Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Magyar nyelvű publikációk
Könyvfejezetek:
1.    Lajtai László (1998): Gyermekkori magatartászavarok kezelésének néhány fontosabb szempontja. In: Magatartászavarok a gyermekkorban (Gyakorlati gyermekgyógyászat jegyzet). Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Medicom Glaxo Wellcome, Budapest, 26-28.
2.    Lajtai László (2000): Nárcisztikus jelenségek az aktuálisan jellemző drogfogyasztó magatartásokban. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Animula, Budapest. 183-198.
3.    Lajtai László (2000): "Párbeszéd orvos és beteg között" - A képzés tanulságai. In: Párbeszéd orvos és beteg között. Az Optimum - Összefogás a fogyasztókért Alapítvány kiadványa, Budapest, 29-33.
4.    Lajtai László, Csoboth Csilla és Kopp Mária (2006): Az életminőség javításának nem adaptív kísérletei: illegális szerfogyasztás és alkoholabúzus. In: Kopp Mária és Kovács Mónika (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semelweis Kiadó, Budapest, 194-202.
5.    Lajtai László (2007): Alkoholhasználat és alkoholfüggőség. Miért éppen alkohol? In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológiai alapjai I.. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 73-106.
6.    Lajtai László (2008): Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. átdolg. kiad.  Medicina, Budapest, 335-350,
7.    Füredi János, Harmatta János, Lajtai László (2009): A pszichiátria társadalmi vonatkozásai. In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 122-131.
8.    Harmathy Éva, Lajtai László, Sztanó Flóra (2009): A Bálint-csoportok aktualitása. In: In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 768-771.
9.    Osváth Péter, Kovács Attila, Lajtai László (2009): A transzkulturális pszichiátria. In: In: Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter, Belső Nóra (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. 4., átdolgozott. kiadás. Medicina, Budapest, 803-816.
10.    Túry Ferenc, Lajtai László (2009): Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Kopp Mária, Berghammer Rita (szerk.): Orvosi Pszichológia és Magatartásorvoslás.  Medicina, Budapest, 215-224.
11.    Lajtai László: Pszichiátriai antropológia. In: Lázár Imre, Pikó Bernadett (szerk.): Orvosi antropológia. (in press)

Tanulmányok:
1.    Lajtai László, Sántha István (1997): Medve "A foltoshátú sirály"-ban. Medve szimbólumok gilják népmesékben. Selyemút. 1 (2): 35-37.
2.    Lajtai, László (1999): Drogok a kulturális és pszichiátriai antropológia szemszögéből. Belügyi Szemle 15 (6): 37-47.
3.    Lajtai László, Eisler Olga (1999): Orvosok és sámánok Nepálban. Tabula 2 (2): 121-128.
4.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): A Vipassana és a pszichoterápia. Pszichoterápia. 9 (1): 33-34.
5.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): Egészségügy Nepálban. Orvosi Hetilap 141 (24): 1355-1359.
6.    Eisler Olga, Lajtai László (2000): Epilepsziaellátás Nepálban. Ideggyógyászati Szemle 53 (11-12): 414-423.
7.    Lajtai, László (2000): Néhány antropológiai szemléletű kiegészítés az Életminőség (Quality of Life) kérdéséhez. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  2.[11] ( 3-4): 63-67.
8.    Lajtai László (2001): Az "acting-out" szakkifejezés értékkonnotációinak antropológiai elemzése. Pszichoterápia 10 (5): 358-364.
9.    Lajtai László (2001): Szupervízió, avagy a budai modell dilemmája. Reflexió Szőnyi Gábor: "Szupervízió a pszichoanalízisben. A Budapesti Modell dilemmája" című cikkére. Pszichoterápia 10 (5): 365-367.
10.    Lajtai László (2002): Az interperszonális pszichoterápia bemutatása. Pszichoterápia 11 (3): 199-207
11.    Lajtai László (2003): Válasz Botond Gyula hozzászólására. Pszichoterápia 12 (1): 49-50
12.    Lajtai László (2003): A minangkabau dukun orvos antropológiai szemszögből. Tabula 6 (1): 117-134.
13.    Lajtai László, Hoyer Mária (2003): Korok és korszakok, avagy kór ok és fejlődési korszakok.
14.    Az indualtkontroll nagy korszakai az európai kultúrában. Psychiatria Hungarica 18 (2): 68-82.
15.    Lajtai Laszlo, Simon Maria, Csoboth Csilla, Kopp Maria (2004): Miert fontos a nem? Vagy miert nem? Az illegalis szerfogyasztasban felmerulo kulonbsegek elemzese egy orszagos reprezentativ felmeres kapcsan. Addiktologia 3 (4): 543-554
16.    Lajtai László (2006): A kasztrendszerről: mechanizmusok és hiedelmek. Tabula 9 (2): 223-240.

Előadások:
1.    Lajtai László (1998): A pszichoterapeuták térbeli elhelyezkedése Budapesten. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság, IV. Nemzeti Kongresszus, 1998. 01.28-31., Budapest.
2.    Szendi Gábor, Lajtai László, Szedmák Sándor, Kopp Mária (1999): A pánik altípusai. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, 1999. 01. 28-31., Debrecen.
3.    Lajtai László (1999): A drogok társadalmi és kulturális összefüggései. Magyar Addiktológiai Társaság III. Kongresszus, 1999. 10. 14-16., Balatonfüred.
4.    Lajtai László (2000): A kulturális antropológia és a pszichoterápia módszerének és gyakorlatának összehasonlítása. Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Vándorgyűlése. 2000. 01. 26-29., Győr.
5.    Lajtai László (2000): Az álom kultúrantropológiai megközelítése. Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés. Pszichológia 2000 konferencia. 2000. 05.30-06.02., Budapest.
6.    Lajtai László (2001): Az "acting-out" szakkifejezés értékkonnotációinak antropológiai elemzése.  Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése. 2001. 01. 24-27., Miskolc.
7.    Lajtai László, Mészáros Eszter (2004): Az illegális szerhasználat főbb jellemzői ma, Magyarországon egy országos, reprezentatív felmérés kapcsán. Poszter. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlés, 2004.01.28-31., Szeged
8.    Lajtai, László (2004): Csoport és kultúra - etológiai és antropológiai kitekintés; tanulságok a mára vonatkozólag. Előadás a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület, KÖZÖS NYELVÜNK A CSOPORT, 2004 október 15., Budapest.
9.    Lajtai, László és Kopp, Mária (2004): Nemi különbségek és egyes pszichológiai háttértényezők a drog kipróbálásában (HUNGAROSTUDY reprezentatív felmérés).  Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa. 2004, október 21-23., Balatonfüred.
10.    Lajtai, László (2007): Asperger szindróma: új járvány a láthatáron?  Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. vándorgyűlése. 2007. január 24-27, Miskolc.

Idegen nyelvű publikációk
Tanulmányok:
1.    Eisler, Olga and Lajtai, László (1999): Epilepsy in Nepal. Epicadec News 13: 5-7
2.    Oravecz, Robert, Oravecz, Julianna and Lajtai, László (2003): Thanatological Dimensions of Refugees. Revista International de Tanatologia y Suicidio 3 (1) pp. 59-65

Előadás:
1.    Lajtai, László (2000): Balint Group for professionals working with chronically ill children patients. 31th Annual Conference of the European Working Group on Psychosocial Aspects of Children with Chronic Renal Failure. 2000. 05. 24-27., Budapest.