Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Személyi adatok
Budapesten 1957-ben született, nős, négy gyermek apja.
Elérhetőségek:
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
Budapest 1089 Nagyvárad tér 4. Tel.: 70 338 69 35

Képzettség
1975-ben érettségi kitűnő eredménnyel a József Attila Gimnáziumban.
1981: általános orvosi diploma summa cum laude eredménnyel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
1986: a belgyógyászat területén szerez képesítést jeles eredménnyel.
1990: elvégzi az OTE, SOTE  és OIEI hároméves pszichoterápiás tanfolyamát.
1999: jeles eredménnyel foglalkozásegészségügyi szakképesítést szerez.

Egyéb képzettségek:
1999-2001: Master of Science, orvosi antropológia
Londoni  Brunel University, Dept. of Human Sciences

Nyelvismeret
Német és orosz alapfokú, angol középfokú, angol TOEFL nyelvvizsga.

Tudományos fokozatok

Tudományos fokozat: az orvostudományok kandidátusa, 1998 – szociálpszichoimmunológia témában.

Habilitáció 2016 hittudományok Károli Gáspár Református EgyetemMunkahelyek
1981–1990: Tétényi úti Kórház, I. Belgyógyászati Osztály.
1991–: Tétényi úti Kórház Pszichoszomatikus Belgyógyászati Ambulancia kialakítása,
vezetése adjunktusként.
1993 óta a Magatartástudományi Intézet munkatársaként, az orvosi antropológiai munkacsoport helyettes vezetőjeként dolgozik.
2005-től egyetemi docensként oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen, a szervezeti kommunikáció részleg vezetője.
Ugyanitt a Pszichológia Tanszéken pszichoneuroimmunológiát tanít.
2004-től 2013-ig a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében az orvosi antropológiai részleg vezetője.
2013- az orvosi humántudományok kutatócsoport vezetője

Oktatás
1991–1995: pszichoneuroimmunológia tárgyban tart előadásokat a HIETE és az OIEI neurológus szakvizsgára előkészítő tanfolyamán és az ELTE egészséglélektan és pszichofiziológia kurzusán. Meghívott tanárként pszichoneuroimmunológia kurzusokat tart a debreceni KLTE egyetem személyiséglélektani tanszékén.  
1993 óta tanít a SOTE Magatartástudományi Intézetében.
1997: meghívásos angol nyelvű előadások a CEU Gazdaságetika és ökológia nyári iskoláján az „environmental anthropology” témakörében (külföldi előadók: Wolfgang Sachs, Henryk Skolimowski, John Gowdy).
1998: meghívás Ravensburgba (Forschungsgruppe Klinische Psychophysiologie, Weisenau)
az Ulmi Egyetem I. Pszichiátriai Részlegébe.
1994: meghívásra 8 előadásos posztgraduális kurzust tart humán ökológia témában a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1996: részt vesz a debreceni posztgraduális Népegészségügyi Iskola „magatartástudomány alapjai és módszerei” tárgy kialakításában.
1996 óta tanít a DOTE Népegészségügyi Iskolájában is.
1998: Megalakítja a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán a Környezeti Antropológia és Magatartásökológiai Központot az ELTE, BKE, SOTE szakembereinek közreműködésével. 2002-ben Főiskolai tanári kinevezés.
2000: a Károli Gáspár Református Egyetemen Kommunikáció Tanszékén  kulturális antropológiát tanít.
2002: Pszichoneuroimmunológia kurzus Marosvásárhelyen a Bolyai Társaság és az orvosegyetem meghívására.
2000 és 2002 között a  Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Kultúra és Nyelv Tanszékén meghívott előadóként orvosi antropológia kurzus.
A Károli Gáspár Református Egyetemen oktatott tárgyak: szemiotika, kulturális antropológia,
kulturális tanulmányok, tájkommunikáció, egészségpszichológia és pszichoneuroimmunológia.
Ph.D.-témavezetés a Semmelweis Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájában.

Kutatási terület
Orvosi antropológia, szakrális kommunikáció, szervezeti kötődés, pszichoimmunológia, pszichofiziológia.


Publikációk
3 könyv, 6 egyetemi jegyzet, 17 folyóirat-közlemény, 18 magyar könyvfejezet, 11 angol nyelvű könyvfejezet.
Előadások száma: 39 előadás nemzetközi tudományos fórumon, összesen 158 tudományos előadás.
Kumulatív impakt faktor: 1,56. Független idézettség: 72. Hirsch-index: 8.

Társasági tagságok
Kurátora a Pszichoneuroimmunológiai Alapítványnak.
1993–1995: a Pszichonkológiai Társaság vezetőségi tagja.
1995 óta vezetőségi tagja a Magyar Szociálpszichiátriai Társaságnak.
1995 óta vezetőségi tagja a Magyar Crohn Társaságnak.
2001: az European Association of Social Anthropology tagja
2006: az EASA Sacral Communication and Healing hálózatának vezetője.
2011: a Közép-Kelet Európai Magatartásorvoslási Társaság elnöke.

Tudományos szervező tevékenység
A IV. Pszichofiziológiai Nemzetközi Konferencia szervező bizottságának tagja.
Fő szervezője a Cultural Psychophysiology Satellite Symposiumának (1990, Szirák),
a Psychoneuroimmunology Symposiumnak (1990, Budapest–Martonvásár), a Sacral Communication and Healing Budapest–Balaton Summer School sorozatnak 2005-ben és 2008-ban.
Convenor a „Body and Self in Medical Pluralism” workshopon, az EASA (Európai Szociálantropológusok Szövetsége) koppenhágai konferenciáján, 2002-ben.
Convenor a Healing and Sacral Communication in the Context of Cosmologies of Suffering in Societies  in Transition című, az EASA 8. bécsi konferenciáján.

Egyéb szakmai tevékenységek
1997-ben a Népjóléti Minisztérium számára pszichoszomatikus szakmai protokoll kidolgozása: javaslat a belgyógyászati pszichoszomatikában alkalmazható klinikai pszichológus tevékenység szakmai protokolljához.
Szakértői részvétel:
Colon irritabile konszenzus konferencia, 1997.
Pszichoonkológia konszenzus konferencia, 1998.

Pályázati eredmények
A pszichoszomatikus kockázati állapotok szűrésére alkalmas módszerek és eszközök fejlesztésére szóló nyertes pályázatok, OEP, 1991.
Sokcsatornás, hordozható pszichofiziológiai számítógépes szűrőeszköz fejlesztése.
1996: számítógépes kontakt termográfiás eszköz fejlesztése, szabadalmaztatott.

Kitüntetések, díjak
Semmelweis Egyetem Jahn Ferenc díja, 1981.