Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

jogász, szociológus, bioetikus, politológus

egyetemi docens

Születési hely, idő: Sopron, 1960.06.11.

Anyja neve: Priszinger Mária

 

Munkahely: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg

Postacím: H – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., XX. emelet, 2013. szoba

Telefon: 1-2102–953

Közvetlen telefon: 1-2102–930/56127

Fax: 1-2102–955

Email: csapody [PONT] tamas [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Honlap: magyar: http://magtud.hu

Honlap: angol: http://behsci.semmelweis.hu/

 

RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZ

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerzett jogi (1986) és szociológus diplomát (1989). Tudományos fokozatot politikatudomány tudományágban szerzett Budapesten (2000). A Semmelweis Egyetem (SE) Magatartástudományi Intézetében tanít és kutat 1993 óta. A bioetika tantárgy oktatója. Részt vesz az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész karokon folyó graduális és posztgraduális oktatásában. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében megbízott előadóként honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos kurzusokat vezetett. A Bibó István Szakkollégium egyik alapítója és később igazgatója. Egyetemi docens. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének a tagja.

Az erőszak és az erőszakmentesség témakörének kutatója. Interdiszciplináris tudományos kutatásokat folytatott Magyarországon és külföldön a civil társadalom, alternatív mozgalmak, emberi jogok, polgári engedetlenség, passzív rezisztencia és a honvédelmi kötelezettségek témakörében. Számos civil szervezet munkájában vett részt itthon és külföldön.

Kutatási területe a bioetika témakörében a tájékozott beleegyezés, a kezelés visszautasításának joga, a kegyeleti jogok és az állatok jogai. Orvostörténeti témákkal 2005 óta foglalkozik. A Harmadik Birodalom álorvosi kísérleteinek valamint a biológiai és kémiai hadviselés történetét a tudományos diákkör tagjaival együtt kutatja. A második világháború alatt Jugoszláviába (Szerbiába) vitt magyar katonai munkaszolgálatosok történetének kutatója. A holokauszt (Soa) időszakában a bori bányavidékre küldött zsidó és kisegyházakhoz tartozó munkaszolgálatosok történetét három önálló kötetben dolgozta fel.

Összesen hat könyve, számos szaktanulmánya és újságcikke jelent meg. Három kötetet szerkesztett a magyar rendszerváltáshoz kapcsolódó témákban. Tudományos közleményeinek száma 129, Hirsch indexe 7. Publikációinak teljes listája elérhető a Magyar Tudományok Művek Tárában (MTMT). Publikációinak egy része letölthető az OSZK MEK, az academia.edu és a ReserchGate.net honlapokról.

 

Közlemények teljes listája: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/search/docres.php

10 legfontosabb közlemény (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&top10=5&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10024072

Válogatott közlemények (1988–2016) (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&top10=7&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10024072

Válogatott közlemények (2010–2016) (MTMT)

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&top10=7&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10024072

Az OSZK MEK honlapján elérhető művek (teljes dokumentumok)

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors

Az academia.edu honlapján elérhető művek (teljes és nem teljes dokumentumok)

https://independent.academia.edu/Tam%C3%A1sCsapody

A ResearchGate.net honlapján elérhető művek (teljes és nem teljes dokumentumok)

https://www.researchgate.net/profile/Tamas_Csapody/publications?pubType=article

 

Képzettség, felsőfokú tanulmányok

Egyetemi oklevél száma: LXXI.14/1986. éve: 1986.

                               szak: állam- és jogtudomány

                               kiállító intézmény: ELET ÁJK

     székhelye: Budapest

Egyetemi oklevél száma: 1542/1989. éve: 1989.

                               szak: szociológia

                               kiállító intézmény: ELTE BTK

                               székhelye: Budapest

 

Tudományos fokozat

Doktori (kandidátusi /PhD) oklevél száma: 17.362., éve: 2000.

tudományág: politikatudomány

kiállító intézmény: MTA Doktori Tanács

             székhelye: Budapest

 

Az MTA köztestületi tagság

  1. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

kelte: 2017.01.18.

http://mta.hu/koztestuleti_tagok

 

Nyelvismeret

angol középfok, német alapfok

 

Külföldi tanulmányutak, kutatások

1992–1993: Amerikai Egyesült Államok (Hutterien Brethrenben szociológiai terepmunka – 7 hónap)

1995: Kis-Jugoszlávia (nemzetközi ifjúsági OTKA ösztöndíj; a vajdasági polgári engedetlenségi és háborúellenes mozgalmak kutatása – 4 hónap)

2000: Svájc (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2002: Franciaország (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2004: Svájc (International Campaign to Ban Landmines /ICBL/; gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos szakértői munka – 2 hét)

2007: Szerbia (Bor és környéke; a bori munkaszolgálat történetének levéltári és helyszíni kutatása – 2 hét)

2007: Szlovákia (különböző helyszíneken a bori munkaszolgálat történetének kutatása – 5 nap)

2008: Szerbia (Bor és környéke; a bori munkaszolgálat történetének levéltári és helyszíni kutatása – 2 hét)

2008: Franciaország (Párizs: bori munkaszolgálat történetének kutatása, interjúk készítése – 7 nap)

2008: Németország (OKM ösztöndíj; Berlin-Lichterfelde, Ludwigsburg, Stuttgart: a bori munkaszolgálat történetének levéltári kutatása – 2 hét)

2008: Izrael (OKM ösztöndíj; Yad Vasem Intézet, Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeum; a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása, interjúk készítése – 17 nap)

2012: Szerbia (Zombor, Belgrád, Pancsova, Jabuka: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 7 nap)

2013: Szerbia (Bor és környéke: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 6 nap)

2014: Szerbia (Bor és környéke: a bori munkaszolgálat témájának levéltári kutatása és helyszíni kutatások – 6 nap)

 

Jelenlegi munkahely

1993– Semmelweis Egyetem (SE), Magatartástudományi Intézet

http://magtud.semmelweis.hu/

1993: egyetemi tanársegéd

2002: egyetemi adjunktus

2015: egyetemi docens (sz.: KS/HUM/363/2015)

 

Oktatás

Graduális

előadás és gyakorlatvezetés

1993–1995: Orvosi szociológia c. tárgy oktatása (ÁOK, FOK, GYOK)

          1995– : Bioetika – orvosi etika c. tárgy oktatása (ÁOK, FOK, GYOK)

 

Tudományos Diákkör (TDK)

1/ „Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok”. (Jelenleg 3 ÁOK-s hallgató.)

2/ „A világháborúk során alkalmazott biológiai- és vegyi fegyverek orvosi vonatkozásai”. (Jelenleg: 1 ÁOK-s hallgató.)

http://magtud.semmelweis.hu/kutatas/tdk/19-kutatas/tdk/77-tdk-temak

 

Posztgraduális képzés

doktori iskola

előadó

„Dokumentumok és levéltárak elemzésének módszerei”. SE Magatartástudományi Intézet, Mentális Egészségtudományok. Az egészségtudományok módszertana (kurzusvezető: Dr. Bódizs Róbert)

http://magtud.semmelweis.hu/oktatas/phd-kurzus/az-egeszsegtudomanyok-modszertana

 

Ph.D. kurzus

előadó

„A klinikai kutatás etikai kérdései” kötelezően választható, 14x2 órás, kétkredites PhD kurzus (SE Magatartástudományi Intézet, vezető: Dr. Kovács József egyetemi tanár)

http://magtud.semmelweis.hu/oktatas/phd-kurzus/a-klinikai-kutatas-etikai-kerdesei).

 

Rezidens képzés

előadó

SE ÁOK: A betegek jogai. A tájékozott beleegyezés.

 

Konzulens, referens, opponens

Konzulensi, referens, bírálói tevékenység összesen 24 jelölt, opponens ún. házi Ph.D. védés vonatkozásában négy jelölt esetében.

 

Tankönyvfordítás

David Armstrong: Outline of Sociology as Applied to Medicine. Butterwort-Heinemann Ltd, London,1994. (ISBN: 075-061-800-0)

Megjelent: David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1995. Fordította: Csapody Tamás, Gyukits György, Kolozsi Béla, Kovács Katalin, László Klára, Molnár László, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa, Tahin Tamás. 178 o. (ISBN: 963-8154-64-0) (Csapody Tamás: 8. fejezet: Megküzdés a betegséggel. 84–92. o.; 9. fejezet: Betegségmodellek. 93–101. o.). A kötet az SE Magatartástudományi Intézet Orvosi Szociológia tantárgy hivatalos egyetemi tankönyve (1995–2005).

 

Korábbi munkahelyek

1987.01.01.–1987.09.30.: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-Rehabilitációs Osztály (segédápoló)

1990–1991: ELTE Bibó István Szakkollégium (nevelőtanár)

1991–1992: ELTE Bibó István Szakkollégium (igazgató)

 

További felsőoktatási tapasztalatok

ELTE ÁJK Politikatudományi szak, alternatív tárgy, megbízott előadó:

2004–2007: A honvédelmi kötelezettséggel szembeni engedetlenség c. kurzus

2005–2006: Konfliktusok és fejlődés a magyar civil társadalomban a rendszerváltástól az EU csatlakozásig c. kurzus

ELTE ÁJK Politikatudományi szak:

2004–2012: Államvizsga bizottságban, majd záróvizsga bizottságban külső tag

Pécsi Tudományegyetem, BTK Szociológia Tanszék, alternatív tárgy, meghívott előadó:

2000: A béke szociológiája

 

Tanfolyamok

1996: SOTE Információtechnológiai és Dokumentációs Központ, középfokú informatikai tanfolyam

2001–2003: Magyar Pszichodráma Egyesület, pszichodráma önismereti szakasz (250 óra)

2003–2004: Magyar Pszichodráma Egyesület, pszichodráma asszisztensi szakasz (140 óra)

2001: Magyar Pszichodráma Egyesület, agresszió témájával foglalkozó pszichodráma szeminárium (32 óra)

 

Szakértői tevékenység

1988: „Útvesztő” c. dokumentumfilm konzulense. A 27. Miskolci filmfesztivál nagydíja (1988.05.12.).

1995: PHARE Demokrácia projekt. A magyarországi alternatív állampolgári magatartástípusokról szóló első hazai emberi jogi jelentés elkészítése.

1996: Állampolgári Jogok Országgyűlési Hivatala felkérése. A hivatalból indítandó honvédelmi tárgyú vizsgálatban való részvétel. (OBH 7459/1996.)

1996: Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottság felkérése. Az Alkotmány szabályozási koncepciójának véleményezése. A honvédelmi kötelezettségének tárgykörében való tanulmány elkészítése. (AEB/91/95.)

1996: Alba Kör–Erőszakmentes Békemozgalom felkérései. „A hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslatról szakértői jelentés készítése” valamint „A polgári szolgálatról szóló törvényjavaslat szakértői véleményezése”.

1997–1998: Budapesti Holland Nagykövetség és a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány (BHKK). A honvédelmi kötelezettségek.

2009: Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM): „Radnóti 100” c. kiállítás; könyv formájában: Varga Katalin (szerk.): Radnóti Miklós és kortársai. Budapest, PIM, 2009. http://www.pim.hu/object.e798797d-acb4-4a28-a26d-18ffb4a0f1b4.ivy (könyvismertető)

2013: Holokauszt Dokumentációs Közalapítvány és Emlékgyűjtemény (HDKE) Lapátos sereg c. virtuális kiállítás http://musz.hdke.hu/

 

Ösztöndíjak (1987–2006)

  1. 09.01.–1988.08.30.: Művelődési Minisztérium, Eötvös József Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: Egy deviáns csoport életviszonyai.

1988.12.01.–1989.11.30.: MTA-Soros Alapítvány ösztöndíj (Nytsz.: 732/88-TK 759). A kutatás címe: Katonai szolgálatmegtagadás, civil szolgálat.

1992–1993: „A Magyar Tudományért” ösztöndíj. A kutatás címe: Az erőszakmentesség, katonai szolgálatmegtagadás szociológiai, politológiai történeti kutatása.

1995–1997: OTKA. A kutatás címe: Erőszakmentes mozgalmak Magyarországon 1980 és 1994 között (témavezető, Nytsz.: F 018144).

1997–2000: OTKA. A kutatás címe: Az alternatív szolgálati formák és a honvédelmi kötelezettségek elleni bűncselekmények szociológiai vizsgálata (1989–1998) (témavezető, Nytsz.: T 022611).

1995.05.01.–1995.08.31.: Világbanki kölcsönből támogatott fiatal kutatói OTKA ösztöndíj.

A kutatás címe: Vajdasági erőszakmentes mozgalmak (1991–1995). A kutatás helyszíne Kis-Jugoszlávia (témavezető, Nytsz.: W-015736).

1994.11.01.–1995.04.31.: Európai Unió Phare Demokrácia Program mikro-projekt támogatása. A kutatás célja: Az Alba Kör emberi jogi jelentésének elkészítése a lelkiismereti okból történő katonai szolgálatmegtagadás magyarországi helyzetéről.

1998.08.01.–1999.04.01.: Századvég Politikai Iskola Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: Egyházak és választás. (Nytsz: 2/1998/1.)

1999.09.01.–2002.08.31.: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A kutatás címe: Magyarország és a NATO-bővítés (1989–1999). (Politikatudomány, Nytsz.: BO/00360/99). (Záró kutatói jelentés elfogadása: „kiemelkedő eredményt felmutató” Bolyai ösztöndíjas /Budapest, 2002.11.11./).

1999–2004: International Campaign to Ban Landmines (ICBL–Washington, D.C.) ösztöndíj. A kutatás címe: A gyalogsági aknák magyarországi telepítésével, gyártásával, eladásával kapcsolatos kutatási és raportőri tevékenység. Évenként egy, összesen öt kutatási jelentés elkészítése. (Landmine Monitor, Annual Report 2000–2004).

2002: MTA-Soros Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: A polgári szolgálattal összefüggő intézményrendszer működési zavarinak feltárása–esettanulmányok, alkotmánybírósági beadvány.

2003.09.01.–2004.08.31.: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért kutatási ösztöndíj. Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban. A kutatás címe: Civil szervezetek értékeinek megjelenítése és tevékenységi köre. (Nytsz.: 113/2003.)

2006.01.01.–2006.12.31.: International Peace Research Association Foundation (IPRA– United Kingdom). Small Peace Research Grants. A kutatás címe: Ferenc Deák and Passive Resistance.

 

Ösztöndíjak (2005–2016)

2005–2006:  Emlékezés 1944–2004. Közhasznú Alapítvány kutatási ösztöndíj. A kutatás címe: A bori munkaszolgálat kutatása Szerbiában.

2007: Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Főosztály ösztöndíj (Nytsz.: 21777/2007.). A kutatás címe: A bori munkaszolgálat levéltári forrásainak kutatása németországi és izraeli levéltárakban, túlélőkkel interjú készítése.

2006: Táncsics Mihály Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: Justus Pál bori munkaszolgálatának megírása.

2006: Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) ösztöndíj (Nytsz.: 50/2006./09.14./). A kutatás címe: A bori munkaszolgálat (1943–1944) komplex, történeti és szociológiai kutatása, továbbá az elért eredmények kéziratának elkészítése.

2007: Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) ösztöndíj (Nytsz.: 67/2006./12.06/.). A kutatás címe: A bori munkaszolgálat és a cservenkai mészárlás veszteség-történetének megírása levéltéri és helyszíni kutatások, interjúk alapján.

2007: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) ösztöndíj. (Nytsz.: P12/2007). A kutatás címe:  Bori mukaszolgálatosokkal interjú készítése.

2008: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) ösztöndíj (Nytsz.: P12/2008). A kutatás címe: A mai hungarizmus gyökerei–Marányi Ede életútja.

2007: The Gábor Várszegi Endowment/The J. and O. Winter Fund ösztöndíj (Washington, D.C.).  A kutatás címe: Hungarian Jews in labor camps (Yugoslavia, Bor 1943–1944).

2009: Raoul Wallenberg Alapítvány ösztöndíj. A kutatás címe: Bori munkaszolgálatosokkal interjúk készítése.

2009: Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium alkotói ösztöndíj (Nytsz.: 2502/0796). Az ösztöndíj címe: Radnóti Miklós bori munkaszolgálata c. mű megírása.

2010–2011: Péter Horváth Stiftung ösztöndíj. A kutatás címe: A bori munkaszolgálat történetének kutatása.

2013: MAZSÖK kutatási ösztöndíj (Nytsz.: 10-II/2013.). A kutatás címe: A jabukai mészárlás kutatása és történetének megírása.

2014: Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány (EMIH) kutatási ösztöndíj (Civil Alap 2014 támogatásával.) A kutatás címe: A cservenkai tömeggyilkosság történetének megírása.

2015–2016: Arnold Liebster Stiftung (Deutschland) ösztöndíj. A kutatás címe: A sárvári és körmendi rögtönítélő bíróságok működése (1941–1945).

 

Kitüntetés

2015: Semmelweis Egyetem, rektori dicséret

 

Díjak

1986: Magyar Jogász Szövetség pályázatán első díj

1989: Palócföld c. folyóirat pályázatán harmadik díj

1990: Valóság c. folyóirat különdíj

2008: Minőségi Újságírásért Alapítvány díja

2009: Radnóti Miklós antirasszista díj

 

Tudományos társaságok

Central and East European Association of Bioethics (CEEAB – tag)

International Peace Research Association (IPRA – tag)

Magyar Bioetikai Társaság (MBT – tag)

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT – tag)

Magyar Orvostörténelmi Társaság (MOT – tag)

Magyar Politikatudományi Társaság (MPT – tag)

Magyar Szociológiai Társaság (MSZT – tag)

Magyar Történelmi Társulat (MTT – tag)

 

Folyóirat

Politikatudományi Szemle konzulensi testületének tagja

 

Civil társadalmi tevékenység

1985–1989: Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör (alapító)

  1. máj.–nov.: Szabad Kezdeményezések Hálózata (alapító)

1988: „Negyedik Alapelv” Kezdeményezés (alapító)

1989–2000: Halálbüntetést Ellenzők Ligája (alapító)

1990–2001: Alba Kör – Erőszakmentes mozgalom a békéért (alapító, szóvivő)

1991–2004: Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL – szóvivő)

1999–2000: Balkán Békéjéért Mozgalom (BBM – alapító, szóvivő)

2003–2004: Civilek a Békéért (CaB – alapító, szóvivő)

1989–2001: Alba Körben: honvédelmi kötelezettségek témakörében ingyenes jogsegély szolgálat vezetése.

2001–2005: Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványnál (NIOK): honvédelmi kötelezettségek témakörében ingyenes jogsegély szolgálat vezetése.

 

Budapest, 2017. március 31.