

A daganatos betegségek pszichoszocális vetületeinek vizsgálata

2010.04.29.

Harmat László

Dr. Bódizs Róbert

A zene terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésében

2010.05.13.

Martos Tamás

Dr. Kopp Mária

Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban

2010.05.17.

Stubnya Gusztáv Róbert

Dr. Pörzse Gábor

A Semmelweis Egyetem konszolidációja innovatív menedzsment eszközökkel 2003-2009

2010.06.01

Pluhár Zsuzsanna

Dr. Pikó Bettina

A hely és a környezet jelentősége városi iskolás gyermekek egészségtudatosságában és betegségképében

2010.06.15.

Lázár Alpár Sándor

Dr. Bódizs Róbert

Az autizmus spektrumzavar alvásélettani korrelátumai

2010.06.30

Szeifert Lilla

Dr. Novák Márta

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

2010.10.12.

2011-ben végzett hallgatók

Kovács Ágnes Zsófia

Dr. Novák Márta

Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek egészséggel kapcsolatos életminőségét befolyásoló tényezők

2011.03.23.

Tandari-Kovács Mariann

Dr. Hegedűs Katalin

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

2011.05.02.

Salavecz Gyöngyvér

Dr. Stauder Adrienne

A munkahelyi stressz és az egészség össze-függései hazai és nemzetközi viszonylatban

2011.06.23.

Zubek László

Dr. Kovács József

Életvégi döntések az intenzív terápiában - az önrendelkezés és a kezeléskorlátozás etikai és jogi vonatkozásai

2011.09.28

Vargáné Molnár Márta

Dr. Novák Márta

Életminőséggel és pszichoszociális helyzettel összefüggést mutató tényezők vesetranszplantált gyermekek és felnőttek körében

2011.10.20.

Brassai László

Dr. Pikó Bettina

Az élet értelmessége mint az egészségmagatartás védőfaktora serdülőkorban

2011.10.25.

Czira Mária Eszter

Dr. Novák Márta

A malnutríció-gyulladás komplex szindróma felmérése, valamint kapcsolata a depresszív tünetekkel és a halálozással vesetranszplantált betegek körében

2011.11.03.

2012-ben végzett hallgatók

Smudla Anikó

Dr. Hegedűs Katalin

A cadaver donáció pszichológiai hatásai és a hozzátartozókkal folytatott kommunikáció fejlesztésének lehetőségei

2012.09.10.

Kovács Eszter

Dr. Pikó Bettina

A tradicionális szociokulturális védőfaktorok szerepe a fiatalkori problémaviselkedésben

2012.12.03.

2013-ban végzett hallgatók

Pilling János

Dr. Kopp Mária

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra

2013.03.21.

Girasek Edmond

Dr. Gaál Péter

Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi

2013.06.05.

Babusa Bernadett

Dr. Túry Ferenc

Muscle dysmorphia in Hungarian risk populations

2013.06.05.

Szabó Gábor

Dr. Balog Piroska

Az életesemények pszichoszociális összefüggései és a krónikus betegségekkel való kapcsolata

2013.06.26.

Molnárné Fornádi Katalin

Dr. Novák Márta

A gyulladás és az alvászavarok összefüggései vesetranszplantált betegek körében

2013.08.05.

2014-ben végzett hallgatók

Vajer Péter

Dr. Stauder Adrienne

Dohányzásról leszokás támogatás módszerei és a leszokás sikerességét befolyásoló tényezők

2014.05.06.