Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Születési év: 1967.

Végzettség: orvos (1991), pszichiáter (2001), pszichoterapeuta (2004), tréner (2004), PhD (2003)

Munkahely, elérhetőség:

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet (1995 óta)

Kommunikáció munkacsoport

1089 Bp. Nagyvárad tér 4

tel: 210 2953, fax: 210 2955

email: stauder [PONT] adrienne [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Beosztás: egyetemi docens, munkahelyi stresszkezelés kutatócsoport vezető, Selye Magyar Magatartástudományi Társaság elnöke, Intl. Soc. of Behavioral Medicine elnöke (2014-16)

 

TANULMÁNYOK

 

1981-1985 Genf, College Calvin:  Gimnáziumi érettségi (francia nyelven),

1985-1991  SOTE Általános Orvosi kar ,  Diploma “Summa cum laude”

1991-1995 GYES

1995-98 ösztöndíjas PhD hallgató, fokozatszerzés 2003. október,  “Pszichoszociális tényezők allergiás megbetegedésekben” témában.

1997 január-február   University of Toronto :  tanulmányút a Soros Alapítvány támogatásával

1996 -2000 Pszichiáter rezidensképzés (HIETE), szakvizsga: 2001.

1998-2002  Pszichoterapeuta szakképzés (VIKOTE), szakvizsga 2004.

2004. Williams Lifeskills továbbképzés - Életkészségek Program Facilitátor, oklevél: 2004.

2006-2008. Családterapeuta szakképzés.

2009. április- július University College of London International Institute for Society and Health „Balzan fellowship” kutatói tanulmányút

2012. október – 2013 június University of Toronto, Department of Psychiatry, Mt Sinai Hospital „Clinical fellowship” pszichoterápiás fókuszú tanulmányút

 

Nyelvvizsgák:  

Angol felsőfok (1988)  francia felsőfok (1985)  olasz felsőfok (1987)

 

Díjak:

1985 "Prix Givaudan" kémia és fizika tanulmányi verseny

1989 TDK előadás, I. díj: "A primer hyperparathyreosis tünetei" (I.sz. Belklinika)

1989  Rektori pályázat, I. díj:  "A primer hyperparathyreosis: tünettani és diagnosztikai áttekintés az I.sz.  Belklinika beteganyaga alapján”

1990  Rektori pályázat, I. díj: "Az epilepszia farmakológiája"   - 50 eset kapcsán, a nehezen kezelhető gyermekkori epilepsziák terápiás lehetőségeiről.

1997 “Young Researcher Award”  1997 nov 4-9, Bécs, 4th Annual Conference of the  International Society for Qality of Life Research (poszter címe: Stauder A, Szedmák S, Lőke J, Kopp M: Quality of Life of people reporting allergic symptoms in a national representative survey.)

2000, 2002 és 2004.  „EAACI Young Researcher Travel Grant”: ösztöndíj az Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság konferenciáján való részvételre.

2015  „A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója” kitüntetés

 

AKTUÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

 

Oktatói munka:

Orvosi kommunikáció oktatás a graduális orvosképzésben. Posztgraduális továbbképzések, előadások orvosi kommunikáció, pszichoszomatikus zavarok, magatartásorvoslás, stresszkezelés, életminőség témakörökben.

PhD témavezetésem alatt eddig 2,5 hallgató szerezte meg a doktori fokozatot, további 6,5 doktorandusz munkáját támogatom.  

 

Klinikai munka:

A Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Ambulanciáján szorongásos, depressziós és pszichoszomatikus kórképek kezelését végzi elsősorban kognitív viselkedésterápiás módszerekkel. Stresszkezelő, kommunikációs készségfejlesztő tréningeket tart.

 

Kutatás:

Allergiás megbetegedések pszichoszociális és magatartásorvoslási vonatkozásai.  „ALLEPSY” multicentrikus vizsgálat Dr. Kovács Mónikával 1998-99-ben.

Részvétel a Kopp Mária által vezetett országos reprezentatív felmérésekben, a Hungarostudy2002 felmérés lebonyolításának egyik koordinátora. Részvétel életminőség vizsgálatokban, kérdőívek magyar adaptációjában.

2006- A Williams Életkészségek stresszkezelő, kommunikációs készségfejlesztő tréningek hatékonyságának vizsgálata (kutatásvezető).

2009. Selye Program:   A munkahelyi stressz hatása az egészségre, a stresszkezelés lehetőségei. Modell program kidolgozása, hatékonyság vizsgálata, szakmai ajánlások összeállítása. (Selye Magatartástudományi Társaság részéről kapcsolattartó, szupervizor)

2012-14: Munkahelyi pszichoszociális kockázat értékelés. A COPSOQ II. kérdőív magyar változatának kidolgozása, országos munkahelyi stresszfelmérés (NMH OMMF-11-0104 sz. pályázat támogatásával)

Hungarostudy 2013:  adatelemzés „stressz és megküzdés” témakörben.

 

 Williams Életkészségek Magatartásorvoslási Modell Program, illetve az Életkészségek Munkacsoport vezetése:

Az USA-ban kidolgozott stresszkezelő program hazai adaptálását 2004-ben kezdtük, folyamatosan fejlesztjük. A tréningek hatékonyságát nemzetközi és hazai vizsgálataink igazolják, a kutatási eredményeinket nemzetközi impakt faktoros szaklapokban publikáltuk/publikáljuk. 

2004 óta több, mint 3500 fő vett részt a kiscsoportos WÉK tréningeken melyek kórházi és bármely munkahelyi környezetben egyaránt sikeresen megvalósíthatóak. A résztvevők köre széles, krónikus betegségben szenvedők, munkanélküliek illetve aktív dolgozók, segítő foglalkozásúak pl. egészségügyi dolgozók, tanárok, orvos-,  pszichológus- és szociális munkás hallgatók, rendfenntartásban dolgozók: katonák, börtönőrök, illetve hátrányos helyzetű csoportok egyaránt részt vettek az országszerte indított csoportokban. Az országos hálózat hátterét a WÉK csoportvezetői (Facilitátor) képzés biztosítja, melyen 2005 óta több, mint 200 szakember vett részt. A kiképzett facilitátorok számára egyéni, illetve rendszeres csoportos szupervíziót biztosítok.

A programot folyamatosan tovább fejlesztjük, 2008-ban elkészült a program önsegítő változata (70’ DVD és Munkafüzet); 2009 ben kamasz verziójának kidolgozását fejezzük be, ami iskolai egészségnevelés, drogmegelőzés, agresszió megelőzés területén lesz nagyon széles körben felhasználható; 2010-ben a program bővített, 30 órás pedagógus verzióját dolgoztuk ki, amely akkreditált képzésként elfogadásra került. A program akkreditált továbbá egészségügyi szakdolgozók és szociális munkások számára is.

 

PUBLIKÁCIÓK

 

16 könyvfejezete, 15 nemzetközi és 23 magyar nyelvű tudományos közleménye jelent meg, pszichés tényezők és testi tünetek összefüggései, életminőség, önsegítés, stressz és stresszkezelés témakörökben.

Selye születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiadvány összeállítása és „Stressz” témájú képzőművészeti kiállítás szervezése.

Négy tudományos-ismeretterjesztő, illetve oktató film szakmai vezetője.

Több mint nyolcvan hazai és nemzetközi konferencia előadás, több száz továbbképző és ismeretterjesztő előadás, média megjelenés stressz és stresszkezelés témában.

 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, TÁRSASÁGI TAGSÁGOK

 

Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság elnöke (www.selyesociety.hu).

 A Nemzetközi Magatartásorvoslási Társaság (International Society of Behavioural Medicine, www.isbm.info elnöke (2014-16).

European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) tagja.

A Tűzmadár Alapítvány kuratóriumi tagja.

Magyar Pszichiátriai Társaság tagja (MPT) 

Magyar Pszichifiziológiai és Egészséglélektani Társaság tagja (MAPET)

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság tagja (MAKIT)

 

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena