Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 

Személyi adatok
Születési idő: 1973. január 29.
Elérhetőségek:
Levélcím: SE Magatartástudományi Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. XX. emelet
Telefon: +36 1 210 2953, fax: +36 1 210 2955
E-mail: adamszilvia [KUKAC] hotmail [PONT] com  

Képzettség
1992–1997: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, szociológus
1997–2000: Budapesti Gazdasági Főiskola, közgazdász
2003–2009: Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, PhD.

Szakvizsgák, szakképesítések:
2002: Közigazgatási alapvizsga
2005: Közigazgatási szakvizsga

Egyéb képzettségek:
Felkészülés a strukturális alapok/szociális alap igénybevételére és kezelésére – fókuszban a humánerőforrás-fejlesztés:
2002: Az Európai Unió szociális dimenziója – strukturális alapok/szociális alap bevezetése
2002: Projektciklus menedzsment
2002: Monitoring és értékelés
2003: Európai integrációs felkészülést szolgáló általános tanfolyam (MEH megbízásából)
2004: Európai integrációs felkészülést szolgáló pénzügyi szektorális tanfolyam (MEH megbízásából)

Tanulmányutak:
1993–1993: Nyári Egyetem, Rauma, Finnország
1994–1995: Turku-i Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Finnugrisztika szak, Turku, Finnország

Nyelvismeret
Finn: társalgási szint
Angol: C típusú középfok
Japán: C típusú középfok
Jelbeszéd: társalgási szint, középfok

Munkahelyek
1997–: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest
2002–2007: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest
Ifjúsági, Családügyi. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (jogelőd),
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal,
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (jogelőd),
Szociális és Családügyi Minisztérium (jogelőd)

Oktatás
1997–: Orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók, gyógyszerészek képzése orvosi szociológiában magyar és angol nyelven.
2006–: Orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók számára „Nemi különbségek pszichobiológiája” című szabadon választható kurzus vezetése magyar nyelven.
2009–: PhD-hallgatók képzésén meghívott előadó.
2011: PhD hallgatók számára „Nemi különbségek az orvoslásban - Gender Medicine " című PhD kurzus vezetése angol nyelven

Kutatási terület
* Egészségügyi dolgozók mentális és szomatikus egészségi állapota.
* Hivatás és egészség a magyarországi orvostanhallgatók, rezidensek és fiatal orvosok körében.
* A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása a pszichés egészségre a medikusok, rezidensek és az egészségügyi dolgozók körében.
* A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei.
* Munkahely–család konfliktus prevalenciája és pszichoszociális jellemzői, lehetséges rizikótényezői, lehetséges hatása a jól-léti mutatókra egyéni, ágazati és társadalmi szinten különböző populációkban.
* A hagyományos férfi- és női szerepek és szerepváltozások.
* Orvosi és orvosnői életutak vizsgálata.
* Nemi különbségek pszichobiológiája.
* A reprodukciós zavarok háttértényezőinek vizsgálata.
 * Szervezeti kultúra és munkakörülmények
 *Munkahelyi stressz és stresszkezelés

Publikációk száma
Könyv: 2
Könyvfejezetek (idegen nyelven): 4
Könyvfejezetek (magyar nyelven): 22
Folyóiratokban megjelent, lektorált idegen nyelvű közlemények: 6
Folyóiratokban megjelent, lektorált magyar nyelvű közlemények: 30
Előadások: 77

 

Kumulatív impakt faktor: 8,785

 

Kutatási támogatások
2012 - : Health and Organisation among University Hospital Physicians in seven European countries (HOUPE)
2010 - 2011: European Curriculum Gender In Medicine (EUGIM)
2010:

 

  • Selye János Lelki Egészség Program
  • European Values Study

 

2005-2007: OTKA Tudományos Iskolában való kutatás: Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározói a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés, OTKA TS 049785
2004-2006: NKPF Életminőség pályázat társkutatója: A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések bio-pszicho-szociális rizikófaktorai és az egészségmegőrzés lehetőségei, NKFP -01/002/2004
2003-2004: Orvosnői életutak, stressztényezők és morbiditás –  OKTK kutatás, OKTK 2003/149
2002-2004: NKFP Életminőség pályázat társkutatója: A magyar népesség idő előtti egészségromlásának bio-pszicho-szociális meghatározói és a megelőzés lehetőségei, NKFP-01/002/2001

 

Társasági tagságok
2012-: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – elnök
2005–2007: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – pénztáros
2007–: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – titkár
2009–: European Association for Physician Health
2012 - : Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – elnök

Egyéb szakmai tevékenységek
2007– 2011: A Nők és Férfiak Esélyegyenlősége Tanács delegáltja az Operatív Programok Monitoring Bizottságában (gender szakértő)

Kitüntetések, díjak
2004: a Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlésének „legjobb poszter” díja.
2005: Orvosi Hetilap Markusovszky Díja.
2008: A munkahelyi esélyegyenlőség megteremtésében és a nemi kérdések tudományában elért munkáért miniszteri dicséret.