Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 

Született: Nyíregyháza, 1951.

Végzettség: Debreceni Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar (1975); Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak (1988).

Szakvizsgák: neurológia (1979); pszichiátria (1982); pszichoterápia (1994); pszichiátriai rehabilitáció (2005).

Kiképző terapeuta cím hipnoterápiából (1990) és családterápiából (1997); magatartásterapeuta cím (1994). European Certificate of Psychotherapy (2004). A Magyar Elhízástudományi Társaság obezitológusa (2013).

Középfokú állami nyelvvizsga angol, francia, német, portugál és spanyol nyelvből.

 

Munkahelyek

1975–1990: DOTE Ideg- és Elme­gyógyászati Klinika, legutóbb adjunktusként.

1990–2001: Miskolc, Megyei Kórház I. Pszichiátriai Osztálya, osztályvezető főorvos­, megyei pszichiátriai szakfőorvos.

2001-től egyetemi docens, a Pszichoszomatikus Szakrendelő vezetője, klinikai igazgatóhelyettes a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának Magatartástudományi Intézetében (2005–2007 között félállásban). Ugyanitt 2007-2016 között az intézet igazgatója, egyetemi tanár. 2016-tól általános igazgatóhelyettes.

2005–2007 között osztályvezető főorvos az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet I. Pszichiátriai Osztályán.

 

Oktatás

1975–1990: a Debreceni Orvostudományi Egyetemen pszichiátria, neurológia, orvosi pszichológia (ezt angol nyelven is 1990-92 között).

1993–1994: a Miskolci Egyetemen pszichológiai antropológia, félállású egyetemi docensként.

1993–2001: a pszichiátriai rezidensek északkelet-magyarországi képzőhelyének, továbbá a pszichoterapeuta-képzésnek egyik vezető oktatója.

1995–1996: félállású tudományos főmunkatársként az ELTE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékén pszichoszomatikai kurzus vezetése.

1997–2000: előadások tartása a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által szervezett szakpszichológusi képzésben.

2008-tól évente meghívott előadások tartása a Babeş–Bolyai Egyetemen (Kolozsvár).

Nyolc Ph.D.-hallgató témavezetője a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában. Közvetlen vezetésével eddig hat sikeres Ph.D.-értekezés született. Évente 2-3 tudományos diákkörös hallgató témavezetője.

 

Kutatás

Kutatási témák: evészavarok, pszichoszomatika, pszichoterápiák, művészetpszichológia.

Több kutatási együttműködés hazai és külföldi partnerekkel.

Kandidátusi fokozat az evészavarok témakörében 1994-ben. Habilitáció orvosi pszichológiából 2006-ban.

Témavezetőként hat kutatási támogatásban, résztvevőként további öt támogatásban részesült.

Publikációk: 346 lektorált, in extenso közlemény (köztük 131 könyv vagy könyvfejezet).

Kumulatív impakt faktor: 47,318; független idézettség: 960. Hirsch-index: 13.

11 nemzetközi, 7 hazai tudományos társaság tagja; több társaságban vezetőségi tag volt. A Magyar Pszichiátriai Társaság, valamint a Magyar Hipnózis Egyesület elnöke volt.

Tagja volt a Klinikai Szakpszichológusi Szakmai Kollégiumnak (ennek három éven át elnöke is), valamint a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumnak.

Egy külföldi, hét hazai szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, egynek főszerkesztője (Mentálhigiéné és Pszichoszomatika).

Egyéb szakmai tevékenységek: országos és nemzetközi rendezvények szervezése több alkalommal.

 

Fontosabb kitüntetések

Hollós István-díj (Magyar Pszichiátriai Társaság, 1991; 2015); a DOTE kiváló oktatója (1998); Goldschmidt Dénes-díj (Magyar Pszichiátriai Társaság, 1998 és 2010); Nyírő Gyula-díj (2007 és 2013); Honorary Membership of the World Psychiatric Association (2008); Prónay Gábor-díj (Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciója, 2010); „A magyar hipnózisért” emlékérem (Magyar Hipnózis Társaság, 2011); Lege Artis Medicinae díja (2011); Batthyány-Strattmann László-díj (2013); a Magyarországi Bálint Mihály Társaság örökös tagja (2015); a Semmelweis Egyetem arany pecsétgyűrűje (2016); Oláh Gusztáv emlékérem (Magyar Pszichiátriai Társaság, 2016). Több kongresszusi díj.

Nem szakmai kitüntetés: A népművészet ifjú mestere (1978); hivatásos előadóművész (1985).  

 

  1. január 2.