Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Kovács József

Orvos, filozófus, bioetikus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, az MTA doktora.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója, az  intézet bioetikai részlegének a vezetője.

Postacím: 1428. Budapest Pf. 2.

Telefon: 210-2930/56123 vagy 210-2940/56123

Fax: 210-2955

E-mail: kovacs [PONT] jozsef [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Honlap: http://www.magtud.hu

 

Oktatási tevékenység:  

Bioetika oktatása  orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven, valamint a Semmelweis Egyetem  Egészségügyi Menedzserképző Központjában egészségügyi vezetők számára az Egészségügyi Menedzser  Mesterképzési Program keretében.

 

Klinikai tevékenység:

Folyamatos részvétel a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Pszichoszomatikus szakrendelőjének a betegellátó munkájában pszichoterapeutaként.

 

Publikációs tevékenység:

3 önálló, egyszerzős  tudományos  könyv, valamint  1 könyvszerkesztés. Könyvfejezetek,  tudományos cikkek,  nemzetközi és hazai tudományos kongresszusi előadások, ismeretterjesztő előadások és számos média szereplés. A teljes publikációs lista megtalálható az MTMT adatbázisában. http://vm.mtmt.hu

 

Néhány kiemelt kutatási projekt:

1996-99—A Szószóló Alapítvány a betegek jogaiért keretében  „A kórházi ombudsman intézményének magyarországi bevezethetősége. Modellkísérlet”  című kutatási program   egyik vezetője.

1999—2002  Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. (Kutatási téma címe: A pszichiátria és a pszichoterápia etikai problémái.)

1999—2000—a hazai pszichiátriai ombudsman program egyik kidolgozója és  vezetője.

2015—Részvétel a FOEDUS (Facilitating Exchange Of Organs Donated In Eu Member States EU pályázat disszemniációért felelős munkacsoportjában (Workpackage 2.)

 

Néhány fontosabb szakértői, szaktanácsadói tapasztalat

1996-97--felkért  szakértőként tagja volt az új egészségügyi törvényt kidolgozó munkacsoportnak. Az 1997-ben elfogadott  új egészségügyi törvény (az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) egészének kidolgozásában, megfogalmazásában részt vett ill. a törvény betegjogi részének első változatát, s később a Parlament  által is elfogadott  alapkoncepcióját  kidolgozta.

Azóta is számos egészségügyi témájú jogszabály előkészítésében, kidolgozásban  vett részt.

2004- tagja a Magyar UNESCO Bizottság COMEST (Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) Nemzeti Albizottságának.

2010/2011—részvétel az ETT Elnöksége által létrehozott „Az epidemiológiai vizsgálatok etikai irányelvei”-t kidolgozó ad hoc bizottság munkájában bizottsági tagként. (Elnök: dr. Vokó Zoltán)

2013, 2014: tagja az EU brüsszeli kutatásetikai bizottságának az FP-7-es kutatási tervek elbírálására (Ethics Remote Review Panels)

2015-ben részvétel az ETT Elnöksége felkérésére az ETT  Kutatásetikai Kódex kidolgozásában

2015.júl. 1.-2018. jún. 30.—tagja a Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága Habilitációs Filozófiatudományi Szakbizottságának. (Elnök: dr. Csejtei Dezső)

2015—2016-- Részvétel az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ keretében egységes betegtájékoztatói minták kidolgozásában (általános tájékoztatók és betegség- és beavatkozás-specifikus  tájékoztatók)

 

Néhány fontosabb tisztség:

1995-től folyamatosan  tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának.

1999-2011 tagja a SOTE Kórházi Etikai Bizottságának (Élődonoros etikai bizottság)

2001 április—2004 április között tagja a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolák Véleményező és Minőségellenőrző Bizottságának.

2002-től a külföldi orvosok honosítási vizsgáját végző Hungarológiai vizsgabizottság tagja. (Semmelweis Egyetem)

2006-tól az MTA-elnökének felkérésére tagja az MTA Agráretikai Bizottságának.

2006- tagja a MOTESZ Orvosi Etikai és Társadalmi Kérdések Bizottságának

  1. január 1.-2017. december 31. Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsági tag

 

Tagja továbbá több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak, illetve folyóiratok szerkesztőbizottságának.

 Bírálói tevékenységet végez minősítési, habilitációs és pályázati támogatást odaítélő  eljárások során.

Lektorálási  tevékenységet végez hazai és nemzetközi folyóiratoknál valamint több  hazai felsőoktatási jegyzet, tankönyv esetén.

 

Tudományos díjak, kitüntetések:

1986--oktató munkáért Rektori Dicséret.

1989-- Művelődési Minisztérium “Kiváló Munkáért” dicséret.

 1994-ben a  SOTE “Kiváló Oktató” kitüntetés II. fokozata.

2012-2014—Semmelweis Egyetem, Merit-díj

2013-ban: Semmelweis Díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma) : „Bioetikai és iskolateremtő  tevékenysége, kiterjedt és magas színvonalú oktatói és kutatói, valamint betegellátó munkája elismeréseként.”

 

Doktori képzés:

A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának törzstagja,   a bioetika  témavezetője, 2012 júliusától az iskola 4/2-es doktori programjának programvezetője.  

 

 

Budapest, 2017.  január 17. 

dr. Kovács József

egyetemi tanár