Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

A tudományos kutatás érdekeit – fontosságuk és súlyuk tiszteletben tartásával – a közösség jólétének és gyógyulásának rendeli alá.

Elősegíti a társadalom- és természettudományok eredményeinek kölcsönös vizsgálatát és ellenőrzését a komplementer tudományok fényében.


Kisebbséget, háttérbe szorított csoportot – akár emberi, akár tudományos értelemben – képes a gyűjteménybe integrálni.


A magas szintű kutatómunka műhelye.JövőképA magatartástudományok országos és kárpát-medencei gyűjtőkönyvtára.


Az idejétmúlt könyvtári körülmények helyett modern információs és könyvtári környezetet hozunk létre.

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena