Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 Családi kapcsolatok minősége és az egészségi állapot összefüggései - kutatócsoport

 

Téma: A családi állapot (különös tekintettel a házastársi/élettársi valamint az elvált családi állapotok) és az egészségi állapot összefüggései, valamint a szülői konfliktusok és a gyerekek egészségi állapotának vizsgálata.

 Témavezető: Balog Piroska

E-mail:

 Munkacsoport tagjai:

Intézeti munkatársak: Szepes Mária, Kovács Éva (PhD hallgatók)

Külső munkatársak: Mészáros Eszter, Szabó Gábor

                                                        

A kutatás célja

Az egészség sérülése a családi kapcsolatokra is hatással van, ugyanakkor a házastársi konfliktusok, nemcsak a mentális egészséget rontják (növelve a szorongásos és depressziós tünetek számát) de fiziológiai változásokat is okoznak. Kutatásunk során azt vizsgájuk, hogy a családi állapot (különös tekintettel a házastársi/élettársi valamint az elvált családi állapotok), valamint a házastársi stressz milyen összefüggéseket mutat a (mentális és fizikai) egészégi állapottal. Ugyanakkor a családi konfliktusok, a válás, hatással vannak a gyermekek egészségére, fejlődésére. Tervezzük a nemzetközileg alkalmazott Szülői Konfliktusok Érzékelését Mérő Skála (The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale; CPIC) magyar gyermekek körében történő validálását és standardizálását.

 

A témához kapcsolódó publikációk:

  1. P. Balog, P. Falger, G. Szabó, Cs L. Dégi, Éva Kállay, A. Stauder, A Székely, M S. Kopp, 2013): Marital distress, treatment for hypertension and depression - gender differences. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Vol. 13, No. 2, September 2013, 371-384.
  2. Kovács É, Balog P, Mészáros E, Kopp M (2013): A házastársi, élettársi és elvált családi állapot összefüggései a mentális egészséggel. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14 (3), 205—230, DOI: 10.1556/Mental.14.2013.3.2
  3. Balog P, Székely A, Szabó G, Kopp M (2006) A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7 (3): 193-203.

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena