Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 Néhány fontosabb publikáció (dr. Kovács József)

 (A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. http://vm.mtmt.hu )

 

Tudományos könyvek

 

 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Budapest, 1997. Medicina könyvkiadó. (p. 629) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, 1999, 2006. Medicina könyvkiadó. (p. 641) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv)
 1. Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Budapest, 2007. Medicina könyvkiadó (p. 677) (Szakkönyv)Teljes terjedelemben ingyenesen elérhető a  következő internet-címen:http://real-d.mtak.hu/347/
 1. 4. Dr. Kovács József (2017) (szerk.): A biotechnológia etikai kérdései. (E-book, Semmelweis Kiadó, www.semmelweiskiado.hu) (p. 287)

 

Könyvfejezetek

 1. Dr. Kovács József: Az orvosi paternalizmus. In: Szabó A. Ferenc (szerk.) (1984): Tudományos Közlemények 14. szám. (p. 3-288) Budapest: SOTE (pp.163-172)
 1. Dr. Kovács József: Egészségügyi rendszerek erkölcsi szempontból. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1985): Társadalom-Tudomány-Egészségügy 1. szám. Az orvostudományi egyetemek és az OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-456) Budapest: SOTE (pp.173-179) 
 1. Dr. Kovács József: Az egészség és a betegség fogalma. In: Stuber Ervinné (szerk.) (1987): Társadalom--Tudomány--Egészségügy. 3. szám. Az orvostudományi egyetemek és az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei. (p. 3-424) Budapest: SOTE (pp. 315-322)
 1. Dr. Kovács József: Az egészség fogalma. Egészség-betegség. (Fejezet a dr. Neszner János (szerk.): A népegészségtan alapjai . Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1992. c. jegyzetben.) (pp. 9-17)
 1. Dr. Kovács József: A művi abortusz a bioetika szemszögéből. In: Abortusz és... (szerk): Sándor Judit. Literatura Medica Kft. Budapest, 1992. (39-111)
 1. Dr. Kovács József: A rossz prognózisú betegségekről való tájékoztatás problémája. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993): Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) (Előadás írásos változata) Budapest: Condorcet kör. (pp. 11-21)
 1. Dr. Kovács József: A tájékozott beleegyezés elve. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1993) Orvosetikai dilemmák. I.-II. (Kerekasztalbeszélgetések a Kossuth Klubban.) Budapest: Condorcet kör. (pp. 33-39) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának etikai problémái. In: Hegedűs Katalin (szerk.) (1994): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest: Magyar Hospice Alapítvány. (pp. 69-86) (Könyvrészlet, előadás írásos változata.) ISBN: 963-04-4321-X
 1. Jozsef Kovacs: The Idea of Brain-birth in Connection with the Moral Status of the Embryo and the Fetus. In: Donald Evans (ed.) (1996): Conceiving the Embryo. Ethics, Law and Practice in Human Embryology. The Hague-London-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. (pp. 221-245.)
 1. Dr. Kovács József: A gének és a társadalom lottója. In: Ferenczi Andrea (szerk.) (1999): Genetika--Génetika. (Beszélgetések.) (Interjú írásos változata) Budapest: Harmat kiadó. (pp. 113-120.)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Sótonyi Péter (szerk.) (2000): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Egyetem, Képzéskutató, Oktatási és Dokumentációs Központ. (pp. 68-83)
 1. Dr. Kovács József: Genes: Society’s Lottery. In: Andrea Ferenczi (ed.) (2001): Genetics—Gene-Ethics. (Interviews with Hungarian Scientists.) Handsel—Harmat—Edingburgh-Budapest. (pp. 127-134)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Buda Béla—Kopp Mária—Nagy Emese (szerk.) (2001): Magatartástudományok. Budapest: Medicina könyvkiadó. (pp. 293—311)
 1. Dr. Kovács József: Orvosi etika—bioetika. In: Rezidensképzés (2005): Jogi, etikai ismeretek. Semmelweis Kiadó. (pp. 121-131)
 1. Dr. Kovács József: Bioetika, orvosi etika. In: Fekete László (2004) (szerk.): Kortárs Etika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (pp. 186-213.)
 1. Dr. Kovács József—dr. Réthelyi János (2004): A fogyatékosság jelensége a bioetikában. In: Zászkaliczky Péter—Verdes Tamás (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest: ELTE—Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar—Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium. (pp. 475-502.)
 1. Dr. Kovács József: A bioetika kihívásai az új évezredben. In: Rónai Zoltán (szerk.) (2004: Kihívások és lehetőségek . A VIII. Pécsi Tavaszi Asztma és Allergia Nap előadásai alapján készült összeállítás. Amega. (pp. 90-100) ( Folyóiratcikk)
 1. Dr. Kovács József: Életminőség a bioetika nézőpontjából: elméleti problémák. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 20-23)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai zavarok stigmatizáló hatása és az életminőség. In: Kopp Mária—Kovács Mónika Erika (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó. (pp. 430-443)
 1. Dr. Kovács József: A művi meddővététel bioetikai megítélése. In: Arczt Ilona—Antalóczy Péter (szerk.) (2006): Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának „Eszmecsere a művi meddővétételről” címmel megtartott szakmai tanácskozása 2006. július 20. (pp. 26-30) (Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátriai betegségek társadalmi megítélése: stigmatizáció bioetikai szempontból. In: Gáthy Vera (szerk.) (2007): A környezet, a test és a lélek egészsége. Budapest: Nádasdy Alapítvány (p. 34-40)(Előadás írásos változata)
 1. Dr. Kovács József (2008): A filozófiai tanácsadás. In: Kopp Mária (szerk.) (2008): Magyar lelkiállapot 2008. (Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.) Budapest: Semmelweis Kiadó. (p. 88-104.)
 1. Dr. Kovács József (2009): Az emberen végzett kutatás jogi-etikai kérdései. In: Kovácsy Zsombor (2009) (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Budapest: Komplex kiadó. (p. 515-652)
 1. Dr. Kovács József (2012): Az emberen végzett kutatás etikai kérdései. In: Törő Klára—Sótonyi Péter (szerk.) (2012): Az orvostudományi kutatások etikai vonatkozásai.: BME oktatási jegyzet az Egészségügyi mérnök mesterképzés hallgatói számára. Budapest: BME Printer Kft. (3-192) (p. 105-138) (egyetemi jegyzet)ISBN: 978-963-313-044-5; Azonosító: VIEVM-300

    25.Dr. Kovács József (2012): A pszichoterápia etikai és jogi kérdései. In: Unoka Zsolt—Purebl György—Túry  Ferenc—Bitter István (szerk.) (2012): A pszichoterápia alapjai.  Budapest: Semmelweis Kiadó. (1-288) (p. 266-273) ISBN: 978-963-331-230-8

 1. Dr. Kovács József (2012): Az etika, a tudomány és a technológia kapcsolata. In: Lázár Imre—Pikó Bettina (2012) (szerk.): Orvosi antropológia .Budapest: Medicina könyvkiadó (p. 582) (p. 536-547) (ISBN: 978 963 226 406 6)
 1. Dr. Kovács József (2012): A betegjogok helyzete a bioetika szemszögéből. In: Borza Beáta (szerk.) (2012): „Beteg vagy egészségügy”. A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (p. 202) (p. 69-94)
 1. Dr. Kovács József (2013) : A személy fogalmának szerepe a bioetikában. In: Köműves Sándor—Rózsa Erzsébet (szerk.) (2013): A személy bioetikai kontextusa. Meditor Bioetikai Sorozat 4. kötet (p. 5-310) Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (p. 75-98)
 1. Dr. Kovács József (2016): Etikai kérdések a belgyógyászatban. In: Tulassay Zsolt (szerk.) (2016): A belgyógyászat alapjai. (Ötödik, átdolgozott kiadás) (p. 7-2274.) Budapest: Medicina könyvkiadó Zrt. (p. 107-112.)

 

Tudományos cikkek

 

 1. Dr. Kovács József: A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek etikai kérdései. Orvosi Hetilap, 1989. 18. szám. (1989. április 30) (pp. 923-927)
 1. Jozsef Kovacs: Concepts of Health and Disease. The Journal of Medicine and Philosophy 1989. Vol. 14. No. 3. June 1989. (pp. 261-267)
 1. Jozsef Kovacs: Bribery and Medical Ethics in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991. No. 66. March, 1991. (pp. 13-18)
 1. Dr. Kovács József: Utijelentés az Angliai és az USA-beli bioetikáról. Lege Artis Medicinae. 1991. 1. évf. 7. szám. (1991. április 6.) (p. 458-461)
 1. Jozsef Kovacs: Terminating treatment in Hungary. Bulletin of Medical Ethics. 1991 October, No. 72. (pp. 13-19)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. I. rész. Lege Artis Medicinae . 1992. 2. éfv. 1. szám. (1992. január 29.) (pp. 80-85)
 1. Dr. Kovács József: Az egyéni és a társadalmi egészség fogalmáról. II. rész. Lege Artis Medicinae. 1992. 2. évf. 3. szám. (1992. március 31.) (pp. 286-289)
 1. Dr. Kovács József: Érvek és ellenérvek az abortuszvitában. Világosság. 1992. XXXIII. évfolyam, (1992. május.) (pp. 393-400)
 1. Jozsef Kovacs: The Significance of Art in the Life of a Physician. The Journal of Medical Humanities. 1993. Vol. 14. No. 3. (pp. 113-122) ISSN: 1041-3545
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. I. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jun. 30. 3. évf. 6. szám. (pp. 590-597)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi beavatkozásokba való téjékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. II. rész. Lege Artis Medicinae, 1993. jul. 28. 3 évf. 7. szám. (pp. 688-696)
 1. Dr. Kovács József: A művészetek jelentősége az orvos életében. Az orvosi személyiség karbantartása mint morális kötelesség? Lege Artis Medicinae 3. évf. 12. szám. 1993. december 29. (pp. 1194-1202)
 1. Jozsef Kovacs: Medical Ethics activities in Hungary. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1994. Vol. 2:1 (pp. 11-16) (ISSN:0928-7493)
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia és bioetika. Világosság, XXXVI. évf. 1995. július. (pp. 28-4O.)
 1. Jozsef Kovacs: Bioethics at the Semmelweis University of Medicine. Bulletin of the ESPMH (European Philosophy of Medicine and Health Care.) 1996. Vol. 4:1. (pp. 43-51)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia etikai dilemmái. Magyar Tudomány. 1996. 7. szám. (p. 791-809)
 1. Dr. Kovács József: A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben. Medicus Universalis. 1996. XXIX/7-8. (p. 259-264)
 1. Dr. Kovács József: Emberi jogok az egészségügyi törvény tervezetében. Megjegyzések a bioetika nézőpontjából. Fundamentum. 1997/1.szám. (1997. június) (pp. 101-112)
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia és az életfenntartó kezelések megszüntetésének etikai kérdései. Kórház, 1997. IV. évf. 5. szám. (p. 9-12)
 1. Dr. Kovács József: A daganatos betegek tájékoztatásával kapcsolatos etikai kérdések. Lege Artis Medicinae, 7. évf. 5. szám. (1997. május) (pp. 360-363)
 1. Jozsef Kovacs: The Concept of Health and Disease. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 1:31-39, 1998. (Vol 1. No. 1.)
 1. Dr. Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei. Fundamentum, 2000/2 (pp. 91-96)
 1. Dr. Kovács József: Döntést helyettesítő mechanizmusok a pszichiátriában. Magyar Bioetikai Szemle. 2002/4 (pp. 10 --18)
 1. Dr. Kovács József: Döntéshozatal várandós nők rákbetegsége esetén. (C. Schafer—P. Stadler—B. Dietl azonos című cikkéhez felkérésre írt kommentár). Orvostovábbképző Szemle. 2004. XI. évf. 1. szám. (2004. január.) (pp. 47-49.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. Lege Artis Medicinae 2004. 14. évf. 3. szám. (2004. március.) (p. 226-228)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegségfogalom filozófiai kérdései. Valóság 2004/4 (XLVII. évf. 4. szám) 2004. április. (p. 1-20.)
 1. Dr. Kovács József: A nem önkéntes pszichiátriai kezelés és a véleményszabadság. Fundamentum VIII. évf. 2004/1. (pp. 23-43.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A pszichiatrizálás okai. LAM 2004; 14(7):520-524. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 7. szám. 2004. július) (pp. 520-524.)
 1. Dr. Kovács József: Pszichiátria és medikalizáció. A depresszió. LAM 2004; 14(10):716-717. (Lege Artis Medicinae, 14. évf. 10. szám. 2004. október) (pp. 716-717.)
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai kutatás néhány etikai kérdése. Psychiatria Hungarica XIX. évf. 2004/3 (pp. 200-214.)
 1. Dr. Kovács József: Az antipszichiátria és kritikája. Magyar Bioetikai Szemle 2004/4. (pp. 42-54.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai problémák az emberen végzett kutatás hazai jogi szabályozásában. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 5. szám. 2005. május (pp. 408-410)
 1. Dr. Kovács József: A placebokontrollos kutatás etikai kérdései. Lege Artis Medicinae, 15. évf. 7. szám, 2005. július (pp. 569-575)
 1. Kris Naudts—Caroline Ducatelle—Jozsef Kovacs--Kristin Laurens—Frederique Van den Eynde—Cornelis Van Heeringen: Euthanasia: the role of the Psychiatrist. British Journal of Psychiatry, May (2006), 188, 405-409.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegjogi képviselő szerepe. Egy modellkísérlet tapasztalatai. Fundamentum, X. éfv.  1. szám. (2006/1)  (p. 151-162.)   
 1. Dr. Kovács József: A segítő kapcsolat etikai vonatkozásai. Embertárs, V évf. 1. szám 2007/1 (p. 52-64)
 1. Dr. Kovács József: Az egészségbiztosítás etikai vonatkozásai. In: Orvostovábbképző Szemle, 2007. június (XIV. évf. 6. szám) (pp. 12-20)
 1. Dr. Kovács József: Etikai dilemmák. „Töprengő” rovat. Lege Artis Medicinae; 17(8-9): 519-521. (LAM 17. évf. 8-9. szám, 2007. szeptember) (p. 519-521)
 1. Dr. Kovács József: A randomizált, kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok néhány újabb etikai dilemmája. Orvosi Hetilap 149. évf. 37. szám. 2008. szept. 14. (p. 1753-1760.)
 1. Dr. Kovács József: Környezeti etika. Világosság XLIX. évfolyam 2008/9-10. (p. 75-107)
 1. Jozsef Kovacs: Whose Identity Is It Anyway? Open Peer Commentary. The American Journal of Bioethics 9(1):44-45., 2009.
 1. Dr. Kovács József: A vastag és végbélrák szűrésével kapcsolatos etikai kérdésekről. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, Magyar kiadásXIII. évf. 1. szám (2009. február) (p. 30.)
 1. Dr. Kovács József: Kockázat, bizonytalanság és elővigyázatossági elv a biotechnológiai etikában. LAM 2009; 19(2):151-155.
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában. Orvosképzés 2009. LXXXIV. évfolyam, 3. különszám (p. 182-184.)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a klinikai pszichológiában és a pszichoterápiában. Orvosképzés 2010. LXXXV. évfolyam, 4. különszám (p. 384-387.)
 1. József Kovács: The transformation of (bio)ethics expertise in a world of ethical pluralism. In: Journal of Medical Ethics, December, 2010. (p. 767-770) (J Med Ethics 2010;36:767-770. doi:10.1136/jme.2010.036319.
 1. Dr. Kovács József: Szándékos morfintúladagolás Magyarországon—Bioetikai elemzés. (dr. Márkus Attila azonos című cikkéhez írt kommentár) In: Lege Artis Medicinae 21. évf. 4. szám, 2011. április (p. 310-314.) (LAM 2011;21(4):306-320)
 1. Dr. Kovács József: Az emberen végzett kutatás és szabályozásának története etikai szemszögből. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 3. szám. 2012. március (p. 226-231) (LAM 2012;22(3):226-231
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában I. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 4. szám. 2012. április (p. 310-315) (LAM 2012;22(4):310-315)
 1. Dr. Kovács József: Etikai kérdések a pszichoterápiában II. rész. Lege Artis Medicinae (LAM) 22. évf. 5. szám. 2012. május (p. 388-391) (LAM 2012;22(5):388-391)
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship epidemic in scholarly publications? How the current use of citation-based evaluative metrics make (pseudo)honorary authors from honest contributors of every multi-author article? (Journal of Medical Ethics Online First published on August 3, 2012. as doi: 10.1136/medethics-2012-100568) J Med Ethics 2013;39:509-512. doi. 10.1136/medethics-2012-100568
 1. Jozsef Kovacs: Response to the commentaries of Melissa S Anderson and Murray J Dyck. (Journal of Medical Ethics Online First published on October 4, 2012.as doi: 10.1136/medethics-2012-101016) J Med Ethics,  August 2013 Vol 39. No. 8. (p. 515-516)
 1. Dr. Kovács József: Etikai alapkérdések a belgyógyászatban. Magyar Belorvosi Archívum (Magy Belorv Arch) 2013;66:310-317.
 1. Dr. Kovács József: Tájékozott beleegyezés a sebészetben. Magyar Sebészet 2014;67(1)3-8. DOI:10.1556/MaSeb.67.2014.1.1
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátriai etika aktuális kérdései. Psychiatria Hungarica 2015, 30 (1):27-34.
 1. Jozsef Kovacs: Honorary authorship and symbolic violence. Medicine, Health Care and Philosophy (Med Health Care and Philos) Online First Published on August 13, 2016. doi : 10.1007/s11019-016-9722-5.
 1. Dr. Kovács József: Az „áltudományok” etikai vonatkozásai. Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/8. szám. (p. 956-967) http://www.matud.iif.hu/2016/08/11.htm
 1. Mihály S, Smudla A, Kovács J. (2016) Practices around communication of organ donation in Hungary. Transplantation Proceedings, 48, 2529-2533. (http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2016.07.006 )

  

Recenziók, kommentárok, jelentések, tudományos interjúk

 

 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Etikai Bizottságok. (N. Fost, R. E. Cranford: Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2687.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: A Kórházi Orvosetikai Bizottságok fejlődésének áttekintése. (F. Rosner: A Survey of the Development of Hospital Ethics Committees. JAMA, 1985, 253, 2693.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az egészségügyi intézményekben működő Etikai Bizottságok részére.(Directives for the Ethical Committees in Health Care Institutions. JAMA, 1985, 253, 2698.) In: Orvosi Hetilap, 1985. 51. szám.
 1. Dr. Kovács József: Pelle János: Ész és szenvedély. Bp. 1983. c művének recenziója In: Magyar Filozófiai Szemle 1987/1.
 1. Dr. Kovács József: Az orvosetika oktatása Nagy-Brittanniában (The Teaching of Medical Ethics in Great Britain. Journal of Medical Ethics. 1987. Vol. 13. No 3.) In: Orvosi Hetilap. 1988. 25. szám.
 1. Dr. Kovács József: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok jogi és egyéb utakon történő orvoslása: célok, hatékonyság, alternatívák (G. J. Whelan: Litigation and Complaints procedures: objectives, effectiveness and alternatives. Journal of Medical Ethics. 1988, 14. 7O-76.) In: Orvosi Hetilap, 1989. 19. szám.
 1. Dr. Kovács József: A pszichiátria és a halálbüntetés. (M. Kastrup: Psychiatry and the Death Penalty. Journal of Medical Ethics. 1988. 14, 179-183.) In: Orvosi Hetilap, 1989. aug. 13.
 1. Dr. Kovács József: Az életfenntartó kezelés megszüntetése: legújabb fejlemények az USA-ban (R. D. Mackay: Terminating Life-Sustaining Treatment--Recent US Developments. Journal of Medical Ethics, 1988, 14, 135-139.) In: Orvosi Hetilap, 13O évf.53. szám. 1989. dec. 31.)
 1. Dr. Kovács József: A holland eutanázia-gyakorlat ellen. (R. Fenigsen: A Case against Dutch Euthanasia. Hastings Center Report, 1989. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.

      10. Dr. Kovács József: Az appletoni konszenzus: az orvosi kezelés megszüntetésével kapcsolatos döntésekre javasolt nemzetközi etikai irányelvek. (John M. Stanley et al.: The Appleton Consensus: Suggested International Guidelines for Decisions to Forego Medical Treatment.  Journal of Medical Ethics. 1989. 15. 129-136.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 1O. szám. 199O. márc. 11.

 1. Dr. Kovács József: Korunk morális dilemmája, az eutanázia. (W. Reichel--A. J. Dyck: Euthanasia: A Contemporary Moral Quandary. Lancet, Dec. 2, 1989.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Kísérletezés az embrión: a standard érvek. (Institute of Medical Ethics: Embryo Research: The Standard Arguments. Briefings in Medical Ethics. 199O. 5, 1-3. Journal of Medical Ethics, March 199O, Vol. 16. No. 1.) In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 49. szám. 199O. dec. 9.
 1. Dr. Kovács József: Eutanázia--Kritika. (P. A. Singer--M. Siegler: Euthanasia--A Critique. N. Engl. J. Med. 199O; 322. 1881-83.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 4. szám. 1991. jan 27.
 1. Dr. Kovács József: I Az életfenntartó kezelés megszüntetése persistens vegetatív állapotban levő betegeknél.(Institute of Medical Ethics Working Party On the Ethics of Prolonging Life and Assisting Death: Withdrawal of Life-Support from Patients in a Persistent Vegetative State. The Lancet, Vol. 337. Jan. 12, 1991. 96-98.) In: Orvosi Hetilap, 132. évf. 36. szám. 1991. szeptember 8.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. I. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. (A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 11. szám. 1998 november (LAM 1998; 8(11):804-809.
 1. Dr. Kovács József: Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből. II. rész. (Susan M. Wolf et. al (1987): Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying. A Report by the Hastings Center.) In: Lege Artis Medicinae 8. évf. 12. szám. 1998 december (LAM 1998; 8(12):896-903
 1. Jozsef Kovacs: Nordenfelt, L. (1997): Talking About Health. A Philosophical Dialogue. Short review. (In: Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal. 1999. Vol. 2. No. 2 (p.213-214)
 1. Jozsef Kovacs: Fleischauer K.—Hermerén, G. (2006): Goal of Medicine in the Course of History and Today: A Study in the History and Philosophy of Medicine. (Short Literature Notice. In: Medicine, Health Care and Philosophy (2—2008)

19.a. Dr. Kovács József: Megjegyzések Pethő Bertalan: A pszichiátria  mai krízise a modern és posztmodern tudomány kontextusában c. cikkéhez. In:  Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):439-442

 1. b. Dr. Kovács József: Válasz Pethő Bertalannak. Psychiatria Hungarica 2009, 24(6):455-458
 1. Dr. Kovács József: Köszöntés a Meditor c. folyóirat első számához. In: Meditor 2011/1. (ISSN: 2062-4727) (p. 4-5.)
 1. Dr. Kovács József: A terminális állapotú betegek szenvedéscsillapításának hazai szakmai, etikai és jogi problémái. (p. 1-17) (Kézirat) (Jelentés a dr. Réthelyi Miklós miniszter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője felkérésére létrejött ad hoc bizottság tagjaként a terminális állapotú betegek hazai ellátásának problémáiról.) (2011. december 15.)
 1. Dr. Kovács József: Könyvrecenzió Oberlander Báruch (szerk.) (2014): Zsidó ismeretek tára XXVII. kötet (Háború és béke–Zsidók és a katonaság.) c. könyvéről Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány, Budapest.Magyar Bioetikai Szemle 2014/3 (ISSN: 1218-3911)
 1. Dr. Kovács József: A tudományos élet egyetlen „valutája”. Kakuk Péter interjúja Kovács József bioetikus professzorral. (Interjú. Készítette: Kakuk Péter) In: Magyar Tudomány, 2015/8. (2015. augusztus) (p. 943-949.) (http://www.matud.iif.hu/2015/08/05.htm)
 1. Dr. Kovács József: A krónikus súlyos betegek kezelésének etikai kérdései. Magyar Bioetikai Szemle 2015/1 (12-13.) (A Magyar Bioetikai Társaság és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Közös tudományos ülésén tartott előadás diáinak írásos változata. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem II. János Pál díszterem. (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet) Felkért előadóként. (2015. V. 28.) Szervező: dr. Roykovich Bernadett

 

 

Levelek a szerkesztőhöz

 

 1. Dr. Kovács József: Válasz dr. Kazár Györgynek. In: Orvosi Hetilap, 1989. szept. 10.
 1. Dr. Kovács József: Az eutanázia kérdéséhez. In: Orvosi Hetilap, 131. évf. 51. szám. 1990. dec. 23.
 1. Válasz dr. Sal Istvánnak. Végeken, 1995/1. (pp. 3O-31.)
 1. Dr. Kovács József: Az orvosi etika és a morális színvonal. Népszabadság, 2003. október. 24. péntek. (Fórum rovat) (p. 16.)
 1. Jozsef Kovacs: An Unseemly Display of Mortality. Science Vol. 302 No. 5653. (19 December, 2003. (p. 2070)
 1. Jozsef Kovacs: Authorship problems and the distortion of research performance indicators. European Science Editing, February 2013;39(1) (p. 26-27.)

 

Népszerűsítő cikkek

 

 1. Dr. Kovács József: Az életünket a kezünkbe! Népszabadság (Fórum rovat) 2005. május 4. szerda

( LXIII., 103/2 szám) (p. 15.)

 

 1. január 18.

dr. Kovács József

egyetemi tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena