Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Személyi adatok

dr. Zana Ágnes

1972.01.04. Szeged

Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Tel/fax: 210-29-55

E-mail: zana [PONT] agnes [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

 

Képzettség

1990  - gimnáziumi érettségi – Szent István Gimnázium, Budapest

1995 - 2000 – Kulturális antropológus bölcsész, kutató, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék

2004 - 2009 – Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 4/2. Doktori program, klinikai pszichológia Ph.D.

2005 - Life Skills – Williams életkészségek tréning, facilitátor képző kurzus, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet – Selye János Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság

2005 – Hospice alaptanfolyam, Egészségügyi Továbbképző Intézet

2014 – Családterápiás képzés, családi tanácsadó

 

Tanulmányutak:

2007 – Hospice és palliatív terápiás ellátás tanulmányozása az Egyesült Államokban, Akron, Ohio, Summa Health Care System

2010, 2011, 2013 – Train the trainer workshop, Bécs, Kardinal König Haus

 

Nyelvismeret

Orosz alapfok

Angol középfok

 

Munkahelyek

1996 – 2001 – A Néprajzi Múzeum nemzetiségi és ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeinek, sajtótájékoztatóinak előkészítésében és lebonyolításában, kiadványainak szerkesztésében vettem részt.

2004 – 2006 - A Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Vállalkozási Marketing Tanszékén az etika tantárgy szakfelelőse voltam, a Humán Erőforrás Menedzsment szakon etikát tanítottam.

2004 – A Magyar Hospice – Palliatív Egyesület tagjaként önkéntes munkát végzek, projektvezetőként működöm közre az egyesület projektjeiben.

2004 – 2009 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében Ph.D. munkát végeztem.

2004 – A Magatartástudományi Intézetben működő Tanatológia kutatócsoportban dolgozom.

2005 – 2012 - A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Palliative Care Newsletter című online hírlevelét szerkesztettem.

2007 – 2008 – A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Nevelés- és Társadalomtudományi tanszékén külsős oktatóként etikát tanítottam.

2007 – 2009 – A Közép-Kelet Európai Magatartásorvoslási Társulás (CEESBM) rendes tagjaként az elnök munkáját segítettem, a társaság online hírlevelét szerkesztettem.

2008 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében egyetemi tanársegédként dolgozom.

2011 – A Gondoskodás 2000. Otthonápolási és Hospice Szolgálatnál a hospice betegek pszichoszociális ellátását végzem.

2013 – A Semmelweis Egyetem Etikai Bizottságának tagjaként tevékenykedem.

2014 – A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségi tagja, majd alelnöke lettem.

 

 

Oktatás

2004 - 2006 - A Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Vállalkozási Marketing Tanszékén az etika tantárgy szakfelelőse voltam, a Humán Erőforrás Menedzsment szakon etikát tanítottam.

2007 - 2008 – A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Nevelés- és Társadalomtudományi tanszékén külsős oktatóként etikát tanítottam.

2008 – A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében a Bioetika és az Orvosi antropológia csoport tagjaként részt veszek az orvostanhallgatók orvosi etika (három karon, angol és magyar nyelven) és orvosi antropológia oktatásában, orvosi antropológiából 2008-2012 között oktatási felelősként. Előadásokat tartok Tanatológia, Orvosi szociológia és Gender kurzusokon.

2009 – Az Egészségügyi Továbbképző Intézet (GYEMSZI-ETI) Hospice alaptanfolyamán és Hospice szakápoló és koordinátor képzéseiben oktatok, kommunikációs, pszichoonkológiai és stresszkezelő tréningeket tartok.

2009 – 2012 - Az Arany Alkony Oktatási Központ gerontológiai képzéseiben oktattam.

2009 – A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán elindult Halál, kultúra, orvosi antropológia kurzusom.

2011 – A Tájékoztatás és beleegyezés a mindennapi betegellátásban – etikai és jogi szempontok c. CME továbbképzésen állandó előadóként veszek részt.

2013 – Szakdolgozati témavezetés Állat Asszisztált Aktivitás és rehabilitáció – témában.

2013 – Az SE ÁOK rezidens törzsképzésben előadásokat tartok.

2013 – Az Orvosi antropológia csoport CME továbbképzését szervezem és vezetem.

2013 – Hospice-önkéntes képzés szervezése és vezetése.

2014 – SE Fogorvostudományi Karán a Gyógyítás kultúrája c. kurzust szervezem és vezetem.

2014 – Megalakult Biomedicina és alternatív gyógyítás munkacsoportom.

2015 – ELTE Szaktanácsadó pszichológus képzés – halál, haldoklás, gyász témakör előadása.

 

Kutatási terület

Pszichológia, tanatológia, orvosi antropológia

Pszichológia Ph.D.

Kutatási témáim: a halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata; a rítusok változása a gyógyításban; az egészségügyi dolgozók veszteségkezelése; az allopatikus és komplementer gyógyítás összehasonlító vizsgálata Magyarországon

 

Publikációk

20 folyóiratban megjelent közlemény, ebből 14 első szerzős, 3 idegen nyelvű

7 könyvfejezet, ebből négy első szerzős, kettő idegen nyelvű

42 idézhető előadás absztrakt, ebből 19 idegen nyelvű, 30 első szerzős

9 egyéb közlemény

 

Társasági tagságok

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület – elnökhelyettes

CEESBM

Selye Magatartásorvoslási Társaság

European Association for Palliative Care

Magyar Pszichofilizófiai Társaság (MAPSZIFI)

Magyar Pszichoonkológiai Társaság

Magyar Családterápiás Egyesület

 

Egyéb szakmai tevékenységek

2006-2007 - A Magyar Hopice-Palliatív Egyesületben  a European Association for Palliative Care nemzetközi szervezet több, mint 2000 fős nemzetközi kongresszusának szervezésében vettem részt, mint project manager asszisztens.

2004 - Az egyesület nemzeti kongresszusainak és egyéb rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása

2010 - A Hospice és palliatív ellátás nemzetközi világnapi rendezvényének szervezése és lebonyolítása

2010 – Az egyesület Diák Önkéntes – középiskolai oktatási programjának koordinálása, a szakmai anyag összeállítása; a hospice önkéntesség programjának kidolgozása és koordinálása

2010 – A Kharón Thanatológiai Szemle szerkesztése

2012 – A Bolognai Egyetem munkacsoportjával az olasz és a magyar palliatív ellátás összehasonlító vizsgálatán dolgozunk.

2013 – Hospice önkéntes képzés kidolgozása és vezetése

2013 – A Palliatív ellátás irányelvei pszichoszociális fejezetének átdolgozásában részvétel – GYEMSZI, MHPE

2013 – Volunteers of Hospice International Network munkacsoport alapítása, EAPC

 

 

Kitüntetések, díjak

2006 - Semmelweis Egyetem 4. számú Interdiszciplináris Doktori Iskolájának XII. Önálló Tudományos Ülése – Legjobb előadó – díj

2014 – Polcz Alaine emléklap, Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

 

2015. Október 8.

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena