Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet
 • Pilling János, Sándor Imola (2003): Kommunikációoktatás az orvosképzésben. In: H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eszterházy Károly Főiskola Liceum Kiadó, Eger, 224-230
 • Gyukits György, Sándor Imola (2003): A romák egészségvédelmét szolgáló oktatási program a Dzsumbujban, LAM 2003 (13)1: 85-87.
 • Győrffy Zs, Sándor I., Kopp M (2010): A fizikailag bántalmazott nők reprodukciós zavarai. (in press)

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények idegen nyelven:
1.    Salavecz G., T Chandola, H Pikhart, N Dragano, J Siegrist, K-H Jöckel, R Erbel, A Pajak, Malyutina, R Kubinova, M Marmot, M Bobak, M Kopp. Work stress and health in Western European and post-communist countries: an East–West comparison study. J Epidemiol Community Health 2010;64:57-62 doi:10.1136/jech.2008.075978 IF: 3.186
2.    László KD, Pikhart H, Kopp MS, Bobak M, Pajak A, Malyutina S, Salavecz G, Marmot M.
3.    Job insecurity and health: A study of 16 European countries. Soc Sci Med. 2010 Mar;70(6):867-874. Epub 2010 Jan 8. IF: 2.604

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények magyar nyelven:
1.    Kopp MS., Konkolÿ Thege B., Balog P., Stauder A., Salavecz Gy., Rózsa S., Purebl Gy., Ádám Sz. Measures of stress in epidemiological research. Journal of Psychosomatic Research. published online 26 November 2009.
2.    Kopp M, Balog P, Konkoly Thege B, Salavecz Gy, Stauder A, Csóka Sz, Bódizs R. A lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei. Népegészségügy 87(2): 52-58 2009
3.    László, K., Győrffy, Zs., Salavecz, Gy., Ádám, Sz: Kopp, M. (2007): Munkahelyi Stressztényezők és a fájdalmas menstruáció. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 8/3.
4.    Salavecz, Gy., Neculai, K., (2006): Pedagógusok mentális egészsége - munkahelyi stressz és megküzdés függvényében. Pedagógusképzés. 4. évf. 1-2. sz. / 2006.
5.    Salavecz, Gy., Neculai, K., Jakab, E. (2006): Munkahelyi stressz és énhatékonyság szerepe pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7/2.
6.    Neculai, K., Salavecz, Gy., Stauder, A., Kopp, M. (2006): Munkahelyi tényezők és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7/2.
7.    Salavecz, Gy., Neculai, K, Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés- Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7/3.

Könyvfejezetek (magyar nyelven):
1.    Salavecz, Gy (2008): Munkahelyi Stressz és Egészség in: Kopp Mária szerk: Magyar Lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó
2.    László, K., Győrffy, Zs., Salavecz, Gy., Ádám, Sz: (2008): Munkahelyi Stressztényezők és a fájdalmas menstruáció. in: Kopp Mária szerk: Magyar Lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó

Könyv idegen nyelven

 1. Túry F., Antal I., Pászthy B.: Bulimia şi anorexia. Ghidul pacientului şi al familiei. (Anorexia és bulimia. Vezérfonal betegeknek és családjuknak). FarmaMedia, Tărgu-Mureş, 2008.

 

Könyv magyar nyelven

 1. Túry F., Szabó P.: A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina, Budapest, 2000.
 2. Túry F.: Anorexia, bulimia. Önsegítő és családsegítő kalauz. Print-X-Budavár, Budapest, 2005.
 3. Túry F.: Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok – különös tekintettel az evés zavaraira. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010.
 4. Túry F., Babusa B.: Adonisztól Schwarzeneggerig: férfiideálok és civilizáció. Oriold Kiadó, Budapest, 2012.

 

Ismeretterjesztő könyv

 1. Arató M., Túry F.: Mindennapi lelki szenvedéseink. Grafit Kiadó, Budapest, 1995.
 2. Túry F.: Anorexia – bulimia. Az evés zavarai. B+V Kiadó, Budapest, 2001.

 

Önálló lektorált kiadvány, füzet

 1. Túry F., Szabó P.: A táplálkozási zavarok pszichoszomatikája, különös tekintettel a bulimia nervosára. A MÁOTE és a MPT Pszichoszomatikus Szekciójának közleményei, 24. füzet. Budapest, 1989.
 2. Újszászy L., Túry F. szerk.: Irritabilis bél vagy irritabilis személyiség. Consensus füzetek. MGT – MPT – Medicom, Budapest, 1998.

 

Szerkesztett könyv

 1. Túry F. szerk.: A falakon kívül és belül. Pszichiátriai aktualitások. A MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának közleményei. Debrecen, 1988.
 2. Bagdy E., Túry F. szerk.: A klinikai és mentálhigiéniai szak­­­pszichológia szakmai protokollja. Grafológiai Intézet, Budapest, 2005.
 3. Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008.
 4. Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011.
 5. Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I.: A pszichoterápia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012.

 

Szerkesztett tematikus folyóirat-különszám

 1. Túry F. szerk.: A táplálkozási magatartás zavarai. Psychiatria Hungarica (tematikus szám) 11(3), 1996.
 2. Bányai É., Túry F. szerk.: Hipnoterápia Magyarországon (tematikus szám). Psychiatria Hungarica 13(5), 1998.
 3. Túry F. szerk.: Mentálhigiéniai különszám. Népegészségügy 87(2), 2009.
 4. Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichodiagnosztikájának és pszichoterápiájának néhány kérdése. Psychiatria Hungarica 24(5), 2009.
 5. Túry F., Novák M., Purebl Gy. szerk.: Pszichoszomatikus zavarok a fókuszban. Orvosképzés (tematikus szám) 89(3), 2014.

 

Szerkesztett tankönyv

 1. Szőnyi M., Túry F. szerk.: Orvosi pszichológiai szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. DOTE, Debrecen, 1989.

 

Könyvfejezetek (idegen nyelven)

 1. Bányai É., Zseni A., Túry F.: Active-alert hypnosis in psychotherapy. In: Rhue, J.W., Lynn, S.J., Kirsch, I. (eds.): Handbook of clinical hypnosis. American Psychological Association, Washington, D.C., 1993, pp. 271-290.  
 2. Túry F.: Hypnotherapy in eating disorders. In: Bria, P., Ciocca, A., de Risio, S. (eds.): Psychotherapeutic issues on eating disorders. Societa Editrice Universo, Roma, 1998, pp. 127-137.
 3. Túry F., Vincze G.: Telemedicine – new communication style at the beginning of the 21st century. In: Gabos Grecu, J. (ed.): Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi tratarea tulburărilor de dispoziţie de tip depresiv. Vol. I. Editura University Press, Tărgu-Mureş, 2005, pp. 5-13.
 4. Keitner, G., Túry F.: Family interventions for patients with mood and eating disorders – an update. In: Christodoulou, G., Jorge, M., Mezzich, J. (eds.): Advances in psychiatry. BETA Medical Arts, Athens, 2009, Vol. 3, pp. 83-91.
 5. Meskó B., Túry F., Vincze G.: Telemedizin. In: Pilling J. (ed.): Ärztliche Kommunikation. Medicina, Budapest, 2011, pp. 352-371.  
 6. Meskó B., Túry F., Vincze G.: Telemedicine. In: Pilling J. (ed.): Medical communication. Medicina, Budapest, 2011, pp. 310-326.  
 7. Güleç, H., Kohls, E., Túry F.: New technologies in the treatment of patients with eating disorders. In: Túry F., Pászthy B. (eds.): Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, pp. 89-114. 
 8. Kohls, E., Güleç, H., Túry F.: Timing of response to treatment in eating disorders: review, clinical implications and future directions. In: Túry F., Pászthy B. (eds.): Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, pp. 138-152.
 9. Túry F., Babusa B., Dukay-Szabó Sz.: New psychiatric conditions and body image disorders in sport psychiatry. In: Christodoulou, G. (ed.): Thimetikos Tomos Georgiou Christodoulou. Ekdoseis, Athens, 2011, pp. 220-226.   
 10. Túry F., Kohls, E.: Hypnotherapy and eating disorders. In: Heap, M. (ed.): Hypnotherapy: a handbook. Second edition. Open University Press, Maidenhead, 2012, pp. 200-220.

 

Könyvfejezetek (magyar nyelven)

 1. Túry F., Molnár G.: Egyéni és csoporthipnoterápiás lehetőségek neurotikus és pszichoszomatikus betegek ellátásában. In: A falakon kívül és belül. Pszichiátriai aktualitások. Szerk.: Túry F. A MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának közleményei. Debrecen, 1988, 24-30.
 2. Túry F.: Evészavarok kezelése hipnobehavioralis módszerrel. In: Pszichoterápiai vademecum. III. Alkalmazás – esetismertetés. Szerk.: Szakács F. OTE, Budapest, 1991, 171-178. old.  
 3. Túry F.: Az evészavarok disszociációs elméletéről. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Szerk.: Büky B., Gyárfás Á. Miskolc, 1991, 234-244. old.
 4. Túry F., Wildmann M.: Tapasztalataink az evészavarokban szenvedő betegek speciális intézeti kezelésével. In: Étkezési zavarok. Szerk.: Riskó Á. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 1993, 29-36. old.
 5. Túry F.: Csoportmódszerek az evési zavarok kezelésében. In: Életutak és útsegítők. Szerk.: Pető Z. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai, 12. Budapest, 1995, 33-50. old.
 6. Túry F.: A pánikbetegség határterületi kérdései. In: Pánik és fóbiák. Szerk.: Bánki M. Cs. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1995, 90-106. old.
 7. Túry F.: A pánikbetegség és a fóbiák pszichoterápiája. In: Pánik és fóbiák. Szerk.: Bánki M. Cs. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1995, 141-152. old.
 8. Túry F., Szabó P.: Evészavar-epidemiológiai vizsgálatok: irodalmi áttekintés. In: Deviancia-jelenségek serdülőkorban. Szerk.: Pető Z. Edutech, Sopron, 1996, 29-40. old.
 9. Túry F., Pető Z., Szabó P., Kollár M., Boda K.: A táplálkozási magatartás zavarainak vizsgálata debreceni és szegedi középiskolások között. In: Deviancia-jelenségek serdülőkorban. Szerk.: Pető Z. Edutech, Sopron, 1996, 41-50. old.
 10. Szabó P., Túry F.: Testkép és testképzavar fiatal felnőttek között. In: Deviancia-jelenségek serdülőkorban. Szerk.: Pető Z. Edutech, Sopron, 1996, 51-67. old.
 11. Pető Z., Boda K., Szabó P., Túry F.: Deviancia-jelenségek a középiskolás korban. In: Deviancia-jelenségek serdülőkorban. Szerk.: Pető Z. Edutech, Sopron, 1996, 68-77. old.
 12. Pető Z., Szabó P., Túry F.: A prevenció és a gondozás lehetőségeiről. In: Deviancia-jelenségek serdülőkorban. Szerk.: Pető Z. Edutech, Sopron, 1996, 126-133. old.
 13. Túry F.: A táplálkozási magatartás zavarai (evési zavarok). In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerk.: Füredi J. Medicina, Budapest, 1998, 365-378. old.
 14. Túry F.: Régiónk mentálhigiénés helyzete. In: Régiónk egészségügyi helyzete, jellemzői, sajátos problémái, megoldási törekvései, különös tekintettel a népbetegségekre. MTA, Miskolc, 1999, 88-94. old.
 15. Újszászy L., Túry F.: Az irritabilis bél szindróma nem gyógyszeres kezelése. In: Funkcionális gastroenterologiai kórképek. Szerk.: Lonovics J., Simon L., Tulassay Zs., Újszászy L., Wittmann T. Medicom, Budapest, 1999, 111-116. old.
 16. Simon L., Újszászy L., Túry F., Magyar A.: A funkcionális emésztőszervi betegségek: az orvos-beteg kapcsolat kérdései. In: Funkcionális gastroenterologiai kórképek. Szerk.: Lonovics J., Simon L., Tulassay Zs., Újszászy L., Wittmann T. Medicom, Budapest, 1999, 157-176. old.
 17. Túry F., Szabó P.: Bulimia: az addikciók speciális formája? In: Addikciók. Szerk.: Németh A., Gerevich J. Medicina, Budapest, 2000, 185-206. old.
 18. Újszászy L., Túry F.: Az egészségi állapottal összefüggő életminőség a gasztroenterológia szempontjából. In: Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. Szerk.: Újszászy L., Udvardy M., Kupcsulik P. Mediszter, Budapest, 2001, 59-68. old.
 19. Újszászy L., Bene L., Túry F.: Betegségspecifikus életminőség-vizsgálatok az irritábilis bél szindrómában. In: Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. In: Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. Szerk.: Újszászy L., Udvardy M., Kupcsulik P. Mediszter, Budapest, 2001, 171-176. old.
 20. Túry F.: A táplálkozási magatartás zavarai (evészavarok). In: A pszichiátria magyar kézikönyve. 2., átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2001, 439-446. old.

  Másik változat: Túry F.: A táplálkozási magatartás zavarai (evészavarok). In: A pszichiátria magyar kézikönyve. 3. kiadás. Szerk.: Füredi J. Medicina, Budapest, 2003,  439-446. old.
 21. Túry F.: A pánikzavar gyógyszeres kezelése. In: Berghammer R.: Pánikbeteg vagyok! B+V Kiadó, Budapest, 2002, 41-49. old.
 22. Túry F.: A táplálkozási magatartás zavarai (evési zavarok). In: A pszichiátria rövidített kézikönyve. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2003, 347-355. old.
 23. Vincze G., Túry F., Ormay I.: A konzultációs–kapcsolati (liaison) pszichiátria. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2003, 649-661. old.
 24. Arató M., Túry F.: GERD – a pszichológiai tényezők szerepe. In: A gastrooesophagealis reflux betegség (GERD) – emésztőszervi és ás szervrendszeri formák. Szerk.: Simon L., Lonovics J., Tulassay Zs., Wittmann T. MGT – AstraZeneca, Budapest, 2003, 181-184. old.
 25. Újszászy L., Túry F.: Az életminőség kérdései. In: A gastrooesophagealis reflux betegség (GERD) – emésztőszervi és ás szervrendszeri formák. Szerk.: Simon L., Lonovics J., Tulassay Zs., Wittmann T. MGT – AstraZeneca, Budapest, 2003, 217-226. old.
 26. Túry F., Szumska I.: Az evészavarok kognitív viselkedésterápiája. In: Kognitív viselkedésterápia. Szerk.: Mórotz K., Perczel-Forintos D. Medicina, Budapest, 2005, 499-526. old.
  Második kiadás: Medicina, Budapest, 2006, 499-526. old.
 27. Túry F.: Az orvoslás szemléleti modelljei – a biopszichoszociális modell. In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 29-40. old.
  Második kiadás: Túry F.: Az orvoslás szemléleti modelljei – a biopszichoszociális modell. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 27-35. old.
 28. Túry F., Lajtai L.: Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 237-249. old.
  Második kiadás: Túry F., Lajtai L.: Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 215-224. old.
 29. Lázár I., Túry F.: Az orvos-beteg kapcsolat. In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 251-275. old.
  Második kiadás: Lázár I., Túry F.: Az orvos-beteg kapcsolat. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 225-246. old.
 30. Szendi G., Túry F.: A gasztrointesztinális rendszer pszichoszomatikája. In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 421-436. old.
  Második kiadás: Szendi G., Túry F.: A gasztrointesztinális rendszer pszichoszomatikája. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 373-386. old.
 31. Túry F., Kopp M.: A táplálkozási magatartás zavarai (evési zavarok). In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 448-466.
  Második kiadás: Túry F., Kopp M.: A táplálkozási magatartás zavarai. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 397-413.
 32. Túry F., Hajnal Á., Kopp M., Berghammer R., Szendi G., Fóris N.: Pszichoterápia. In: Orvosi pszichológia. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2005, 505-546.
  Második kiadás: Túry F., Hajnal Á., Kopp M., Berghammer R., Szendi G., Fóris N.: Pszichoterápia. In: Orvosi pszichológia. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Kopp M., Berghammer R. Medicina, Budapest, 2009, 451-488.
 33. Túry F.: Hipnoterápia a pszichoszomatikában. In: Hipnoterápia. Szerk.: Vértes G. Medicina, Budapest, 2006, 189-203. old.  
 34. Seres G., Túry F., Murányi I., Bárdos Gy.: Gyomor-bélrendszer betegségek, különös tekintettel az irritábilis bél szindrómára. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp M., Kovács M.E. Semmelweis, Budapest, 2006, 485-493. old.
 35. Ress K., Berghammer R., Túry F.: A krónikus fájdalom és az életminőség. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp M., Kovács M.E. Semmelweis, Budapest, 2006, 516-531. old.
 36. Túry F.: A pszichoszomatikus zavarok mintabetegségei: az evés zavarai. In: Bevezetés a pszichológiába. Szerk.: Czigler I., Oláh A. Osiris, Budapest, 2007, 286-304. old.
 37. Túry F., Vincze G.: Telemedicina. In: Orvosi kommunikáció. Szerk.: Pilling J. Medicina, Budapest, 2008, 374-386. old.
 38. Riskó Á., Túry F.: Pszichoszomatikus betegek pszichoterápiája. In: A pszichoterápia tankönyve. Második, átdolgozott kiadás. Szerk.: Szőnyi G., Füredi J. Medicina, Budapest, 2008, 478-491. old.
 39. Túry F., Túry K., Murányi I.: A táplálkozási magatartás és egyes zavarai középiskolás diákok között. In: Murányi I. szerk.: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008, 131-141. old.
 40. Dudás K., Túry F.: Orthorexia nervosa avagy egészségesétel-függőség: evészavar vagy maladaptív túlélési stratégia? In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 53-62. old.
 41. Túry F., Lukács L., Babusa B., Pászthy B.: Testépítés és testképzavarok – különös tekintettel a férfiakra. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 79-92. old.  
 42. Szumska I., Túry F., Szabó P.: Az evészavarok epidemiológiájának újabb adatai. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 109-120. old.  
 43. Varga M., Túry F.: Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 273-285. old.  
 44. Dukay-Szabó Sz., Túry F.: Az evészavarok, a testkép és a vakság kapcsolata. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 287-297. old.    
 45. Németh A., Túry F.: Az evészavarok gyógyszeres terápiája. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 415-422. old.
 46. Túry F., Pászthy B.: Az evészavarok családterápiája az újabb adatok fényében. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 437-449. old.   
 47. Németh L., Túry F., Pászthy B.: A pszichoedukáció és az önsegítés helye az evészavarok kezelésében. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 477-484. old.  
 48. Kohls, E., Túry F.: Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa hosszú távú lefolyása és kimenetele. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest, 2008, 485-493. old.
 49. Győrffy Zs., Ádám Sz., Harmatta J., Túry F., Kopp M., Szényei G.: A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In: Kopp M. szerk.: Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis, Budapest, 2008, 356-362. old.
 50. Túry F., Szumska I, Túry K., Lukács L.: Civilizációs betegségek és esélykülönbségek: az evészavarok példája. In: Kopp M. szerk.: Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis, Budapest, 2008, 538-543. old.
 51. Túry F.: Evészavarok. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik, átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2009, 357-363. old.  
 52. Túry F., Novák M.: Pszichoszomatika – bevezetés. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik, átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2009, 689-693. old.
 53. Kovács Z., Túry F.: A gyomor-bél rendszer pszichoszomatikája. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik, átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2009, 736-740. old.
 54. Vincze G., Túry F., Ormay I.: A konzultációs–kapcsolati (liaison) pszichiátria. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik, átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2009, 764-771. old.
 55. Túry F., Vincze G.: Telemedicina. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Negyedik, átdolgozott kiadás. Szerk.: Füredi J., Németh A., Tariska P. Medicina, Budapest, 2009, 829-833. old.
 56. Túry F.: Az evészavarok a modern addikciók között. In: Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. szerk.: Polihistória. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 397-403. old.
 57. Túry F., Szabó P.: Az evés zavarai: anorexia, bulimia, falási zavar. In: Demetrovics Zs., Kun B. szerk.: Az addiktológiai alapjai IV. Viselkedési függőségek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 423-446. old.
 58. Varga M., Dudás K., Túry F.: Az orthorexia nervosa – egészségesétel-függőség. In: Demetrovics Zs., Kun B. szerk.: Az addiktológiai alapjai IV. Viselkedési függőségek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 447-458. old.
 59. Babusa B., Túry F.: Izomdiszmorfia. In: Demetrovics Zs., Kun B. szerk.: Az addiktológiai alapjai IV. Viselkedési függőségek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 481-499. old.
 60. Forgács A., Túry F.: Az elhízás lélektani vonatkozásai. In: Legyen egyensúlyban! Tények az elhízásról és a fogyásról. Szerk.: Antal E., Bíró L., Makara M., Szórád I., Varga T. Melánia, Budapest, 2010, 253-272. old.  
 61. Túry F., Szumska I., Joó M. N.: Pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos formák. In: Császár A. szerk.: Obezitás. Elmélet és klinikum. TEVA, Debrecen, 2010, 113-122. old.
 62. Túry F., Szumska I., Joó M. N.: Az obezitás pszichológiai háttere. In: Császár A. szerk.: Obezitás. Elmélet és klinikum. TEVA, Debrecen, 2010, 259-268. old.
 63. Túry F., Császár N., Kohls, E., Güleç, H.: Az elhízás pszichoterápiája. In: Császár A. szerk.: Obezitás. Elmélet és klinikum. TEVA, Debrecen, 2010, 327-340. old.
 64. Túry F.: Evészavarok. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve. Szerk.: Németh A. Medicina, Budapest, 2011, 341-348. old.
 65. Túry F., Vincze G., Ormay I.: A konzultációs–kapcsolati (liaison) pszichiátria. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve. Szerk.: Németh A. Medicina, Budapest, 2011, 615-624. old.
 66. Túry F.: Az evészavarok pszichoterápiája. In: Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. szerk.: A klinikai pszichológia horizontja. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2011, 519-535. old.
 67. Túry F.: Családterápiás csapdák az evészavarok kezelésében. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, 67-88. old.
 68. Szumska I., Túry F., Güleç, H., Kohls, E.: Az evészavarok terápiájának hatékonyságvizsgálatai. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, 153-164. old.
 69. László Zs., Túry F.: Súlyos anorexiában szenvedő fiú kórházi kezelése – a családterápia haszna. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, 166-177. old.
 70. Túry F., László Zs., Wildmann M., Ábrahám I.: A súlyos anorexia nervosa speciális formája: anorexia by proxy. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, 178-187. old.
 71. Túry F., Szentes A., Varga M.: Ikrek pszichoterápiájának nehézségei evészavarokban. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011, 188-199. old.
 72. Ozsváth K. szerk., valamint 25 szerző között Túry F.: Pszichiátriai lexikon. Oriold & Társai Kiadó, Budapest, 2011. (szócikkek)
 73. Bitter I., Vizi J., Harmatta J., Kurimay T., Németh A.,  Túry F., Rihmer Z., Koós T., Vandlik E., Füredi J., Kalmár S.: Lelki Egészség Országos Program (LEGOP). In: Kalmár S., Németh A., Rihmer Z. szerk.: Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina, Budapest, 2011, 385-413. old.
 74. Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F.: A pszichoterápia jelentősége az orvosi gyakorlatban. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. szerk.: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban. Semmelweis, Budapest, 2012, 3-9. old.
 75. Túry F.: Családterápiás beavatkozások az orvosi gyakorlatban. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. szerk.: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban. Semmelweis, Budapest, 2012, 112-120. old.
 76. Berghammer R., Túry F.: Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek, hipnoterápia. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. szerk.: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban. Semmelweis, Budapest, 2012, 131-139. old.
 77. Túry F., Tölgyes T., Unoka Zs.: Az evészavarok pszichoterápiája. In: Unoka Zs., Purebl Gy., Túry F., Bitter I. szerk.: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban. Semmelweis, Budapest, 2012, 197-205. old.
 78. Túry F., Kohls, E.: Pszichoterápia a gasztrointesztinális zavarokban: az irritabilisbél-szindróma hipnoterápiája. In: Varga K., Gősiné Greguss A. szerk.: Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás. L’Harmattan, Budapest, 2012, 413-429. old.
 79. Túry F., Lukács L., Dukay-Szabó Sz.: Az evés és a testkép zavarai a sportban. In: Kurimay T., Faludi V., Kárpáti R. szerk.: A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I. A Magyar Pszichiátriai Társaság és az Oriold és Társa Kiadó közös kiadása, Budapest, 2012, 209-234. old.
 80. Túry F., †Kopp M.: A táncházmozgalom ereje a pozitív pszichológia szemszögéből. In: Halmos B., Hoppál M., Halák E. szerk.: „Meg kell a búzának érni”. A magyar táncházmozgalom 40 éve. Európai Folklór Intézet, Budapest, 2012, 190-193. old.
 81. Csabai M., Szabó P., Túry F.: A test orvosi antropológiája. In: Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012, 101-109. old.  
 82. Túry F., Túry K.: A táplálkozás antropológiája. In: Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012, 115-121. old.
 83. Túry F.: Testkép- és evészavarok. In: Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012, 122-129. old.
 84. Túry F.: Mentális zavarok. In: Berkő P. szerk.: Betegségek megelőzése és korai felismerése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 415-432. old.
 85. Túry F., Gáti Á., Mezei Á., Szabó P.: A táplálékfelvétel és zavarai – genetikai és biológiai mechanizmusok. In: Bereczkei T.. Hoffman Gy. szerk.: Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 305-325. old.
 86. Túry F., Lázár I., Zsinkó-Szabó Z., Mezei Á.: Az étel értéke az evészavarok hátterében – spirituális szempontok. In: Ittzés G. szerk.: Cura mentis – salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2013, 133-141. old.   
 87. Túry F., Czeglédi E., Papp I., Dukay-Szabó Sz., Babusa B., Güleç, H., Mezei Á., Szabó K., Varga M., Szumska I.: A táplálkozási magatartás zavarainak felmérése reprezentatív hazai minta alapján – különös tekintettel a háttértényezőkre. In: Susánszky É., Szántó Zs. szerk.: Magyar lelkiállapot 2013. Semmelweis, Budapest, 2013, 147-160. old.
 88. Túry F., Mezei Á., Leindler M.: A modern információs technológia megjelenése az orvostudományban – családterápiás vonatkozások. In: Spannraft M.,  Sepsi E., Bagdy E., Komlósi P., Grezsa F. szerk.: Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2014, 348-355. old.  
 89. Jánosi A., Túry F.: Étel és test a civilizáció (torz) tükrében. Az evészavarok evolúciós elméletei. In: Gyuris P., Meskó N., Tisljár R. szerk.: Az evolúció árnyoldala. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 162-180. old.
 90. Túry F.: Családterápiák. In: Szőnyi G. szerk.: A pszichoterápia tankönyve. 3. kiadás. Budapest, Medicina, 2015, 388-404. old.
 91. Túry F.: Evészavarok. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar tankönyve (5., átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 326-333. old.
 92. Túry F., Güleç, H., Purebl Gy.: Telemedicina a pszichiátriában. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve (5., átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 632-637. old.
 93. Túry F., Purebl Gy.: A pszichoszomatika fogalma. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve (5., átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 758-767. old.
 94. Seres G., Kovács Z., Túry F.: A gyomor-bél rendszer pszichoszomatikus zavarai. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve (5., átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 791-796. old.
 95. Vincze G., Török I.A., Túry F.: Konzultációs-kapcsolati (liaison) pszichiátria. In: Füredi J., Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve (5., átdolgozott kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 818-823. old.
 96. Túry F.: A pszichoszomatikus zavarok hipnoterápiája. In: Vértes G. szerk.: Hipnózis – hipnoterápia (2. kiadás). Budapest, Medicina, 2015, 215-228. old.
 97. Babusa B., Túry F.: Táplálkozás és egészség – evészavarok. In: Falus A. ed.: Sokszínű egészségtudatosság. Budapest, EDUVITAL, 2015, 193-203. old

 

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények idegen nyelven

 1. Vámosi B., Molnár L., Demeter J., Túry F.: Comparative study of the effect of ethyl apovincaminate and xantinol nicotinate in cerebrovascular diseases. Arz. Forsch. (Drug Res.) 26:1980-1984, 1976. IF: 0,812.
 2. Hegedűs K., Fekete I., Túry F., Molnár L.: Experimental models of cerebral ischemia. J. Cerebral Blood Flow and Metab. 3 (Suppl.1):387-388, 1983. IF: 5,619.
 3. Hegedűs K., Fekete I., Túry F., Molnár L.: Experimental focal cerebral ischemia in rabbits. J. Neurol. 232:223-230, 1985. IF: 0,859.
 4. Túry F., Szabó P.: Hypnotherapy in a special dissociative state: nocturnal bulimia. A case study. Hypnos 17:155-161, 1990.
 5. Szabó P., Túry F.: The prevalence of bulimia nervosa in a Hungarian college and secondary school population. Psychother. Psychosom. 56:43-47, 1991. IF: 0,178.
 6. Rathner, G., Túry F., Szabó P., Geyer, M., Rumpold, G., Forgács A., Söllner, W., Plöttner, G.: Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: a cross-cultural study. Psychological Medicine 25:1027-1035, 1995. IF: 2,715.
 7. Túry F., Szabó P.: Eating disorders in Hungary. European Eating Disorders Review 4:107-111, 1996.IF: 0,263.
 8. Gáti Á., Tényi T., Túry F.: Anorexia nervosa following sexual harassment on the Internet: a case report. Int. J. Eating Dis. 31:474-477, 2002. IF: 1,964.
 9. TóthE., Kondákor I., Túry F., Gáti Á., Weisz J., Molnár M.: Nonlinear and linear  EEG complexity changes caused by gustatory stimuli in anorexia nervosa. Int. J. Psychophysiology 51:253-260, 2004. IF: 2,055.
 10. TóthE., Túry F., Gáti Á., Weisz J., Kondákor I., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli in anorexia nervosa on EEG frequency spectra. Int. J. Psychophysiology 52:285-290, 2004. IF: 2,055.
 11. Túry F, Antal I, Birţ MA: Prevalenţa tulburărilor comportamentului alimentar (anorexia nervoasă, bulimia nervoasă) într-o populaţie de studenţi din Cluj-Napoca (Epidemiology of eating disorders in a Romanian university population). Romanian Journal of Psychopharmacology 4:182-194, 2004.
 12. Szumska I., Túry F., Csoboth Cs., Réthelyi J., Purebl Gy., Hajnal Á.: The prevalence of eating disorders and weight-control methods among young women: a Hungarian representative study. European Eating Disorders Review 13:278-284, 2005. IF: 0,875.
 13. Túry F., Harmatta J.: Present problems of psychiatry in Hungary (Russian). Nezavisimiy Psikhiatricheskiy Zhurnal 15(4):28-31, 2005. 
 14. Lukács L., Murányi I., Túry F.: The relationship between body-building and eating attitudes in men. Alkalmazott Pszichológia 7-8:52-63, 2005-2006.
 15. Lukács L., Túry F.: Quality of life of young Eastern European men: noncompetitive bodybuilding related to gender role conflict and depression. Psihologicni izsledvaniâ (Psychological Investigations) 1:39-49, 2006.
 16. Lukács L., Murányi I., Túry F.: Eating and body attitudes related to noncompetitive bodybuilding in military and general Hungarian male student populations. Military Medicine 172:152-156, 2007. IF: 0,601.
 17. Pászthy B., Švec, P., Túry F., Kovács L., Vásárhelyi B., Tulassay T., Treszl A.:
  Impact of anorexia nervosa on activation characteristics of lymphocytes. Neuroendocrinology Letters  28:422-426, 2007. IF: 1,443.
 18. Pászthy B., Švec, P., Vásárhelyi B., Túry F., Mazzag J., Tulassay T., Treszl A.:Investigation of regulatory T cells in anorexia nervosa. Eur. J. Clin. Nutr. 61:1245-1249, 2007. IF: 2,326.
 19. Túry F.: The newest types of eating disorders from body builders to orthorexia nervosa. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. 3:167-173, 2007.
 20. Túry F., Wildmann M., László Zs., Dúll A.: Environmental psychology and home visits in the family therapy of eating disorders. Int. J. Psychotherapy 123:36-44, 2008.
 21. Lukács L., Túry F.: Gender role conflict and depression in males – the possible role of the athletic ideal. Arch. Psychiatry and Psychotherapy 2:39-47, 2008.  
 22. Varga M., Túry F.: Obsessionality and compulsivity in eating disorders. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. 112 (Suppl. 3):181-188, 2008.
 23. Túry F., Dúll A.: The role of home visits in the family therapy – with special regard to eating disorders. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. 112 (Suppl. 3):189-194, 2008.
 24. Seres G., Kovács Z., Kovács Á., Kerékgyártó O., Sárdi K., Demeter P., Mészáros E., Túry F.: Different associations of health related quality of life with pain, psychological distress and coping strategies in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disorder. J. Clinical Psychology in Medical Settings 15:287-295, 2008. IF: 0,427.
 25. Novák M., Gazdag G., Túry F.: Psychosomatic medicine and consultation-liaison psychiatry in Hungary. J. Psychosomatic Research 66:187-188, 2009. IF: 2,908.
 26. Túry F., Babusa B., Varga M.: History of eating disorders in Hungary. Psihijatria Danas 42:73-84, 2010. 
 27. Túry F., Güleç, H., Kohls, E.: Assessment methods for eating disorders and body image disorders. J. Psychosom. Res. 69:601-611, 2010. IF: 2,842.
 28. Túry F., Wildmann M., Szentes A.: Tandem hypnosis with identical bulimic twins. Case report. American Journal of Clinical Hypnosis 53:271-281, 2011. IF: 0,531.
 29. Güleç, H., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F., Bauer, S.: Internet-based maintenance treatment for patients with eating disorders. Professional Psychology: Research and Practice  42:479-486, 2011. IF: 1,342.
 30. Babusa B., Urbán R., Czeglédi E., Túry F.: Psychometric properties and construct validity of the Muscle Appearance Satisfaction Scale among Hungarian men. Body Image 9:155-162, 2012. IF: 1,740.
 31. Faragó I., Márton S., Túry F., Nagy G., Hopcraft, M., Madléna M.: Dental caries experience in a Hungarian police student population. Caries Research 46:95-101, 2012. IF: 2,328.
 32. Babusa B., Túry F.: Muscle dysmorphia in Hungarian noncompetitive male bodybuilders. Eating and Weight Disorders 17:e49-53, 2012. IF: 0,527.
 33. Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F.: Depressive symptomatology and health status of Hungarian females working in the field of psychiatry. Psihijatria Danas 44:61-72, 2012.
 34. Túry F., Szentes A., Varga M.: Pitfalls of the psychotherapy of eating disordered twins. Eating and Weight Disorders  17:e140-e143, 2012. IF: 0,527.
 35. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, E.: Evidences and gaps in the literature on orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders 18:103-111, 2013. IF: 0,527.
 36. Papp I., Túry F.: The stigmatization of obesity among Gypsy and Hungarian children. Eating and Weight Disorders 18:193-198, 2013. IF: 0,527.
 37. Papp I., Urbán R., Czeglédi E., Babusa B., Túry F.: Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. Body Image 10:232-242, 2013. IF: 1,74.
 38. Faragó I., Túry F., Márton S., Nagy G., Hopcraft, M., Madléna M.: Links between oral health and personality at a law enforcement  school. Central European Journal of Medicine 9:86-91, 2014. IF: 0,262.
 39. Varga M., Konkolÿ Thege B., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, E.:  When eating healthy isn’t: Orthorexia nervosa, the psychometric properties of the ORTO-15 Scale, and lifestyle choices in a Hungarian sample. BMC Psychiatry 14:59, 2014. IF:2,23.
 40. Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Why are they unwilling to grow up? Family therapy with anorectic males. Psihijatrija Danas 46:37-47, 2014.
 41. Mezei Á., Güleç, H., Czeglédi E., Fritz A., Túry F.: Linguistic characteristics of patients with bulimic symptomatology in an online post-treatment program. EWD, 2014. DOI: 10.1007/s40519-014-0136-1. IF: 0,527. 
 42. Babusa B., Czeglédi E., Mayville, S.B., Túry F., Urbán R.: Differentiating the levels of risk for muscle dysmorphia among Hungarian male weightlifters: a factor mixture modeling approach. Body Image 12:14-21, 2015. IF: 1,74.
 43. Szabó K., Czeglédi E., Babusa B., Szumska, I., Túry F., Bauer, S.: The European initiative ProYouth for the promotion of mental health and the prevention of eating disorders – screening results. European Eating Disorders Review 2015, DOI:  10.1002/erv.2345. IF: 1,38.
 44. Güleç, H., Moessner, M., Túry F., Mezei Á., Bauer, S.: A randomized controlled trial of an internet-based post-treatment care for patients with eating disorders. Telemedicine and e-Health (in press). IF: 1,4.
 45. Szalai T., Czeglédi E., Túry F.: Attachment as predictor of eating disorders on a representative Hungarian adult sample. Ideggyógy. Szemle (in press). IF: 0,488.

 

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények magyar nyelven

 1. Csenkér É., Túry F.: Adatok a corpus callosum agenesia klinikumához és radiológiai jellegzetességeihez. Ideggyógy. Szemle 33:155-160, 1980.
 2. Csenkér É., Túry F.: A Tolosa-Hunt szindrómáról. Ideggyógy. Szemle 33:298-302, 1980.
 3. Túry F., Szabó E., Molnár L.: Az ion-háztartás vizsgálata pszichiátriai kórfolyamatokban. Ideggyógy. Szemle 39:248-257, 1986.
 4. Szabó E., Túry F., Molnár L.: Elmebetegek szénhidrát-anyagcseréjének vizsgálata. Ideggyógy. Szemle 39:426-434, 1986.
 5. Túry F.: A táplálkozási zavarok hipnobehavioralis kezelése. Ideggyógy. Szemle 43:128-134, 1990.
 6. Túry F., Szabó P., Szendrey G.: Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban. Ideggyógy. Szemle 43:409-418, 1990.
 7. Túry F.: Kommunikációs zavarok az orvos-beteg kapcsolatban. Psychiatria Hungarica 5:159-162, 1990.
 8. Túry F., Szabó P.: Bulimia nervosa. Irodalmi áttekintés. Psychiatria Hungarica 6:43-59, 1991.
 9. Túry F., Szabó P.: Bulimia nervosa: hipnoterápiás lehetőségek. Psychiatria Hungarica 6:61-68, 1991.
 10. Szabó P., Túry F.: Hipnoterápia bulimia nervosában. Acta Psychologica Debrecina 17. Hipnózis és lateralitás. Debrecen, 1991, 55-65. old.
 11. Szabó P., Túry F.: Hipnotikus szuszceptibilitás bulimia nervosában. Acta Psychologica Debrecina 17. Hipnózis és lateralitás. Debrecen, 1991, 67-74. old.
 12. Túry F., Kollár M., Szabó P.: Táplálkozási attitűdök középiskolások között. Ideggyógy. Szemle 44:173-181, 1991.
 13. Szabó P., Túry F., Madléna M.: A bulimia nervosa sztomatológiai vonatkozásai. Fogorvosi Szemle 84:301-305, 1991.
 14. Túry F.: A dinamikus transz-állapotok rokonvonásairól a kulturális antropológia és a pszichoterápia mezsgyéjén. Végeken 2(4):3-8, 1991.
 15. Túry F., Szabó P.: A pszichoszomatikus táplálkozási zavarok kontinuum-hipotézise. Borsodi Orvosi Szemle 7:3-13, 1991.
 16. Melion J., Túry F.: A koffein pszichiátriai vonatkozásai. Borsodi Orvosi Szemle 7:15-22, 1991.
 17. Túry F.: A pszichiátria néhány aktuális kérdése a családi orvoslás tükrében. Borsodi Orvosi Szemle 7:99-109, 1991.
 18. Túry F.: A táplálkozás zavarai kulturális tükörben. Korunk 3(3):17-21, 1992.
 19. Wildmann M., Túry F.: A családterápia szerepéről evészavarokban. Ideggyógy. Szemle 45:170-179, 1992.
 20. Túry F., László Zs., Szendrey G., Joó M.N., Prónay G.: Bulimiás vonások obesitasban. Lege Artis Medicinae 2:454-458, 1992.
 21. Pető Z., Szabó P., Túry F.: Serdülő és ifjúkori mentálhigiéniai problémák: a prevenció és a gondozás lehetőségei. Szociális Munka 4:1-8, 1992.
  Másodközlés: Pető Z., Szabó P., Túry F.: Serdülő és ifjúkori mentálhigiéniai problémák. Szenvedélybetegségek 1:207-211, 1993.
 22. Pető Z., Boda K., Szabó P., Túry F.: Deviancia-jelenségek a középiskolás korban. Szociális Munka 4:91-110, 1992.
  Másodközlés: Pető Z., Boda K., Szabó P., Túry F.: Deviancia-jelenségek a középiskolás korban. Szenvedélybetegségek 1:212-217, 1993.
 23. Túry F.: Halotti tor – halálszimbólumok az étkezésben és az evészavarokban. Végeken 3(2):3-7, 1992.
 24. Melion J., Túry F.: A koffein pszichiátriai hatásairól az irodalmi adatok tükrében. Végeken 3(3):17-22, 1992.
 25. Túry F., Wildmann M.: Integratív terápiás megközelítés a táplálkozási viselkedés zavarainak kezelésében – egyéves tapasztalataink. Magyar Pszichol. Szemle 48/49:213-235, 1992/93.
 26. Túry F., Szabó P., Wildmann M.: Anorexia nervosa: irodalmi áttekintés. I. Történet,  diagnosztikus kritériumok, epidemiológia, tünettan. Psychiatria Hungarica 8:301-313, 1993.
 27. Túry F., Szabó P., Wildmann M.: Anorexia nervosa: irodalmi áttekintés. II. Etiopatogenezis, terápia, prognózis. Psychiatria Hungarica 8:387-408, 1993.
 28. Túry F., Szabó P.: A táplálkozási viselkedés zavarainak disszociációs hipotézise. Lege Artis Medicinae 3:264-269, 1993.
 29. Túry F.: Adatok az evészavarok disszociációs hipotéziséhez. Szenvedélybetegségek 1:119-122, 1993.
 30. Túry F.: Az evészavarok addikciós modellje. Orvosképzés 68:273-276, 1993.
 31. Túry F., Szabó P.: A hipnotikus fogékonyság  bulimiában. Szenvedélybetegségek 1:299-302, 1993.
 32. Túry F., Kollár M., Szabó P., Pető Z., Boda K.: Táplálkozászavar-epidemiológiai vizsgálatok két középiskolás populációban. Végeken 4(3):14-19, 1993.
 33. Szabó P., Túry F.: A depresszió és a táplálkozási zavarok kapcsolata egy epidemiológiai vizsgálat tükrében. Végeken 4(3):20-24, 1993.
 34. Szabó P., Túry F.: A depresszió és a táplálkozási zavarok kapcsolata. Psychiatria Hungarica 9:55-68, 1994.
 35. Túry F., Wildmann M., László Zs., Joó M.N.: Táplálkozási attitűdök és evészavarok tánctagozatos középiskolások között: fokozott kockázatú csoport? Lege Artis Medicinae 4:120-123, 1994.
 36. Vandereycken, W., Van Deth, R., Túry F.: A karcsúság császári kultúrája: Erzsébet királyné (1837-1898) anorexiás élete. Psychiatria Hungarica 9:241-248, 1994.
 37. Túry F., Rathner, G., Szabó P., Forgács A.: A táplálkozási magatartás zavarainak hazai epidemiológiai adatai: újabb eredmények. Orvosi Hetilap 135:787-791, 1994.
  Másodközlés in: Forgács A.: Pszichoarcheológia. 22 lélektani töredék. Budapesti Corvinus Egyetem, 2009, 143-153. old.
 38. Szabó P., Túry F.: A pszichoszomatikus táplálkozászavarok szövődményei. Orvosi Hetilap 135:1067-1072, 1994.
 39. Túry F., Simon L., Wildmann M., Kiss K.: Az  anorexia hazai történetének korai forrásai. Lege Artis Medicinae 4:1152-1158, 1994.
 40. Túry F.: Gondolatok az evészavarok addikciós elméletéhez. Szerkesztői levél. Szenvedélybetegségek 3:367-368, 1995.
 41. Szabó P., Túry F.: Az anorexia és bulimia nervosa klinikai és szubklinikai formáinak prevalenciája dolgozó nők és férfiak körében. Orvosi Hetilap 136:1829-1835, 1995.
 42. Túry F.:  A depresszió és az evészavarok. Háziorvos Továbbképző Szemle 1:83-85, 1996.
 43. Túry F., Szabó P.: Az evészavar-spektrum helye a pszichiátriában. Psychiatria Hungarica 11:247-256, 1996.
 44. Wildmann M., László Zs., Túry F.: Rendszerszemlélet, családterápia a táplálkozási magatartás zavaraiban. Psychiatria Hungarica 11:289-298, 1996.
 45. Forgács A., Túry F., Németh M.: Dominanciaviszonyok és evészavarok. Thalassa 7:83-92, 1996.
  Másodközlés in: Forgács A.: Pszichoarcheológia. 22 lélektani töredék. Budapesti Corvinus Egyetem, 2009, 154-167. old.
 46. Túry F.: Mi van a háj mögött? A „kis gömböc” története. Pszichoterápia 7:389-392, 1996.
 47. Gyenis M., Túry F.: Az anabolikus szteroid abusus pszichiátriai vonatkozásairól a férfiak speciális testképzavara kapcsán. Appendix 1(3)-2(1):35-39, 1996/97.
 48. Túry F.,  Szabó P., Verdes E.,  László Zs.,  Wildmann M., Rathner, G., Dunkel, D., Krch, F.D., Namyslowska, I.: Az alkoholizmus hazai epidemiológiája egy közép-európai összehasonlító vizsgálat alapján. Szenvedélybetegségek 5:164-173, 1997.
 49. Túry F., Wildmann M., László Zs.: Modern éhezőművészek: az anorexia nervosa egyik altípusa? Szenvedélybetegségek 5:260-263, 1997.
 50. Túry F., Gyenis M., Piross K.: Családterápiás lehetőségek kényszerbetegségben. Pszichoterápia 6:239-242, 1997.
 51. Túry F.,Wildmann M., László Zs., Szabó P., Murányi I., Verdes E., Rathner, G., Dunkel, D.: Az alkoholizmus epidemiológiája egy magyar faluban. Appendix 2(2):3-9, 1997.
 52. Túry F., Sáfrán Zs., Wildmann M., László Zs.: Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek 5:336-342, 1997.
 53. Túry F., Gyenis M.: Inverz anorexia nervosa: a férfiak speciális testképzavara. Psychiatria Hungarica 12:589-594, 1997.
 54. Túry F.: A hipnoterápia szerepe a táplálkozási magatartás zavarainak kezelésében. Pszichoterápia 6:335-340, 1997.
 55. Túry F., Bir, M.A., Antal I.: Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai egyetemista populációban. Psychiatria Hungarica 13:18-27, 1998.
 56. Osvát J., Túry F., Varga K., Vanderlinden, J.: Disszociatív kapacitás a táplálkozási magatartás zavaraiban. Pszichoterápia 7:114-117, 1998.
 57. Túry F., Wildmann M., László Zs.: Elektrokonvulzív kezelés az anorexia nervosa pszichózissal szövődött formájában. Psychiatria Hungarica 13:281-284, 1998.
 58. Gyenis M., Dávid M., Túry F.: Differenciáldiagnosztikai megfontolások Gilles de la Tourette szindrómában. Appendix 3(1):2-9, 1998.
 59. Bányai É., Túry F.: Quo vadis hypnosis? Psychiatria Hungarica 13:611-620, 1998.
 60. Túry F., Wildmann M., László Zs., Joó M. N.: Családterápiás munkánk értékelése a táplálkozási magatartás zavaraiban. Psychiatria Hungarica 14:694-703, 1999.
 61. Túry F.: A depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása. Levél a szerkesztőhöz. Orvosi Hetilap 140:803-804, 1999.
 62. Újszászy L., Túry F.: Az irritábilis bél szindróma diagnózisa és komplex kezelése. Lege Artis Medicinae 10:327-331, 2000.
 63. Túry F., Újszászy L.: Pszichológiai vonatkozások, pszichoterápiás lehetőségek irritábilis bél szindrómában. Lege Artis Medicinae 10:336-343, 2000.
 64. Túry F.: Az evészavarok: a pszichoszomatikus zavarok klasszikus formái. Háziorvos Továbbképző Szemle 5:83-87, 2000.
 65. Túry F.: A túlsúly mint pszichoszomatikus zavar. Praxis 9:17-21, 2000.
 66. Túry F., Újszászy L.: A pszichoterápia szerepe az irritábilis bél szindróma kezelésében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2(1-2):57-66, 2000.
 67. Túry F.: Az evészavarok farmakoterápiájának újabb kérdései. Neuropsychopharmacologia Hungarica 2:188-194, 2000.
 68. Túry F., Bencze Á.: A pszichológiai határok ábrázolása René Magritte művészetében. Psychiatria Hungarica 15:617-626, 2000.
 69. Vincze G., Török I.A., Túry F.: A pszichiátriai konzultáció. Alternatív fejlődési modell a háziorvosi ellátásban, pszichiátriai–pszichológiai szolgáltatások bevezetése a csoportpraxisba. Magyar Alapellátási Archívum 3:117-122, 2000.
 70. Rathner, G., Túry F., Szabó P.: Evészavarok a rendszerváltás utáni, az ún. keleti blokk országaiban. Orvosi Hetilap 142:1331-1333, 2001.
 71. Túry F., Kovács Sz., Gyenis M.: Az izomdiszmorfia (inverz anorexia) hazai gyakorisága testépítők között. Szenvedélybetegségek 9:326-330, 2001.
 72. Túry F., Harmatta J.: Gondolatok a vándorgyűlésekről általában (a miskolci apropóján). Psychiatria Hungarica 16:369-373, 2001.
 73. Szumska I., Túry F., Hajnal Á., Csoboth Cs., Purebl Gy., Réthelyi J.: Evészavarok prevalenciája fiatal nők hazai reprezentatív mintájában. Psychiatria Hungarica 16:374-383, 2001.
 74. Kovács Sz., Túry F.: Az inverz anorexia megjelenése testépítők között. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 3(1-2):41-44, 2001.
  Másik változat: Kovács Sz., Túry F.: Az inverz anorexia megjelenése testépítők között. Appendix 4(1-2):8-12, 2002.
 75. Gáti Á., Túry F., Wildmann M.: A bántalmazás multimodális terápiás megközelítése evészavarokban. Psychiatria Hungarica 16:669-676, 2001.
 76. Vincze G., Túry F.: A konzultációs–kapcsolati (liaison) pszichiátria aktualitása – újabb irodalmi adatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 3(3-4):5-8, 2001.
 77. Túry F.: Anorexia és bulimia: az evés zavarai a mindennapos gyakorlat szemszögéből. Hippocrates 4:110-114, 2002.
 78. Túry F.: Az élet és halál határainak ábrázolása: Marianna Gartner festészetének mitológiája. Psychiatria Hungarica 17:70-75, 2002.
 79. Túry F.: Családterápia pszichoszomatikus betegségekben. Háziorvos Továbbképző Szemle 7:163-165, 2002.
 80. Szilvás A., Túry F.: Az agorafóbia párkapcsolati dinamikája és párterápiás lehetőségei. Pszichoterápia 11:208-214, 2002.
 81. Vincze G., Túry F.: A konzultációs–kapcsolati (liaison) pszichiátria. Háziorvos Továbbképző Szemle 7:488-490, 2002.
 82. Túry F.: Az enuresis nocturna terápiája, különös tekintettel a pszichoterápiára. Háziorvos Továbbképző Szemle 7:494-496, 2002.
 83. Szumska I., Túry F., Jakabfi P.: Az evészavarok prevenciója – kérdések és ellentmondások. Lege Artis Medicinae 13:24-28, 2003.
 84. Lukács L., Túry F.: Az evészavarban szenvedők kognitív stílusa. Pszichoterápia 12:94-101, 2003.
 85. Túry F.: Evészavarok. Természet Világa 134(II. különszám):45-46, 2003.
 86. Szumska I., Túry F., Jakabfi P.: Új modellek az evészavarok prevenciójában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  4(3):5-8, 2003.
 87. Túry F.: A magatartásorvoslás helye a magatartástudományok keretében. Magyar Tudomány 11:1373-1380, 2003.
 88. Túry F., Lukács L., Rácz O., Horváth K.: Az evés- és a testképzavarok újabb megnyilvánulásai. Lege Artis Medicinae 13:642-647, 2003.
 89. Túry F.: Az evészavarok és a gasztroenterológiai megbetegedések magatartásorvoslási szemlélete. Hippocrates 5:368-371, 2003.
 90. Lukács L., Túry F.: Modern pszichoszomatikus zavarok a testideálok jegyében. Hippocrates 5:372-374, 2003.
 91. Túry F., Wildmann M., László Zs., Rácz A., Dúll A.: Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban. Háziorvos Továbbképző Szemle 9:257-260, 2004.
 92. Túry F.: A gyógyítás Janus-arca: mi a közös a pszicho- és farmakoterápiákban? Neuropsychopharmacologia Hungarica 6:30-35, 2004.
 93. Túry F., Joó M. N.: Az elhízás pszichoterápiája. Obesitologia Hungarica Suppl. 4:72-88, 2004.
 94. Lukács L., Túry F.: A procedurális emlékezet szerepe a testkép zavaraiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika  5:69-77, 2004.
 95. Túry F.: Egészségpszichológiai elvek pszichoszomatikus szakrendelésünk működésében. Alkalmazott Pszichológia 6:113-121, 2004.
 96. Vincze G., Túry F., Ress K.: A telemedicina térhódítása. Új lehetőség a pszichoterápia és a konzultációs–kapcsolati pszichiátria számára. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5:213-226, 2004.
 97. Vincze G., Túry F., Murányi I., Kovács J.: Pszichiátriai tünetek általános kórházi osztályokon – a konzultációs–kapcsolati pszichiátria igényének hazai vizsgálata. Neuropsychopharmacologia Hungarica 6:127-132, 2004.
 98. Vincze G., Túry F., Ress K.: A konzultációs–kapcsolati pszichiátria szerepe az orvoslás gyakorlatában a kommunikációs forradalom szemszögéből. Medicus Universalis 37:209-211, 2004.
 99. Vincze G., Túry F., Ress K.: A telemedicina jelentősége a modern orvostudományban, különös tekintettel a konzultációs–kapcsolati pszichiátriára. Hippocrates 6:238-240, 2004.

100.Vincze G., Túry F., Murányi I., Kovács J.: Depresszió a szomatikus medicinában – a konzultációs–kapcsolati pszichiátria szükségessége. Lege Artis Medicinae 15:53-59, 2005.

101.Túry F., Újszászy L.: Az irritábilis bél szindróma pszichológiai vonatkozásai. Háziorvos Továbbképző Szemle 10:325-328, 2005.

102.Vincze G., Túry F.: A konzulens (liaison) pszichiáter helye és szerepe a medicinában. Háziorvos Továbbképző Szemle 10:584-586, 2005.

103.Lukács L., Túry F.: Evészavarokról egészségpszichológiai megközelítésben: a kognitív információfeldolgozás patogenetikai modellje. Psychiatria Hungarica 20:340-347, 2005.

104.Túry F., Harmatta J.: A pszichiátria kihívásai korunkban – különös tekintettel a hazai helyzetre. Komplementer Medicina 9(4):55-59, 2005.

105.Lukács L., Túry F., Argalász A., Murányi I.: A testépítés gyakoriságának és az evészavarok egyes háttértényezőinek preventív vizsgálata fiatal férfiakon. Lege Artis Medicinae 16:242-247, 2006.

106.Túry F., Wildmann M.: A családterápia szerepe az extrém súlyos anorexia nervosa kezelésében. Esetismertetés. Orvosi Hetilap 147:517-520, 2006.

107.Major J., Ress K., Hulesch B., Túry F.: A kiégés jelensége az orvosi hivatásban. Lege Artis Medicinae 16:367-373, 2006.

108.Túry F., Wildmann M., László Zs., Dúll A.: Családlátogatás evészavarban szenvedőknél – környezetpszichológiai megfontolások. Magyar Pszichológiai Szemle 61:53-66, 2006. Másodközlés: Dúll A., Szokolszky Á. szerk: Környezet – pszichológia. Pszichológiai Szemle Könyvtár 10. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 53-66. old.

109.Vincze G., Murányi I., Túry F.: Addikciós sajátosságok általános kórházi populációban a konzultációs–kapcsolati pszichiátria szemszögéből. Psychiatria Hungarica 21:161-167, 2006.

110.Túry F.: Magatartásorvoslás a hétköznapokban. Háziorvos Továbbképző Szemle 11:583-587, 2006.

111.Túry F., Lukács L.: Az evészavarok modern formái. Ideggyógy. Szemle 59:294-296, 2006.

112.Túry F., Harmatta J.: A hazai pszichiátria helyzete és aktuális problémái. Lege Artis Medicinae 16:833-838, 2006.

113.Túry F., Péter O.: Ételünk – életünk és halálunk. Marco Ferreri: A nagy zabálás című filmjének művészetpszichológiai elemzése. Filmkultúra, 2006. http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/nagyzabalas.hu.html

114.Túry F., Péter O.: Az evés lélektana és szimbólumai egy filmalkotás tükrében (Marco Ferreri: A nagy zabálás). Lege Artis Medicinae 16:994-997, 2006.

115.Mazzag J., Pászthy B., Túry F.: Az evészavarok transzgenerációs átörökítésének lehetőségei. Irodalmi áttekintés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7:269-286, 2006.  

116.Túry F., Stauder A.: Kongresszusszervező szindróma – egy új pszichiátriai zavar körvonalai. Lege Artis Medicinae 16:1107-1108, 2006.

117.Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Az apák szerepe az evészavarok családdinamikájában. Pszichoterápia 15:406-415, 2006.

118.Péter O., Túry F.: A meghitt emberevés. Gondolatok Marco Ferreri: Milyen jóízűek a fehérek (Y’a bon les blancs, 1988) című filmjéről. Pszichoterápia 15:466-469, 2006.

119.Túry F.: A családterápia szerepe. Hírvivő 12(3):16-17, 2007.

120.Lukács L., Murányi I., Túry F.: A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8:131-145, 2007.

121.Gáti Á.,  Pászthy B., Wittman I., Ábrahám I., Jeges S., Túry F.: A leptin és glukóz metabolizmus evészavarokban. Psychiatria Hungarica 22:163-169, 2007.

122.Túry F., Gyányi A.: „Testzsírfóbia”, a modern evészavarok egyike: a testépítő típusú evészavar. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8:203-210, 2007.

123.Túry F., Pászthy B.: A pszichoedukáció és az önsegítés szerepe az evészavarokban. Háziorvos Továbbképző Szemle 12:514-518, 2007.

124.Babusa B., Túry F.: Az izomdiszmorfia szelf-fejlődési megközelítése. Pszichoterápia 16:290-295, 2007.

125.Pászthy B., Túry F.: Az evés zavarai a megelőzés szempontjából. Miskolci Pedagógus 42:62-71, 2007.

126.Pászthy B., Major M., Mazzag J., Túry F.: A család szerepe a gyermekkori elhízás kialakulásában és kezelésében. Háziorvos Továbbképző Szemle 12:292-296, 2007.

127.Seres G., Zsadon A., Pászthy B., Túry F.: A rendszeresen visszatérő gyermekkori hasfájás pszichoszociális háttere. Gyermekgyógyászat 58:221-226, 2007.

128.Túry F.: Irritabilis férfiak – melyik is a gyengébb nem? Lege Artis Medicinae 18:260-261, 2008.

129.Túry K., Túry F.: Ételek és hagyományok a nemzeti identitás és a globalizáció tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 9:109-123, 2008.

130.Dudás K., Túry F.: Orthorexia nervosa: az egészségesétel-függőség, mint a legújabb evészavarok egyike. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 9:125-137, 2008.

131.Dukay-Szabó Sz., Túry F.: Testkép- és evészavarok látássérültek körében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 9:139-147, 2008.

132.Túry F.: Az evés zavarai a családorvosok szemszögéből. Magyar Családorvosok Lapja 2008(5): 25-30.

133.Varga M., Túry F.: Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata. Háziorvos Továbbképző Szemle 13:734-738, 2008.

134.Faragó I., Márton S., Túry F., Bagi I., Madléna M.: Táplálkozási, szájhigiénés, valamint fogorvoshoz járási szokások és a családi háttér bizonyos jellemzői rendészeti szakközépiskolások körében. Fogorvosi Szemle 102:13-20, 2009.

135.Túry F., Németh A.: A túlevéses zavar (binge eating disorder) gyógyszeres kezelése. Neuropsychopharmacologia Hungarica 11:55-56, 2009.

136.Túry F., Péter O.: Kannibalizmus a filmvásznon. Marco Ferreri: A hús. Lege Artis Medicinae 19:544-547, 2009.

137.Túry F.: Roma saga – egy nagycsaládos történet: 13 családtag, 13 év. Pszichoterápia 18:346-353, 2009.

Másodközlés: In: Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012, 410-416. old.

138.Szabó P., Pető Z., Túry F.: Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában. Orvosi Hetilap 151:603-612, 2010.

139.Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F.: A hazai pszichiáterek pályaképe és jövőképe. Psychiatria Hungarica 25:31-54, 2010.

140.Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F., Kopp M., Szényei G.: A magyarországi pszichiáterek egészségi állapota. Psychiatria Hungarica 25:55-61, 2010.

141.Túry F., Szényei G.: A média szerepe az egészségzavarok kialakulásában. Népegészségügy 88:107-112, 2010.   

142.Túry F.: Festészet és örökkévalóság. A szürrealista időábrázolás sajátosságai René Magritte művészetében. Lege Artis Medicinae 20:346-348, 2010.

143.Papp Sz., Túry F.: A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota. Lege Artis Medicinae 20:423-429, 2010.

144.Papp I., Czeglédi E., Túry F.: Az elhízással kapcsolatos attitűd mérése – a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának pszichometriai sajátságai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11:209-226, 2010.

145.Túry F., Babusa B., Dukay-Szabó Sz., Varga M.: Az evés- és a testképzavarok újabb típusai a modern civilizációs ártalmak között. Magyar Tudomány 171:1306-1315, 2010.

146.Harmatta J., Ádám Sz., Győrffy Zs., Túry F., Szényei G.: A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében. Psychiatria Hungarica 25:417-424, 2010.

147.Papp I., Czeglédi E., Túry F.: A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni előítéletekkel kora serdülőkorban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12:149-171, 2011.

148.Babusa B., Túry F.: Az izomdiszmorfia nozológiai helye és mérése. Psychiatria Hungarica 26:158-166, 2011.

149.Szabó K., Túry F., Czeglédi E.: Evészavarok és a média – a magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12:353-374, 2011.

150.Szabó K., Túry F.: A magazinokban megjelenő írott és képi tartalmak evészavarokkal való lehetséges kapcsolata. Lege Artis Medicinae 22:139-145, 2012.   

151.Jánosi A., Túry F.: Az anorexia nervosa hátterében álló evolúciós mechanizmusok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13:1-19, 2012.

152.Zsinkó-Szabó Z., Lázár I., Túry F.: A test gyarmatosítása – a civilizáció vadhajtásai. Lege Artis Medicinae 22:234-240, 2012.

153.Túry F., Mezei Á., Güleç, H.: Az evészavarok kezelésében használt új pszichoterápiás módszerek. Pszichoterápia 21:76-84, 2012.

154.Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Peter Pan szindróma – egy anorexiás férfi családterápiája. Esetismertetés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13:397-410, 2012. 

155.Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F.: Orthorexia nervosa és háttértényezői. Ideggyógyászati Szemle 66:220-227, 2013. IF: 0,488.

156.Túry F., Mezei Á., Leindler M.: A multiplex családterápia megjelenése – különös tekintettel az evészavarok és az addikciók kezelésére. In memoriam Buda Béla. Kapocs 13:24-30, 2014. 

157.Túry F., Novák M., Purebl Gy.: A pszichoszomatika helyzete a 21. század elején. Orvosképzés 89:369-373, 2014.  

158.Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Túry F.: Pszichoszomatikus zavarok és stressz orvosok körében. Orvosképzés 89:415-420, 2014.  

159.Túry F., Güleç, H., Mezei Á.: Az evés és a testkép zavarai a 21. század elején – mit hoz a jövő? Lege Artis Medicinae 24:306-311, 2014.

160.Pénzes I., Bánki A.,Túry F.: „A test színháza” – az irritábilis bél szindróma kezelésének lehetőségei a pszichodrámában. Psychiatria Hungarica 29:273-294, 2014.

161.Papp I., Szumska I., Túry F.: A falászavar (binge eating disorder) kezelése – irodalmi áttekintés. Psychiatria Hungarica 30:268-277, 2015.

162.Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Túry F.: A kiégési szindróma megelőzése – a hagyományoktól a modern információs technológiákig. Magyar Pszichológiai Szemle (in press).

163.Demeter A., Túry F., Czeglédi E.: Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika (in press).

164.Túry F., Szumska I.: Az evészavarok kezelésének mindennapos buktatói. Orvostovábbképző Szemle (in press).

165.Dukay-Szabó Sz., Simon D., Varga M., Szabó P., Túry F., Rathner, G.: Egy rövid evészavar kérdőív (SCOFF) magyar adaptációja. Ideggyógy. Szemle (in press).

 

Kongresszusi kiadványok idegen nyelven

 1. Túry F.: The value of fantasy and symbolic thinking level in the psychotherapy of eating disorders. In: Introspekció. 1. kötet: Premier Congres Européen de Thérapie de Relaxation. Budapest, 1991, 194-195. old.
  Magyar változat: Túry F.: A fantázia és a szimbolikus gondolkodási szint értéke az evészavarok pszichoterápiájában. In: Introspekció. 1. kötet: A Pszichoterápiás Relaxáció I. Európai Kongresszusának előadásai. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest, 1991, 177-178. old.
 2. Túry F.: Some remarks to the dissociation  hypothesis of eating disorders. In: Hypnosis  connecting disciplines. Proceedings of  the 6th European Congress of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, Vienna, August 14-20, 1993. Szerk.: Bölcs E., Guttmann, G., Martin, M., Mende, M., Kanitschar, H., Walter, H. Medizinisch-pharmazeutische Verlagsgesellschaft m.b.H., Vienna, 231-234. old.

 

Kongresszusi kiadványok magyar nyelven

 1. Wildmann M., Túry F.: Határok és kontroll kérdése evészavaros betegek családterápiájában. In: Komlósi P. (szerk.): A határok szerepe a családterápiában. Családterápiás Vándorgyűlés, Debrecen, 1992. Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, 1992, 27-29. old.
 2. Wildmann M., Túry F., László Zs. (szerk.): A VII. Családterápiás Vándorgyűlés előadásai. Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, 1993.
 3. Wildmann M., Túry F.: Családterápiás tapasztalataink a táplálkozási magatartás zavaraiban. In: A VII. Családterápiás Vándorgyűlés előadásai (szerk.: Wildmann M., Túry F., László Zs.). Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, 1993, 11-14. old.

 

Önálló, nem lektorált kiadvány, füzet

 1. Túry F.: Az evészavarok (anorexia és bulimia nervosa) diagnosztikájának és terápiájának aktuális problémái. Egis CNS Club, Budapest, 2004.
 2. Vincze G., Túry F.: Testi betegségek pszichiátriája – a konzultációs–kapcsolati pszichiáter. Egis CNS Klub, Budapest, 2004.
 3. Túry F.: Az evészavarok (az anorexia nervosa és a bulimia nervosa) újabb ismeretei. Pszichoszomatikus betegségek II. Egis, Budapest, 2004, 30-63. old.

 

Pályaművek

 1. Túry F., Szabó P., Forgács A.: A pszichoszomatikus táplálkozászavarok morbiditásának vizsgálata debreceni középiskolás és egyetemista populációban. A Debreceni Akadémiai Bizottság pályázata. I. díj. Debrecen, 1989.
 2. Túry F., Wildmann M.: A pszichoszomatikus táplálkozási zavarok kezelésére kialakított részlegünk egyéves tapasztalatai. A Debreceni Akadémiai Bizottság pályázata. II. díj. Debrecen, 1991.
 3. Túry F., Kiss K., Wildmann M.: Hogyan terjedt el a magyar orvosi köztudatban az anorexia nervosa? A Miskolci Akadémiai Bizottság pályázata, II. díj. Miskolc, 1992.

 

Értekezések

 1. Túry F.: Adatok a táplálkozási viselkedés zavarainak epidemiológiájához és terápiájához. Kandidátusi értekezés tézisei. Miskolc, 1993.
 2. Túry F.: Evészavarok prevalenciája Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Habilitációs eljárás tézisei. Budapest, 2006.

Internetes közlemények

 1. Túry F.: A bulimia – modern szenvedély? 1. rész. http://www.lelekbenotthon.hu. 2003.4.5.
 2. Túry F.: A bulimia – modern szenvedély? 2. rész. http://www.lelekbenotthon.hu. 2003.6.6. Másodközlés: Túry F.: A bulimia – modern szenvedély. http://www.behsci.sote.hu. 2003.
 3. Túry F.: Az éjjeli ágybavizelés (enuresis nocturna) terápiája, különös tekintettel a pszichoterápiára. http://www.behsci.sote.hu. 2003.
 4. Túry F.: Az evészavarok – az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. I. rész. http:www.vitalitas.hu. 2003.
 5. Túry F.: Az evészavarok – az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. II. rész. http:www.vitalitas.hu. 2003.
 6. Túry F.: Az evés zavarai: az anorexia és a bulimia. http://www.magtud.sote.hu.
 7. Túry F.: Az evészavarok és a szenvedélybetegségek (addikciók) kapcsolata. http://www.sziget.hu. 2001.
 8. Lukács L., Túry F.: Izomdiszmorfia.       http://lefogyni.starfish.hu/index.php?f=lefogyni/eveszavarok/izomdiszmorphia, 2005.
 9. Túry F., Pászthy B.: Present state of eating disorder research in Hungary. ECED Newsletter. 2006.11.2. http://www.eced.org.uk/new_page_3.htm
 10. Túry F., Mihocsa I., Szabó K., Mazzag J., Erdősné Kalmár É.: Csoport-pszichoterápiás tapasztalataink evészavarokban szenvedő betegek kezelésében. Mátrix, 17. szám, 2007.
 11. Túry F.: Kopp Mária nekrológja. http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/04/04/kopp-maria-1942-2012/

 

Egyéb közlemények, belső kiadványok, kongresszusi beszámolók, stb.

 1. Túry F.: Állapotkép az evészavarokról a 90-es évek elején. Beszámoló a Nemzetközi Evészavar Szimpoziumról, Párizs, 1991. április 17-19. Psychiatria Hungarica 6:419-422, 1991.
 2. Túry F.: Válogatott hányattatásaim a hipnoterápiás gyakorlatból. Hipno-Info X:93-95, 1992.
 3. Túry F.: A táplálkozási viselkedés zavarai. In: Pszichiáter szakorvosjelöltek kiskátéja. Szerk.: Füredi J. Psychoeducatio, Budapest, 1992, 81-82. old.
 4. Túry F.: Kongresszusi beszámoló. Varsó, 1992. október 22-23. ECED Satellite Meeting. Végeken 3(4):56, 1992.
 5. Wildmann M., Túry F.: Csoport-pszichoterápia alkalmazása a táplálkozási viselkedészavarok gyógyításában. CSOPINFO 4(1):4-7, 1993.
 6. Túry F.: Evészavarok '93. Aktualitások és újdonságok. Beszámoló kongresszusi részvételről. London, 1993. április 27-29. Szenvedélybetegségek 1:307, 1993.
 7. Túry F.: Lánc, lánc, hipnózis, eszterlánci cérna... Hipno-Info XVI:28, 1994.
  Másodközlés in: A 25 éves Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi évkönyve. MPT, 2005, 100-101. old.
  Harmadközlés in: Kovács Z. A.: Hipnózis bagatellek és válogatott vendégoldalak. Szegedi Éles Elme Alapítvány, 2006, 127-128. old.
 8. Túry F.: Családhipnózis. Hipno-Info XVII:37-38, 1994.
 9. Túry F.: Az evészavar-kutatás újabb irányai. Kongresszusi beszámoló. Szenvedélybetegségek 3:384-385, 1995.
 10. Túry F., Wildmann M.: Tandem-hipnózis: kétszer négykezes bulimiás ikerpárral. Hipno-Info XXI:35-36, 1995.
 11. Túry F.: A táplálkozási viselkedés zavarai. In: Pszichiáter szakorvosjelöltek kiskátéja. 2. kiadás. Szerk.: Füredi J. Psychoeducatio,  Budapest, 1995, 53-54. old.
 12. Túry F.: Kommentár K.J. Zerbe: Anorexia nervosa és bulimia nervosa című cikkéhez. Orvostovábbképző Szemle 3:131-132, 1996.
 13. Túry F.: Kongresszusi beszámoló. 7th International Conference on Eating Disorders. Szenvedélybetegségek 4:305-306, 1996.
 14. Túry F., Wildmann M.: Hipnoterápia családdal: rendszerszemlélet és hipnózis. Hipno-Info XXVIII: 5-7, 1997.
 15. Túry F.: Mit kell tudnunk az evési zavarokról? A Solvay Pharma kiadványa. Budapest, 1997.
 16. Túry F.: Naše pokusy so skupinovou rodinnou terapiou (Próbálkozásaink család-csoporttal – szlovák). In: Rodinná terapia v praxi. Košice, 1997, 19-21. old.
 17. Túry F.: Je potrebný chorý k rodinnej terapii? (Szükség van-e a betegre a családterápiához? – szlovák). In: Rodinná terapia v praxi. Košice, 1997, 25-27. old.
 18. Túry F.: Persze, hogy van Magyarországon modern pszichiátria – igaz, komoly problémákkal. Psychiatria Hungarica 15:214-216, 2000.
  Másodközlés in: Bánki M. Cs., Arató M.: Vágyfantáziák a közelmúltból: modern pszichiátria Magyarországon? Professional Publishing Hungary Kft, Budapest, é.n.
 19. Túry F.: Eating disorders in Central–East Europe: the Hungarian situation (letter). ECED Newsletter, 2000 Winter.
 20. Túry F.: Sikerül azonosítani a gyógyszeres, illetve pszichoterápiás kezelések közös támadáspontját? Kommentár. JAMA Psychiatry, Magyar kiadás 1:320, 2001.
 21. Túry F.: Miből lesz a cserehipnotizőr? Akaratlan kiképzés oktatói gyakorlatomból. Hipno-Info XLIX:93, 2002.
  Másodközlés in: A 25 éves Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi évkönyve. MPT, 2005, 101-102. old.
  Harmadközlés in: Kovács Z. A.: Hipnózis bagatellek és válogatott vendégoldalak. Szegedi Éles Elme Alapítvány, 2006, 128-130. old.
 22. Túry F.: Halálos divat. Fitt.info 2002/11, 24-25. old.
 23. Túry F.: Pista hiányzik. Hipno Info LI:181, 2002.
 24. Túry F.: Ép lélekben ép test. In: Művészet és környezet. Nádasdy Akadémia Szimpoziumai, 2002, 50-51. old.
 25. Túry F.: Bemutatkoznak a szerkesztők. Pszichoterápia 12:5, 2003.
 26. Túry F.: Hogyan tükröződik a hazai pszichoterápia helyzete a vándorgyűléseken? Interjú Harmatta Jánossal. Pszichoterápia 12:51-53, 2003.
 27. Túry F.: Megemlékezés. Mészáros István (1931-2002). Pszichoterápia 12:65, 2003.
 28. Túry F.: Biológiai tényezők szerepe az evészavarokban. In: A biológiai pszichiátria korszerű eredményei. Lundbeck, Budapest, 2003, 34-35. old.
 29. Túry F.: Arató Mihály búcsúztatója. Psychiatria Hungarica 18:274-275, 2003.
 30. Túry F.: Kongresszusi beszámoló. 8th Meeting of the European Council on Eating Disorders. Budapest, 2003.9.10-12. Psychiatria Hungarica 18:281, 2003.
 31. Túry F.: Prof. Dr. Arató Mihály halálára. Háziorvos Továbbképző Szemle 8:623, 2003.
 32. Túry F.: Kommentár Pamela K. Keel és mtsai: Predictors of mortality in eating disorders című cikkéhez. JAMA/ Psychiatry – Hu 3:97-98, 2003.
 33. Túry F.: A térbeli disszociáció, mint a hipnózis meghiúsulásának egyik alapesete – avagy a telemedicina sajátos formája. Hipno-Info LVI:50, 2004.
 34. Túry F.: Evészavarok. In: A biológiai pszichiátria korszerű eredményei. Lundbeck, Budapest, 2004, 15. old.
 35. Túry F.: Miért viselkedik néha furcsán a pszichiáter? In: Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? A 25 éves Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi évkönyve. MPT, 2005, 88-90. old.
  Másodközlés: Lélekemelő, 2013/1, 22. old.
 36. Túry F.: Örökbe fogadták szakmai anyanyelvünket? Lege Artis Medicinae 15:87-88, 2005.
 37. Túry F.: Stressz, depresszió és neurogenezis. Servier, Budapest, 2005.
 38. Túry F.: Stressz és depresszió. Servier, Budapest, 2005.
 39. Túry F.: Depresszió és szexuális diszfunkciók. Servier, Budapest, 2005.
 40. Túry F.: Képzavar–bagatell. Hipno-Info LXII:125, 2005.
 41. Túry F.: Előszó McCullogh, M.E., Sandage, S.J., Worthington, E.L.: Megbocsátás című kötetéhez. Harmat, Budapest, 2005, 9-10. old.
 42. Túry F.: Megemlékezés. Wildmann Márta (1951–2005). Családterápiás Hírmondó 2005/1-2, 26. old.
 43. Túry F.: A családi határok vizeletben oldódnak? Enuresis nocturna – a pszichés tényezők szerepe. In: Gyakorlati gyermekgyógyászat. Pszichoszomatikus megbetegedések gyermek- és serdülőkorban. Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, 2005, 22-26. old.
 44. Túry F.: Az evészavarok biológiai szabályozása. In: A biológia pszichiátria korszerű eredményei. Lundbeck Hungaria Kft., Budapest, 2005, 24. old.
 45. Túry F.: Kommentár. Terápiás szövetség a személyiségzavarok kezelésében. Journal of Psychiatric Practice magyar kiadása 1:93, 2006.
 46. Túry F.: Kongresszusi beszámoló az I. Magyar Evészavar Kongresszusról. Budapest, 2006.9.22-23. Hippocrates 8:206, 2006.
 47. Túry F.: Kongresszusi beszámoló. 9. General Meeting of the European Council on Eating Disorders, Innsbruck, 2005.9.7-9. Pszichoterápia 15:453-454, 2006.
 48. Túry F.: A PTSD-ben szenvedő páciensek kognitív viselkedésterápiája. Kommentár. J. Psychiatric Practice magyar kiadása 1:410-411, 2006.
 49. Túry F.: Kommentár Sheldon H. Preskorn: Pszichofarmakológia és pszichoterápia: mi a kapcsolat közöttük? című közleményéhez. J. Psychiatric Practice magyar kiadása 2:69, 2007.
 50. Túry F.: Jay Haley. Családterápiás Hírmondó, 2007/1-2:25.
 51. Túry F.: Kommentár Golder, W.A: Anorexia competitiva: a kóros étvágytalanság mozológiai koncepciójának kibővítése című közleményéhez. Orvostovábbképző Szemle 14:46-47, 2007.
 52. Harmatta J., Németh A., Tringer L., Túry F.: Kongresszusi beszámoló. 2007. július 12-15., Csíkszereda. Psychiatria Hungarica 22:397-399, 2007.
 53. Túry F.: Kommentár Steinglass, J., Sysko, O., Robyn, M.S., Schebendach, J., Broft, A., Strober, M., Walsh, B.T.: The application of exposure therapy and D-cycloserine to the treatment of anorexia nervosa: a preliminary trial című közleményéhez (Journal of Psychiatric Practice 13:238-245, 2007). Journal of Psychiatric Practice magyar kiadása 2:454, 2007. 
 54. Túry F.: Bagdy Emőke méltatása a 2007. évi Oláh Gusztáv emlékérem elnyerése alkalmából. Társasági Hírek. Magyar Pszichiátriai Társaság, 2008/I, 28. évf. 143. szám, 8-12.  
 55. Túry F.: Claustro bagatell. Hipno-Info 72:40-41, 2008.  
 56. Túry F.: Közérzetem. In: Korlenyomat. 2008 Közérzetek. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008, 152-153. old.
 57. Túry F.: Kommentár Williams, P.M., Goodie, G., Motsinger, C.D.: Az evészavarok kezelése az alapellátásban. Orvostovábbképző Szemle 16:62-72, 2009. című közleményéhez. Orvostovábbképző Szemle 16:73-74, 2009.
 58. Túry F.: Kopp Mária méltatása a Magyar Pszichiátriai Társaság 2008. évi Oláh Gusztáv emlékérmének odaítélése alkalmából. Társasági Hírek. Magyar Pszichiátriai Társaság, 2009/I, 29. évf. 147. szám, 15-18.  
 59. Túry F.: A Magyar Családterápiás Egyesület XXIII. Vándorgyűlése (kongresszusi beszámoló). Sopron, 2009. április 17-19. Pszichoterápia 18:204-205, 2009.
  Másodközlés: Családterápiás Hírmondó, 2009/1-2, 11-12.
 60. Túry F.: A gyakorló orvos és a pszicho-szakember (körkérdés). Pszichoterápia 18:292-293, 2009.
 61. Túry F., Szumska I.: A pszichoszomatikus zavarok prevenciója. In: Pszichiáter szakorvosok folyamatos továbbképzése (CME). Debrecen, 2009, 67-69. old.
 62. Túry F., Szumska I.: Az evészavarok prevenciója. In: Pszichiáter szakorvosok folyamatos továbbképzése (CME). Debrecen, 2009, 70-73. old.
 63. Túry F.: Az evés és a testkép zavarai: a civilizáció vadhajtásai. Mindennapi Pszichológia 2010/4: 56-57.
 64. Albert-Lőrincz E., Kiss T.C., Tiringer I., Túry F.: Kellett nekünk vizsga? Pszichoterápia 19:349-352, 2010.
 65. Túry F.: Előszó Lukács Liza: „Ágytól – asztaltól… Evészavarok és párkapcsolati problémák” című könyvéhez. Máshogy Humán Szolgáltató Bt., Budapest, 2010, 5. old.
 66. Túry F.: Reflexiók a pszichoterápia helyzetéről az utolsó két évtizedben. Középszer vagy nem középszer – ez itt a kérdés. Pszichoterápia 20:55-56, 2011.
 67. Túry F., Szabó K., Mezei Á., Kohls, E.,Güleç, H.: Modern módszerek az evészavarok utókezelésében: segítségnyújtás interneten. Mindennapi Pszichológia 2011/6:50-51. old.
 68. Túry F.: Kopp Mária (1941-2012). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 13:103-104, 2012.
 69. Túry F.: A modern civilizációs zavarok iskolapéldái. Élet és Tudomány, 2013/2: 46.
 70. Túry F.: Egy lélekbúvár gondolatai Ocztos István képeihez. Mindennapi Pszichológia 2013(3):58-59. 
 71. Túry F.: A társszakmák együttműködésének egy példája az elhízás területén. Túlsúly és barátság – Halmy László emlékére. In: Halmy L. E. szerk.: Halmy László professzor. A tudós és az ember. Magyar Elhízástudományi Társaság, Budapest, 2014, 58-60. old.
 72. Túry F.: A pszichiátria debreceni megújulása – Degrell István emléke. In: Erdész Jánosné szerk.: A debreceni pszichiátriai tanszék története. „A visszatérés” Alapítvány, Debrecen, 2014, 137-138. old.

 

Fordítások

 1. Túry F. ford.: P. J. Cooper: Farkaséhség (bulimia). Springer, Budapest, 1994.
 2. László Zs., Túry F. ford.: Gyakorlati útmutató evési zavarok kezeléséhez. VIKOTE füzetek, Budapest, 1997.
 3. Túry F., Cser T. (ford.): Betegségspecifikus kérdőív irritábilis bél szindrómás betegek számára (IBSQOL). In: Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. Szerk.: Újszászy L., Udvardy M., Kupcsulik P. Mediszter, Budapest, 2001, 227-233. old.
 4. Cser T., Túry F. (ford.): Irritábilis bél szindróma életminőség kérdőív (IBSQOL). Felhasználói útmutató. In: Életminőség és vizsgálata a gasztroenterológiában. Szerk.: Újszászy L., Udvardy M., Kupcsulik P. Mediszter, Budapest, 2001, 235-258. old.
 5. Babusa B., Túry F. (ford.): Az evészavarokra vonatkozó teendők világszerte érvényes chartája. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. ProDie, Budapest, 2008, 507-512.

 

Recenziók

 1. Túry F.: Könyvismertetés: Edelstein, E.L.: Anorexia nervosa and other dyscontrol syndromes. 1989. Springer, Berlin. Psychiatria Hungarica 8:229-230, 1993.
 2. Túry F.: Könyvismertetés: Vas József: Hypnose bei Psychosen. Psychiatria Hungarica 8:483-484, 1993.
 3. Túry F.: Könyvismertetés: Rolf Meermann, Walter Vandereycken: Therapie der Magersucht und Bulimia nervosa. Ein klinischer Leitfaden für den Praktiker. 1987, De Gruyter, Berlin. Psychiatria Hungarica 9:218-219, 1994.
 4. Túry F.: Könyvismertetés: Bitter István: Pszichiátria. Psychiatria Hungarica 9:625-626, 1994.
 5. Túry F.: Könyvismertetés: Vandereycken, W., van Deth, R.: From fasting saints to anorexic girls. Athlone Press, London, 1994. Szenvedélybetegségek 4:45-48, 1996.
 6. Túry F.: Könyvismertetés: Vanderlinden, J., Norré, J., Vandereycken, W.: A practical guide to the treatment of bulimia nervosa. Brunner/Mazel, New York, 1992. Psychiatria Hungarica 11:353-354, 1996.
 7. Túry F.: Könyvismertetés: Michael Krasnow: My life as a male anorexic. Harrington Park Press, New York, 1996. Pszichoterápia 5:423-424, 1996.
  Másodközlés: Szenvedélybetegségek 4:468, 1996.
 8. Túry F.: Könyvismertetés: Szmukler, G., Dare, C., Treasure, J.: Handbook of eating disorders. Wiley, New York, 1995. Szenvedélybetegségek 5:148-149, 1997.
 9. Túry F.: Könyvismertetés: Harkaway, J.E. szerk.: Eating disorders. The Family Therapy Collections. Szerk.: Hansen, J.C. Aspen, Rockville, 1987. Pszichoterápia 6:213-216, 1997.
 10. Túry F.: Könyvismertetés: Süle Ferenc: Valláspatológia. Szenvedélybetegségek 6:140-141, 1998.
 11. Túry F.: Könyvismertetés: Bagdy E. szerk.: A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Pszichoterápia 8:54-55, 1999.
 12. Túry F.: Könyvismertetés: Treasure J.: Anorexia nervosa. A survival guide for families, friends and sufferers. Szenvedélybetegségek 7:332, 1999.
 13. Túry F.: Könyvismertetés: Neurobiology in the treatment of eating disorders. Szerk.: Hoek, H.W., Treasure, J., Katzman, M. Psychiatria Hungarica 14:485-487, 1999.
 14. Túry F.: Könyvismertetés: Handbook of treatment for eating disorders. Szerk.: Garner, D.M., Garfinkel, P.E. Pszichoterápia 8:311-312, 1999.
  Másodközlés: Pszichoterápia 12:201-203, 2003.
 15. Túry F.: Könyvismertetés: Analytische Psychotherapie bei Ess-störungen. Szerk.: Herzog, W., Munz, D., Kächele, H. Pszichoterápia 8:312-313, 1999.
 16. Túry F.: Könyvismertetés: Treating eating disorders. Ethical, legal and personal issues. Szerk.: Vandereycken, W., Beumont, P.J.V. Szenvedélybetegségek 8:314-315, 2000.
 17. Túry F.: Könyvismertetés: Tringer L.: A pszichiátria tankönyve. Psychiatria Hungarica 15:596-597, 2000.
  Másodközlés: Túry F.: Könyvismertetés: Tringer L.: A pszichiátria tankönyve.          Hippocrates 4:110-114, 2002.
 18. Túry F.: Treating eating disorders. Ethical, legal and personal issues. Vandereycken, W., Beumont, P.J.V. (eds.). Book review. ECED Newsletter, 2000 Winter, pp. 5-6.
 19. Túry F.: Könyvismertetés: Kelemen G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia (Addiktológiai és pszichoterápiai tanulmányok). Szenvedélybetegségek 9:304-305, 2001.
 20. Túry F.: Kivonatos ismertetés Martin SD, Martin E, Rai SS, Richardson MA, Royall R: Az agyi vérátáramlás változásai interperszonális pszichoterápiával vagy venlafaxin hidrokloriddal kezelt depressziós betegekben: előzetes adatok (Arch. Gen. Psychiatry 58:641-648, 2001) c. cikkéről. JAMA Psychiatry, magyar kiadás 1:315-316, 2001.
 21. Túry F.: Könyvismertetés: Bagdy E. szerk.: Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. Pszichoterápia 11:472-473, 2002.
 22. Túry F.: Könyvismertetés: Angyal E., Polcz A. szerk.: Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász. Kharón. Thanatológiai Szemle 6(3):83-85, 2002.
  Másodközlés: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 4(1):43-44, 2003.
  Harmadközlés: Pszichoterápia 12:204-205, 2003.
 23. Túry F.: Könyvismertetés: Feltham, C. szerk.: What’s the good of counselling and psychotherapy? The benefits explained. Pszichoterápia 12:73-75, 2003.
 24. Túry F.: Könyvismertetés: Bertolino, B., Schulteis, G.: The therapist’s notebook for families. Solution-oriented exercises for working with parents, children, and adolescents. Pszichoterápia 12:203-204, 2003.
 25. Túry F.: Könyvismertetés: New technologies in the treatment of eating disorders. European Eating Disorders Review különszáma. Pszichoterápia 12:352-354, 2003.
 26. Túry F.: Könyvismertetés: Koltai M. szerk.: Család – pszichiátria – terápia. Családterápiás Hírmondó, 2003/2, 21-22. old.
 27. Túry F.: Könyvismertetés: Várnai György: Kőtábla, deszkapalánk, vasfüggöny. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 4(4):59, 2003.
 28. Túry F.: Könyvismertetés: Hecker, L.L., Wetchler, J.L. szerk.: An introduction to marriage and family therapy. Pszichoterápia 13:127-128, 2004.
 29. Túry F.: Könyvismertetés: Cooper, Z., Fairburn, C.G., Hawker, D.M.: Cognitive-behavioural treatment of obesity. Pszichoterápia 13:199-200, 2004.
 30. Túry F.: Könyvismertetés: Pope, H.G. Jr., Phillips, K.A., Olivardia, R.: The Adonis Complex. The secret crisis of male body obsession. Pszichoterápia 14:656-657, 2005.
 31. Túry F.: Könyvismertetés: Vas József Pál: Egy elmeorvos tévelygései című könyvéről. Pszichoterápia 16:56-57, 2007.
 32. Túry F.: Könyvismertetés: Őry Klára: A szív- és érrendszeri megbetegedések idegi-lelki tényezői és ezek terápiája című könyvéről. Psychiatria Hungarica 22:99-100, 2007.
 33. Túry F.: Könyvismertetés: OPD Munkaközösség: Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika – OPD-2. Pszichoterápia 17:66-67, 2008.
 34. Túry F.: Könyvismertetés: Csürke J., Vörös V., Osváth P., Árkovits A. szerk.: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon könyvek. Oriold és Társai Kiadó. Pszichoterápia 19:129-130, 2010.
 35. Túry F.: Kötetismertetés: Testtől lélekig. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület lapja. Pszichoterápia 19:443-444, 2010. 
 36. Túry F.: Könyvismertetés: Lukács Liza: Ágytól – asztaltól… Evészavarok és párkapcsolati problémák. Pszichoterápia 20:55-56, 2011.
 37. Túry F.: Könyvismertetés: Abramowitz, J.S., Braddock, A.E.: Hypochondriasis and health anxiety. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12:406-408, 2011.
 38. Túry F.: Könyvismertetés: Paterson, A.: Beating eating disorders step by step. A self-help guide for recovery. Pszichoterápia 21:131-132, 2012.
 39. Túry F.: Könyvismertetés. Christophersen, E.R., Friman, P.C.: Elimination disorders in children and adolescents. Advances in Psychotherapy – Evidence-Based Practice. Pszichoterápia 21:132-133, 2012.
 40. Túry F.: Könyvismertetés. Sahler, O.J.Z., Carr, J.E.: The behavioral sciences and health care. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14:67-69, 2013.
 41. Túry F.: Könyvismertetés. Léder L.: A gyógyító kommunikáció. Praktikus tanácsok háziorvosoknak. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14:83-84, 2013.
 42. Túry F.: Könyvismertetés. Hunter, M.R.: Reflections on body image in art therapy. Pszichoterápia 22:144-145, 2013.
 43. Túry F.: Könyvismertetés. Füredi János: A kényszer kapui. Pszichokrimi. Magyar Belorvosi Archívum 66:121, 2013.
 44. Túry F.: Barbie saját élete. Könyvismertetés. Linor Goralik: Barbie. Az igazi szőkenő. Typotex, Budapest, 2014. Lege Artis Medicinae 25:67, 2015.
 45. Túry F.: Recenzió: Raevuori A, Keski-Rahkonen A, Hoek HW: A review of eating disorders in males. Curr Opin Psychiatry 2014, 27:426–430. A Magyar Pszichiátriai Társaság honlapja.

 

Folyóiratokban megjelent abstractok

 1. Hegedűs K., Fekete I., Túry F., Molnár L.: Various types of experimental cerebral ischemia. Abstract. Acta Physiol. Hung. 63:333, 1984.
 2. Wildmann M., Túry F.: Csoportterápia evészavaros betegek kezelésében. Abstract.  Magyar Pszichiátriai Társaság III. Vándorgyűlése. Psychiatria Hungarica Suppl. 1:15, 1992.
 3. Szabó P., Túry F.: A testkép és zavarai az „általános” népességben. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Vándorgyűlése. Psychiatria Hungarica Suppl. 1:25, 1992.
 4. László Zs., Szendrey G., Joó M.N., Prónay G., Túry F.: Az obesitas egyes alcsoportjainak szociokulturális hátteréről. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Vándorgyűlése. Psychiatria Hungarica Suppl. 1:27, 1992.
 5. Túry F., Wildmann M.: Integratív terápiás stratégia evészavarokban. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Vándorgyűlése. Psychiatria Hungarica Suppl. 1:72, 1992.
 6. Túry F., Joó M.N., László Zs., Prónay G.: A bulimiás obesitas. Abstract. A Magyar Elhízásellenes Alapítvány III. Konferenciája. Balatonlelle, 1994.9.30. Sportorvosi Szemle 35:192, 1994.
 7. Zempleni, J., Túry F., Szabó P., Geyer, M., Rumpold, G., Forgács A., Söllner, W., Plöttner, G., Rathner, G.: Soziokulturelle Einflüsse auf die Prävalenz von Eßstörungen – eine Pilotstudie in Österreich, Ungarn und der früheren DDR. Abstract. Ernährungs Umschau 41(3):114, 1994.
 8. Túry F.: Hypnotherapy of eating disorders. Abstract. Neurologia Croatica 45 (Suppl. 2):37, 1996.
 9. Túry F.: Family therapy in bulimia nervosa. Abstract. Neurologia Croatica 46 (Suppl. 1):25-26, 1997.
 10. Tóth E., Gáti Á., Túry F., Molnár M.: Spectral and dimensional EEG changes caused by gustatory and olfactory stimuli in anorexia nervosa patients. Abstract. Neuropsychopharmacologia Hungarica Suppl. 3:113-114, 2001.
 11. Tóth E., Gáti Á., Túry F., Molnár M.: Effects of pleasant and unpleasant gustatory and olfactory stimuli in anorexia nervosa as revealed by the spectral and dimensional EEG. Abstract. Behav. Pharmacol. 12 (Suppl 1):S103-S104, 2001.
 12. Tóth E., Weiss J., Gáti Á., Túry F., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli on the EEG in anorexia nervosa. Abstract. Clinical Neurophysiology 113 (Suppl. 1): S128, 2002.
 13. Tóth E., Gáti Á., Weisz J., Túry F., Molnár M.: Spectral characteristics of the EEG caused by gustatory stimuli in anorexia nervosa. Abstract. European Neuropsychopharmacology 12 (Suppl.): S417, 2002.
 14. Tóth E., Weisz J., Gáti Á., Túry F., Molnár M.: Spectral characteristic of the EEG in anorexia nervosa. Abstract. 3rd Forum of European Neuroscience (FENS forum), Paris, http://fens2002.bordeaux.inserm.fr.
 15. Ihl R., Jakobsen S., Kloszewska I., Lambert M., Sakka V., Tilker H., Túry F., Verhey F.R.J., Johansen L., Emir B., Subbiah P., Johannsen P.: Further understanding the meaning of “clinical benefit”: results from the pre-randomization phase of the donepezil AWARE study. Abstract. European Neuropsychopharmacology 12 (Suppl. 3):383-384, 2002.
 16. TúryF., WildmannM., LászlóZs., Dúll A.: Visiting eating disordered homes – notes on family boundaries, family therapy, and environmental psychology. Abstract. Ceská a Slovenská Psychiatrie 99 (Suppl. 1):15-16, 2003.
 17. Purebl Gy., Túry F.: Integrative approaches of CBT for psychosomatic disorders. Abstract. Psychiatrie 7(Suppl. 4):72, 2003.
 18. Túry F.: A gyógyítás Janus-arca: mi a közös a pszicho- és farmakoterápiákban? Abstract. Neuropsychopharmacologia Hungarica 5 (Suppl. 1.):21-22, 2003.
 19. Gáti Á., Túry F., Wittmann I.: Leptin and glucose metabolism in eating disorders. Abstract. European Neuropsychopharmacology 13 (Suppl. 4):450-451, 2003.
 20. Tóth E., Gáti Á., Túry F., Weisz J., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli in anorexia nervosa as revealed by linear and nonlinear EEG analysis. Abstract. Behavioural Pharmacology 14 (Suppl.1):S49, 2003.
 21. Tóth E., Gáti Á., Túry F., Weisz J., Molnár M.: Effects of pleasant and unpleasant olfactory stimuli in anorexia nervosa as revealed by spectral EEG changes. Abstract. Acta Neurobiologiae Experimentalis 63 (D32):38-39, 2003.
 22. Túry F., Miklós-Dienes L.: Family patterns and family therapy in nocturnal enuresis. Abstract. J. Psychosom. Res. 55:141, 2003. IF: 2,019.
 23. Túry F., Vendég M., Hadas K., Murányi I.: Transcultural comparison of eating disorders in East Europe-data from Hungary and Slovakia. Abstract. J. Psychosom. Res. 55:168, 2003. IF: 2,019.
 24. Triau, E., Heun, R., Holub, R., Jakobsen, S., Kloszewska, I., Túry F., Vagenas, V., Verhey, F.R.J., Qvitzau, S., Richardson, S., Xu, Y., Schwam, E., Schindler, R., Johannsen, P.: Cognition is physicians’ main indicator of treatment efficacy in Alzheimer’s disease patients. Abstract. European Neuropsychopharmacology 13 (Suppl. 4):407, 2003.
 25. Johannsen, P., Barcikowska, M., Dautzenberg, P., Hampel, H., Hasselbalch, S., Sakka, P., Tilker, H., Túry F., Qvitzau, S., Richardson, S., Xu, Y., Schwam, E., Schindler, R.: Donepezil-treated Alzheimer's disease patients with apparent initial cognitive decline demonstrate significant benefits when therapy is continued: results from a randomized, placebo-controlled trial. Abstract. Int. J. Geriatric Psychiatry 15 (Suppl. 2):106-107, 2003.
 26. Túry F.: Psychiatry of the 20th and 21st century in Hungary: a short historical overview. Abstract. World Psychiatry 3 (Suppl 1):110-111, 2004.
 27. Túry F.: Environmental psychology and home visits in eating disorders – a neglected field of family therapy. Abstract. World Psychiatry 3 (Suppl 1):190, 2004.
 28. Szabó P., Pető Z., Túry F.: Evészavar és életminőség: kockázati tényezők és protektív faktorok, szociodemográfiai korrelátumok. Abstract. Psychiatria Hungarica 19 (Suppl.):125, 2004.
 29. Vincze G., Túry F., Murányi I., Kovács J.: Pszichiátriai tünetek és gyógyszerfelhasználásai szokások általános kórházi osztályokon. Abstract. Psychiatria Hungarica 19 (Suppl.):147, 2004.
 30. TóthE., Túry F., Gáti Á., Weisz J., Kondákor I., Molnár M.: EEG-effects of gustatory and olfactory stimuli in anorexia nervosa. Abstract. European Neuropsychopharmacology 14 (Suppl. 3):362, 2004.
 31. Túry F., Horváth K., Oláh Sz.: Eating disorders and body image disorders among Hungarian female fitness fans. Abstract. World Psychiatric Association, Regional and Intersectional Congress. Psychiatriki 16 (Suppl. 1):49, 2005.
 32. Mazzag J., Pászthy B., Túry F.: Az evészavarok transzgenerációs megközelítése: az anyai evészavar irodalmi áttekintése. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl.):16, 2005.
 33. Gáti Á., Túry F., Pászthy B., Ábrahám I., Wittmann I.: Leptin és cukoranyagcsere vizsgálatok evészavarokban. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl):17, 2005.
 34. Vincze G., Túry F., Ábrahám M., Szlávik Gy., Török I.A.: Pszichiátriai tünetek felmérése belgyógyászati osztályokon, összehasonlítás külföldi vizsgálatokkal. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl.):21, 2005.
 35. Lukács L., Túry F.: Fiatal férfiak evési és testi attitűdjeinek vizsgálata. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl):47, 2005.
 36. Dégi L.Cs., Balog P., Túry F., Mészáros E.: A családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl.):136, 2005.
 37. Seres G., Kovács Z., Ress K., Túry F.: Pszichiátriai tünetek, életminőség és megküzdési stratégiák az irritábilis bél szindrómában (IBS). Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica 20 (Suppl.):145, 2005.
 38. Gáti Á., Túry F., Pászthy B., Ábrahám I., Wittmann I.: Disturbed leptin, insulin and glucose interactions in eating disorders. Abstract. Eur. Neuropsychopharmacol. 15 (Suppl. 3):S640, 2005. IF: 3,51.
 39. Túry F.: Traditions and future in the Hungarian psychiatry. Abstract. 19th Panhellenic Congress of Psychiatry. Abstracts Issue. Psychiatriki 17 (Suppl. 1):148, 2006.
 40. Gáti Á., Túry F., Pászthy B., Ábrahám I., Wittmann I.: Leptin és cukoranyagcsere vizsgálatok evészavarokban. Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):12, 2006.
 41. Kövesdi A., Pászthy B., Túry F.: Az anorexia nervosa kötődési minőség vizsgálata prepubertás és pubertás korban. Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):20, 2006.
 42. Mazzag J., Pászthy B., Túry F.: Az anorexia nervosa transzgenerációs megközelítésének családi vonatkozásai. Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):23, 2006.
 43. Mihocsa I., Weiner M., Szabó K., Túry F.: Osztályos kiscsoport pszichoterápiás tapasztalatai evészavaros betegekkel. Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):24, 2006.
 44. Szabó P., Túry F.: Evészavar és a diabetes mellitus: valóban halálos duó (esetismertetés). Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):33, 2006.
 45. Túry F.: Családterápia evészavarok kezelésében – csak kezdőknek! Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):36, 2006.
 46. Túry F.: A táplálkozási magatartás zavarainak múltja, jelene és lehetséges jövője. Abstract. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):36, 2006.
 47. Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F., Szényei G.: A hazai pszichiáterek életminősége – hátrányban vannak-e a nők? Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság 13. Vándorgyűlése, Miskolc. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):5, 2006.
 48. Harmatta J., Túry F., Ádám Sz., Győrffy Zs., Szényei G.: A hazai pszichiáterek életminősége – a munkastress szerepe és a kiégési szindróma veszélye. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság 13. Vándorgyűlése, Miskolc. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):51, 2006.
 49. Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Apa és lánya kapcsolata az evészavaros családokban. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság 13. Vándorgyűlése, Miskolc. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):108, 2006.
 50. Szényei G., Harmatta J., Túry F., Ádám Sz., Győrffy Zs.: A hazai pszichiáterek életminősége – pályakép és jövőkép. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság 13. Vándorgyűlése, Miskolc. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):113, 2006.
 51. Túry F., Harmatta J., Ádám Sz., Győrffy Zs., Szényei G.: A hazai pszichiáterek életminősége – testi egészség és a pszichoszomatikus zavarok. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság 13. Vándorgyűlése, Miskolc. Psychiatria Hungarica 21 (Suppl.):124, 2006.
 52. Túry F., Péter O.: Food, life, and death – Marco Ferreri’s La Grande Bouffe in an art psychological point of view. Abstract. 15th AEP Congress, Madrid. European Psychiatry 22 (Suppl. 1):214, 2007.
 53. Túry F.: Body image of men: from obesity to muscle dysmorphia. Abstract. Int. J. Obesity 31 (Suppl. 1):S216, 2007.
 54. Babusa B., Túry F.: Az izomdiszmorfia megjelenése amatőr testépítők között. Psychiatria Hungarica 2008/Suppl.: 8.
 55. Kohls, E., Zimmer, B., Bauer, S., Túry F.: The predictive value of “early response” for treatment outcome in bulimia nervosa. Psychiatria Hungarica 2008/Suppl.: 18.
 56. Kohls, E., Túry F.: Long term course and outcome of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Psychiatria Hungarica 2008/Suppl.: 18.
 57. Szumska I., Túry F.: Csemegék az epidemiológia kosarából. Psychiatria Hungarica 2008/Suppl.: 26.
 58. Varga M., Túry F.: Anorexia nervosában szenvedők kényszeres jellegzetességei. Psychiatria Hungarica 2008/Suppl.: 27.
 59. Dombi Zs., Fésűs Sz., Malik A., Sándor Zs., Horváth D., Sponga M., Major J., Hegedűs K., Túry F.: Kortárssegítés és kortársoktatás orvostanhallgatóknak – nemzetközi és hazai példák áttekintése. Psychiatria Hungarica 23: Suppl.: 35, 2008.  
 60. Fésűs Sz., Malik A., Nagy K. M., Dombi A. Zs., Molnár Á., Sztanó F., Major J., Andorka M., Váczi R., Harrach A., Túry F.: Junior és rezidens Bálint csoportok a Semmelweis Egyetem HuMÁnia Pályaszocializációs Műhelyének keretében. Psychiatria Hungarica 23: Suppl.: 45-46, 2008.
 61. Güleç, H., Bauer, S., Túry F.: Technology enhanced aftercare program for patients with bulimia nervosa. Psychiatria Hungarica 23: Suppl.: 60-61, 2008. 
 62. Kohls, E., Zimmer, B., Bauer, S., Túry F.: Therapy process and outcome study for eating disorder patients in Hungary. Psychiatria Hungarica 23: Suppl.: 86, 2008.
 63. Varga M., Túry F.: Hivatásos testépítők és aerobik edzők kényszeres jellegzetességei. Psychiatria Hungarica  23: Suppl.: 159, 2008.
 64. Faragó I., Márton S., Túry F., Madléna M.: Caries experience and related factors in Hungarian police students. Abstr. Nº 10. Caries Res. 43:182, 2009.
 65. Túry F.: Az evés és zavarai az addiktív spektrumon. Addictologia Hungarica 8:78, 2009.
 66. Babusa B., Brandys, M., Túry F.: A férfi testkép és mérőeszközei. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 10, 2009.  
 67. Güleç, H., Varga M., Kohls, E., Túry F.: New technologies in management of eating disorders. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 65, 2009. 
 68. Kohls, E., Güleç, H., Varga M., Túry F.: Characteristics of online communication: ethical considerations in using new technologies for management of mental disorders. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 99, 2009.
 69. Papp I., Czeglédi E.,Túry F.: Az elhízással kapcsolatos attitűdök alakulása gyermekkorban. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 130, 2009.
 70. Túry F., Nótár I., Lázár I., Cserháti Z.: Romák és a pszichiátriai betegség. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 173, 2009.
 71. Varga M., Güleç, H., Kohls, E., Túry F.: EDINA segít. Online támogató program evészavarosok számára: első terápiás tapasztalatok. Psychiatria Hungarica 24 (Suppl.): 175-176, 2009.
 72. Túry F., Antal I.: Eating disorders in a Roumanian university sample in 1995 and 2008. J. Psychosom. Research 68:671, 2010.
 73. Varga M., Máté G., Dukay-Szabó Sz., Papp I., Túry F.: Egészségesétel-függőség vizsgálata magyar dietetikus hallgatók körében. III. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, 2010.9.17. Psychiatria Hungarica 25:465, 2010. 
 74. Babusa B., Túry F.: Az izomdiszmorfia prevalenciája és evészavarral kapcsolatos karakterisztikája férfi testépítők körében. Psychiatria Hungarica 25 (Suppl.):9, 2010.
 75. Mezei Á., Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Kohls, E., Túry F.: Mi történik a chat-szobában? Azonnali üzenetváltás evészavarban szenvedők számára kifejlesztett online utókezeléses programban. Psychiatria Hungarica 25 (Suppl.):90, 2010.
 76. Túry F.: Az emberi test gyarmatosítása – a civilizáció vadhajtásai. Psychiatria Hungarica 25 (Suppl.):140, 2010.
 77. Túry F.: Az evés zavarai: népbetegség vagy divat? Epidemiológiai változások a 21. század elején. Magyar Epidemiológia 8:S82-83, 2011.
 78. Babusa B., Urbán R., Czeglédi E., Túry F.: Az izomdiszmorfia tüneteinek felmérésére szolgáló Izomzattal Való Elégedettség Skála pszichometriai vizsgálata. Psychiatria Hungarica 26 (Suppl.):7, 2011.
 79. Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Nehéz helyzetek az evészavarok családterápiájában. Psychiatria Hungarica 26 (Suppl.):85, 2011.
 80. Papp I., Czeglédi E., Túry F.: A szociokulturális hatások kapcsolata a testképpel való elégedetlenséggel serdülőkorban. Psychiatria Hungarica 26 (Suppl.):99, 2011.
 81. Szabó K., Túry F.: A magazinokban megjelenő írott és képi tartalmak evészavarokkal való lehetséges kapcsolata. Psychiatria Hungarica 26 (Suppl.):119, 2011.
 82. Salavecz Gy., Kopp M., Balog P., Purebl Gy., Túry F., Pállinger É., Falus A.: The associations of cellular aging and psychosocial factors: an epigenetic link. 5th Balatonfüred Meeting of the Hungarian Medical Association of America. Archives of the Hungarian Medical Association of America 20(2):25-26, 2012.  
 83. Szabó K., Túry F.: Media literacy programs in the prevention of eating disorders: potentials, effectivity and limitations. Int. J. Behav. Med. 19:S151, 2012.
 84. Mezei Á., Túry F., Murányi I.: Eating habits among undergraduate students – are the male disorders increasing? Int. J. Behav. Med. 19:S157, 2012.
 85. Babusa B., Urbán R., Czeglédi E., Túry F.: Adaptation of the Muscle Appearance Satisfaction Scale in Hungary. Int. J. Behav. Med. 19:S184, 2012.
 86. Túry F., Antal I., Szényei G.: Epidemiology of eating disorders in a Roumanian university sample – a follow-up. Int. J. Behav. Med. 19:S221, 2012.
 87. Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F.: Experiences with an Internet-based maintenance treatment of patients with eating disorders. Int. J. Behav. Med. 19:S243-244, 2012. 
 88. Salavecz Gy., Kopp M., Balog P., Purebl Gy., Túry F., Pállinger É., Falus A.: Epigenetic associations: cellular aging associated with religiousness, spirituality and meaning in life. Int. J. Behav. Med. 19:S283, 2012.
 89. Salavecz Gy., Kopp M., Balog P., Purebl Gy., Túry F., Pállinger É., Falus A.: Epigenetic associations: cellular aging associated with religiousness, spirituality and meaning in life. Forsch. Komplementmed. 20(S1):9, 2013.    
 90. Szényei G., Túry F.: Family stress and family therapy in eating disorders. Psychologische Medizin 25(Suppl.):56-57, 2014. 
 91. Demeter A., Túry F., Czeglédi E.: A külső megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatások és az evészavarok közötti kapcsolat vizsgálata serdülők körében. Az 5. Magyar Evészavar Kongresszus előadás-kivonatai. Psychiatria Hungarica 30:83-84, 2015.
 92. Túry F.: Van új a nap alatt – az evészavarok kezelésének újabb útjai. Az 5. Magyar Evészavar Kongresszus előadás-kivonatai. Psychiatria Hungarica 30:94-95, 2015.

 

Egyéb abstractok

 1. Szabó P., Túry F.: The morbidity of eating disorders in a Hungarian college and secondary school population. Abstract. The 18th European Conference on Psychosomatic Research, Helsinki, 1990.
 2. Túry F.: Hypnobehavioral treatment of eating disorders. Abstract. The 18th European Conference on Psychosomatic Research, Helsinki, 1990.
 3. Túry F., Szabó P., Forgács A.: Epidemiological data of disordered eating in Hungary. Abstract. Eating Disorders International Symposium. Abstract Book. Paris, 1991, 69. old.
 4. Melion J., Túry F.: A koffein pszichiátriai vonatkozásai, különös tekintettel a szorongásos kórképekre. Abstract. MPT II. Vándorgyűlése. Abstract kötet. Kecskemét, 1991.
 5. Szendrey G., Túry F., László Zs., Prónay G.: Tapasztalatok egy új evészavar-kérdőívvel obesitasban. Abstract. MPT II. Vándorgyűlése. Abstract kötet. Kecskemét, 1991.
 6. László Zs., Túry F., Szendrey G., Prónay G.: Bulimiás vonások obesitasban. Abstract. MPT II. Vándorgyűlése. Abstract kötet. Kecskemét, 1991.
 7. Szabó P., Túry F.: Hypnotizability in bulimia. Abstract. 12th International Congress of Hypnosis. Jerusalem, 1992.
 8. Túry F.: Dynamic or „active-alert” hypnosis in eating disorders. Abstract. 12th International Congress of Hypnosis. Jerusalem, 1992.
 9. Túry F., Szabó P.: Cognitive distortions in eating  disorders in Hungary. Abstract. 22nd Annual Congress of the European Association for Behaviour Therapy. Book of abstracts. Coimbra, 1992.
 10. Túry F.: Newer epidemiological data of disordered eating behaviour from Hungary. Abstract. European Council on Eating Disorders, Satellite Meeting. Abstract Book. Warszawa, 1992.
 11. Túry F., Szabó P.: Eating attitudes in two adolescent samples in Hungary. Abstract. Eating disorders '93. Update and innovations. London, 1993.
 12. Túry F.: Some remarks to the dissociation hypothesis of eating disorders. Abstract. 6th European Congress of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine. Abstract book. Wien, 1993.
 13. Szabó P., Túry F.: Zenészek: rizikó-csoport a táplálkozászavar szempontjából? Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, 1994.2.23-26. Budapest. Abstract kötet, 15-16. old.
 14. László Zs., Wildmann M., Joó M.N., Túry F.: Evészavarok tánctagozatos középiskolások között: fokozott kockázatú csoport? Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, 1994.2.23-26. Budapest. Abstract kötet, 16. old.
 15. Szabó P., Túry F.: A depresszió prevalenciája egyetemi hallgatók körében. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, 1994.2.23-26. Budapest. Abstract kötet, 17. old.
 16. Wildmann M., Túry F.: Családterápia eredeti környezetben. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, 1994.2.23-26. Budapest. Abstract kötet, 50-51. old.
 17. Túry F.: Szociokulturális tényezők evészavarokban – kultúrakötött szindrómák? Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos  Tudományos Nagygyűlése, 1994.4.6-9. Debrecen. Előadáskivonatok, 139. old.
 18. Szabó P., Túry F.: A zenészek lelki egészsége kérdőíves epidemiológiai vizsgálatok tükrében. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 1994.4.6-9. Debrecen. Előadáskivonatok, 140. old.
 19. Szabó P., Túry F.: Bulimiás kognitív disztorziók a magyar általános népességben. Abstract.  Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 1994.4.6-9. Debrecen. Előadáskivonatok, 141. old.
 20. Szabó P., Túry F.: Body image in a student sample and in the general population in Hungary. Abstract. Sixth International Conference on Eating Disorders. Abstract book, 157. old. New York, 1994.
 21. Szabó P., Túry F.: The prevalence of eating disorders in the Hungarian general population. Abstract. Sixth International Conference on Eating Disorders. Abstract book, 224. old. New York, 1994.
 22. Rathner, G., Túry F., Szabó P., Geyer, M., Rumpold, G., Forgács A., Söllner, W. Plöttner, G.: The prevalence of eating disorders in countries of Central Europe and possible implications of the current social changes. Abstract. Sixth International Conference on Eating Disorders. Abstract book, 234. New York, 1994.
 23. Szabó P., Túry F.: Bulimic cognitive distortions in the Hungarian general population. Abstract. 24th Congress of the European Association for Behaviour and Cognitive Therapies. September 6-10, 1994. Corfu, Greece. Book of abstracts, 143. old.
 24. Túry F., Wildmann M.: Behaviourally oriented integrative therapeutical approach in the treatment of eating disorders in Hungary. Abstract. 24th Congress of the European Association for Behaviour and  Cognitive Therapies. September 6-10, 1994. Corfu, Greece. Book of abstracts, 317. old.
 25. Túry F.: Van-e haszna a farmakoterápiának evészavarokban? Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Vándorgyűlése. Győr, 1995.1.26-28. Előadáskivonatok, 33. old.
 26. Wildmann M., Túry F., Kiss K., Simon L.: Az anorexia hazai történetének korai forrásai. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Vándorgyűlése. Győr, 1995.1.26-28. Előadáskivonatok, 43. old.
 27. László Zs., Wildmann M., Túry F.: Evészavar-részlegünk négy éve (1990-1994). Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Vándorgyűlése. Győr, 1995.1.26-28. Előadáskivonatok, 44. old.
 28. László Zs., Túry F., Wildmann M., Szabó P., Rathner, G.: Életmód, pszichiátriai morbiditás, táplálkozási magatartás egy borsodi faluban – reprezentatív felmérés. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Vándorgyűlése, Gyula, 1996. Abstract kötet, 59. old.
 29. Wildmann M., Túry F., Vas J., László Zs.: Anorexia cannibalistica – egy különös altípus? Gondolatok az emberi hús értékéről. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Vándorgyűlése, Gyula, 1996. Abstract kötet, 60. old.
 30. Túry F., Antal I., Bir, M.A.: A táplálkozási magatartás és zavarai kolozsvári egyetemisták között (poszter). Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Vándorgyűlése, Gyula, 1996. Abstract kötet, 159. old.
 31. Túry F., Wildmann M., László Zs., Benedek Zs.: Integratív terápiás rendszer a táplálkozási magatartás zavarainak kezelésében: evészavar-részlegünk (video-bemutató). Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Vándorgyűlése, Gyula, 1996. Abstract kötet, 177. old.
 32. Wildmann M., László Zs., Túry F., Joó M. N.: Egy evészavaros család integratív terápiája. Abstract. A Magyar Családterápiás Egyesület X. Vándorgyűlése, Budapest, 1996. Abstract kötet, 26.old.
 33. Szabó P., Túry F., Wildmann M., László Zs., Verdes E., Rathner, G.: Addikció és életminőség. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XII. Tudományos Nagygyűlése. Abstract-kötet, 31. old. Budapest, 1996.
 34. Szabó P., Túry F., László Zs., Wildmann M., Verdes E., Rathner, G.: Stresszt okozó események és coping az általános népességben. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XII. Tudományos Nagygyűlése. Abstract-kötet, 32. old. Budapest, 1996.
 35. Szabó P., Túry F., Rathner, G.: The prevalence of suicidal thoughts and depressive symptoms in college students. Abstract. Satellite Symposium on Suicidal Behaviour, Budapest, 1996. Abstracts, 70. old.
 36. Túry F., Szabó P., Wildmann M.: Eating disorders in Hungary – epidemiology and therapeutical considerations. Abstract. South-East European Society for Neurology and Psychiatry. 1st Thessaloniki Conference. 25-28 September, 1996. Abstracts, 175. old.
 37. Gyenis M., Túry F.: Inverz anorexia nervosa: a férfiak speciális testképzavara. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Vándorgyűlése, Siófok, 1997. Abstract kötet, 81. old.
 38. Gyenis M., Dávid M., Túry F.: Differenciáldiagnosztikai megfontolások Gilles de la Tourette szindrómában. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Vándorgyűlése, Siófok, 1997. Abstract kötet, 106. old.
 39. Túry F., Wildmann M.: Hipnoterápia családdal: rendszerszemlélet és hipnózis. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Vándorgyűlése, Siófok, 1997. Abstract kötet, 143. old.
 40. Túry F.: Hipnoterápiás stratégiák a bulimia nervosa kezelésében. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszus. Budapest, 1998. Abstract kötet, 8l. old.
 41. Túry F., Wildmannn M., László Zs., Joó M. N.: Családterápia a táplálkozási magatartás zavaraiban. Abstract. Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszus. Budapest, 1998. Abstract kötet, 264. old.
 42. Túry F., Wildmannn M., László Zs.: The place of family therapy in our integrative program developed for the treatment of eating disorders. Abstract. In: The treatment of eating disorders. Abstract Volume. Stuttgart, 1998, 86. old.
 43. Túry F.: A kényszerspektrumba tartozó betegségek és a családterápia. Abstract.  Pszichológushallgatók Mentálhigiénés Nyári Egyeteme, 1998. Abstract füzet, 63. old.
 44. Túry F.: Az elhízás mint pszichoszomatikus zavar – pszichológiai folyamatok az elhízásban. Abstract. Konszenzus-konferencia az elhízásról. Budapest, 1998, 5. old.
 45. Túry F., Antal I., Birţ, M.A.: Epidemiology of eating disorders in a Roumanian university population. Abstract.  International Conference on Eating Disorders. The Hague, 1998.11.20. Abstracts, 24. old.
 46. László Zs., Wildmann M., Túry F.: Családterápiás munkánk értékelése evési zavarokban. Utánkövetéses vizsgálat: a családok visszajelzése a családterápiáról. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, Debrecen, 1999.1.27-30. Abstract kötet, 151. old.
 47. Szabó E., Horváth E., Túry F.: Pszichoneurourológia? Az enuresis nocturna pszichoszomatikus és fejlődéspszichológiai szemszögből. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, Debrecen, 1999.1.27-30. Abstract kötet, 223. old.
 48. Túry F.: A pszicho- és farmakoterápiák közös pontjai, különös tekintettel a szorongásos kórképekre. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, Debrecen, 1999.1.27-30. Abstract kötet, 268. old.
 49. Wildmann M., László Zs., Túry F.: Családterápiás munkánk értékelése evési zavarokban. Előzetes eredmények. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése, Debrecen, 1999.1.27-30. Abstract kötet, 278. old.
 50. Bencze Á., Túry F.: Az emberi test és határai René Magritte művészetében. Abstract. Az MPT VIII. Vándorgyűlése, Győr, 2000. Abstract kötet, 30. old.
 51. László Zs., Wildmann M., Túry F.: Családterápiás kelepcék mindennapos gyakorlatunkban. Abstract. Az MPT VIII. Vándorgyűlése, Győr, 2000. Abstract kötet, 164. old.
 52. Túry F.: Az evési zavarok epidemiológiája Kelet-Európában: áttekintés és új adatok. Abstract. Az MPT VIII. Vándorgyűlése, Győr, 2000. Abstract kötet, 274. old.
 53. Vendég M., Túry F., Murányi I., Markó A., Brázay L.: Táplálkozási attitűdök az Evési Zavar Kérdőív (EDI) alapján szekszárdi középiskolások között. Abstract. Az MPT VIII. Vándorgyűlése, Győr, 2000. Abstract kötet, 289.old.
 54. Túry F., Antal I., Birţ, M.A.: Eating disorder epidemiology in East-Europe: a review and Roumanian data. Abstract. From Epidemiology to Prevention. 10th European Symposium on Psychiatry, Psychiatric Epidemiology and Social Psychiatry. Budapest, 2000.04.06. Abstract kötet, 73-74. old.
 55. Túry F., Murányi I., Vendég M., Markó A., Brázay L.: Az Evési Zavar Kérdőívvel szerzett tapasztalatok középiskolás populációban. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2000.5.30.–6.2. Abstract kötet, 242. old.
 56. Bencze Á., Túry F.: René Magritte művészetének elemzése a pszichológiai határok szempontjából. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2000.5.30.–6.2. Abstract kötet, 249. old.
 57. Kovács Sz., Gyenis M., Túry F.: Modern testképzavar férfiak körében: az inverz anorexia megjelenése testépítők között. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2000.5.30.-6.2. Abstract kötet, 366. old.
 58. Gáti Á.:, Túry F.:, Wildmann M.: A trauma jelentősége és pszichoterápiás megközelítése anorexia nervosában. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése, Miskolc, 2001. Abstract kötet, 86. old.
 59. Németh A., Buda B., Novák M., Purebl Gy., Túry F.: Mi az interperszonális pszichoterápia? Kerekasztal. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése, Miskolc, 2001. Abstract kötet, 199. old.
 60. Túry F.: A test és lélek, az élet és halál határai Marianna Gartner festészetében. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IX.  Vándorgyűlése, Miskolc, 2001. Abstract kötet, 274. old.
 61. Vincze G., Török I. A., Túry F.: Pszichiátriai konzultáció; kapcsolat a medicina különböző szakterületei között. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése, Miskolc, 2001. Abstract kötet, 287. old.  
 62. Túry F., Miklós Dienes L., Szemán E., Szabó E.: A családi határok vizeletben oldódnak? Családdinamikai megfontolások enuresis nocturnában. Abstract. IV. Európai Családterápiás Konferencia, Budapest, 2001. Abstract kötet, 80. old.
 63. Túry F., Kovács Sz.: Muscle dysmorphia among Hungarian male body builders. Abstract. 16th World Congress on Psychosomatic Medicine. Göteborg, 24-29 August 2001. Abstract book, 65. old.
 64. Túry F., Hadas K., Vendég M., Brázay L., Markó A., Murányi I.: Eating attitudes and eating disorders in a secondary school sample of Hungarian minority in Slovakia. Abstract. 16th World Congress on Psychosomatic Medicine. Göteborg, 24-29 August 2001. Abstract book, 65. old.
 65. Túry F.: A táplálkozásszabályozás neuropeptidjei: új farmakoterápiás lehetőségek? Abstract. Pszichofarmakológia a harmadik évezred küszöbén c. konferencia. Nagykálló, 2001. Abstract füzet, 18. old.
 66. Arató M., Lukács E., Mórotz K., Németh A., Túry F., Zieber É.: Kompulzivitás, impulzivitás, agresszivitás. Műhely. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 8. old.
 67. Arató M., Túry F., Frecska E.: Anorexia nervosa: nem tudja a jobb kéz/agyfél, mit csinál a bal. Poszter. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 9. old.
 68. Szabó P., Pető Z., Túry F.: Az evészavarok prevalenciája 10 év távlatában. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 229. old.
 69. Szumska I., Túry F.: Az evészavarok prevenciója: remények és ellentmondások. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 244. old.
 70. Túry F.: A kapcsolati dimenzió kérdése az obesitas kialakulásában és terápiájában. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 261. old.
 71. Túry F., Cser T., Újszászy L.: Az irritabilis bél szindróma kognitív terápiás vonatkozásai. Abstract. A Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2002. március 20-23. Abstract kötet, 262. old.
 72. Túry F., Wildmann M., László Zs., Dúll A.: Családlátogatás evészavarban szenvedőknél – környezetpszichológiai megfontolások. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése, Szeged, 2002.5.30.–6.2. Előadáskivonatok, 112. old.
 73. Túry F.: A családterápia és a hipnoterápia találkozási pontjai. Abstract. 13. Magyar Hipnózis Találkozó. Visegrád, 2002. Program és kivonatok, 6-7. old.
 74. Szumska I., Túry F., Csoboth Cs.: The prevalence of eating disorders in a Hungarian representative sample of young women. Abstract. 10. Internationale Wissenschaftliche Tagung. Kongress Essstörungen. Alpbach, 2002. Abstract füzet, 14. old.
 75. Túry F., Vendég M., Hadas K., Murányi I.: Eating Disorders Inventory in a Hungarian transcultural comparison – data from Slovakia. Abstract. 10. Internationale Wissenschaftliche Tagung. Kongress Essstörungen. Alpbach, 2002. Abstract füzet, 14-15.  old.
 76. Túry F., Kovács Sz.: The prevalence of the muscle dysmorphia among Hungarian body builders. Abstract. 10. Internationale Wissenschaftliche Tagung. Kongress Essstörungen. Alpbach, 2002. Abstract füzet, 33-34. old.
 77. Túry F.: A függőség, mint határprobléma. Kerekasztal-beszélgetés. Abstract. III. Transzperszonális Pszichológiai Konferencia. 2002.11.22. Budapest, 17. old.
 78. Gáti Á., Túry F., Wittmann I.: Leptin és cukoranyagcsere vizsgálata evészavarokban. Abstract. A MPT 10. Vándorgyűlése, Sopron, 2003. Abstract kötet, 61. old.
 79. Túry F.: Családterápia a pszichiátriai osztály keretei között. Abstract. A Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlése. Pécs, 2003.4.25-27. Programfüzet, 31-32. old.
 80. Szabó P., Pető Z., Túry F.: The prevalence of eating disorders in Hungarian secondary school students: changes over 10 years. Abstract. 8th ECED Meeting, Budapest, 2003.9.11. Programme book, 36. old.
 81. Lukács L., Túry F., Argalász A., Murányi I.: A new problem of males: muscle dysmorphia among Hungarian military college students. Abstract. 8th ECED Meeting, Budapest, 2003.9.11. Programme book, 48. old.
 82. Lukács L., Túry F.: A new theoretical approach to the cognitive information processing in eating disorders and body dysmorphic disorder (poster). Abstract. 17th Conference of the European Health Psychology Society. Kos, 2003.9.26., 144. old.
 83. Túry F., Lukács L., Argalász A., Murányi I.: Health risks in young men: body image disorders and muscle dysmorphia among Hungarian military college students (poster). Abstract. 17th Conference of the European Health Psychology Society. Kos, 2003.9.26., 145. old.
 84. Túry F.: Kecskeláb és emberarc: a pánik integratív kezelése. Abstract. A Magyar Neuropszichofarmakológiai Egyesület tud. ülése, Nagykálló, 2003. Abstract füzet, 20. old.
 85. Tóth E., Weiss J., Gáti Á., Túry F., Kondákor I., Molnár M.: Ízingerek EEG-hatásainak vizsgálata anorexia nervosában. Abstract. A Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 7. önálló tudományos ülése. 2003.11.29. Programfüzet, 32. old.
 86. Túry F.: A pszichiáter a kommunikációs forradalom barikádján. Abstract. Szkizofrénia Akadémia V., Budapest, 2004.3.25.
 87. Túry F.: Egészségpszichológiai elvek megjelenése pszichoszomatikus szakrendelésünk működésében. Abstract. Egészségpszichológia Magyarországon c. konferencia. ELTE, 2004.4.23. Kivonatgyűjtemény, 5. oldal.
 88. Dúll A., Sallay V., Túry F.: Az otthon érzelmi alaprajza: az otthon környezet- és egészségpszichológiai megközelítésben. Abstract. Egészségpszichológia Magyarországon c. konferencia. ELTE, 2004.4.23. Kivonatgyűjtemény, 17. oldal.
 89. Szabó P., Túry F., Wildmann M., László Zs., Krch, D., Rathner, G.: Egészségi állapot, társas támogatás, önértékelés: egy közép-európai vizsgálat. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. Előadás-kivonatok, 42-43. old.
 90. Dúll A., Lippai E., Varga V., Kurai-Horvát M. T., Túry F.: A személy-környezet összeillés és a helyidentitás tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban – a kutatás alapelvei. Abstract. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. Előadás-kivonatok, 68-69. old.
 91. Túry F.: The role of home visits in family therapy: practical aspects of environmental psychology. Abstract. ICBM Satellite Meeting in Budapest, 2004.8.29-31. Abstract book, 47-48. old.
 92. Lukács L., Túry F., Murányi I.: Modern psychosomatic disorders related to life quality among young males in a Hungarian population (poster). Abstract. ICBM Satellite Meeting in Budapest, 2004.8.29-31. Abstract book, 68. old.
 93. Ress K., Berghammer R., Túry F., Kopp M.: Different types of chronic pain and their psychosocial characteristics: an epidemiological study (poster). Abstract. ICBM Satellite Meeting in Budapest, 2004.8.29-31. Abstract book, 71. old.
 94. Túry F., Dúll A.: Home visits in eating disorders – the role of the enviromental psychology in the family therapy. Abstract. The 12th International Conference on Eating Disorders, Alpbach, 2004. Abstracts, 36-37. old.
 95. Dúll A., Répáczki R., Túry F.: Az evészavarok környezetpszichológiai megközelítésben: az otthon mint szociofizikai környezet szerepének elemzése. Abstract. A Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése, Szombathely, 2005.4.1-3. Programfüzet, 19. old. 
 96. Dúll A., Sallay V., Túry F.: Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata családos személyeknél. Abstract. A Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése, Szombathely, 2005.4.1-3. Programfüzet, 19-20. old.
 97. Túry F., Vincze G.: Telemedicine – new communication style at the beginning of the 21st century. Abstract. Simpozionul Naţional de Psihiatrie with international participation. Abstract. Tărgu-Mureş, 2005.6.3. Abstracts, 2. old.
 98. Túry F.: The Eating Disorder Working Group of the Hungarian Psychiatric Association. Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 28.old.
 99. Túry F., Dúll A., Wildmann M.: Environmental psychology and eating disorders – are the home visits useful? Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 54. old.

100.Lukács L., Argalász A., Túry F.: Eating and body attitudes in young males (poster). Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 66-67. old.

101.Mazzag J., Ress K., Túry F.: Hypnotic susceptibility and dissociative capacity in muscle dysmorphia – preliminary study (poster). Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 67. old.

102.Pászthy B., Ress K., Sztanó F., Mazzag J., Túry F.: Should fathers sacrifice themselves? Paternal care in anorexia nervosa. Preliminary results (poster). Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 69. old.

103.Ress K., Mazzag J., Pászthy B., Sztanó F., Túry F.: Transgenerational approach of maladaptive cognitions associated to eating disorders. A premilinary study (poster). Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 71-72. old.

104.Sztanó F., Pászthy B., Ress K., Mazzag J., Túry F.: The role of parental behaviour in the background of maladaptive schemata in bulimia nervosa (poster). Abstract. 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 2005. 9.7-9. Abstracts, 74-75. old.

105.Barth Á., Fábián Zs., Füredi János, Harkai F.-né, Hárdi L., Kapusi Gy., Mihocsa I., Sebedovszky M.-né, Szabó K., Túry F., Vértes G., Zámbori J.: Hagyományok és változás. A Nyéki úti pszichoterápiás rendszer hétköznapjai. Abstract. A Pszichoterápia folyóirat második konferenciája. Budapest, 2006.5.12-13. Abstract kötet, 34. old.

106.Túry F.: Eating habits and the risk of eating disorders. Abstract. Dietary habits and related diseases – recommendations and possible solutions c. olasz-magyar konferencia, Budapest, 2006.10.2. Abstract book, 17. old.

107.Túry F.: Az evészavarok is globalizálódnak? A primer prevenció kérdései. Abstract. XIII. Primer Prevenciós Fórum. Abstract füzet. Budapest, 2006.

108.Túry F., Mihocsa I., Szabó K., Mazzag J.: Csoportpszichoterápiás tapasztalataink evészavarokban szenvedő betegek kezelésében. Abstract. A Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület VII. Országos Konferenciája. Budapest, 2006.11.10. Összefoglalók, 15. old.

109.Túry F., Péter O.: Ételünk – életünk és halálunk. Abstract. I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia. A vászon és a dívány találkozása. Pécs, 2006. december 7-9. Abstract-füzet.

110.Mazzag J., Ress K., Sztanó F., Pászthy B., Túry F.: Familial correlates of the transgenerational approach in anorexia nervosa – preliminary results. Abstract. American Psychosomatic Society 65th Annual Meeting, Budapest, March 7-10, 2007. Abstract book, 82. old.

111.Túry F.: Hasznos-e a családterápia enuresis nocturnában? Abstract. A Magyar Családterápiás Egyesület XXI. Vándorgyűlése, Zalaegerszeg, 2007.4.13-15. Programfüzet, 29-30. old.

112.Albert-Lőrincz E., Bokor L., Stang T., Tiringer I., Túry F.: Érinteni és megérintődni. Abstract. A Pszichoterápia szakfolyóirat harmadik konferenciája. Budapest, 2007.5.11-12. Abstract kötet, 15. old.

113.Babusa B., Túry F.: A férfihiúság ára. Abstract. A Pszichoterápia szakfolyóirat harmadik konferenciája. Budapest, 2007.5.11-12. Abstract kötet, 17. old.

114.Túry F.: Az evészavarok családterápiája. Abstract. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének IX. Tudományos Konferenciája, Siófok, 2007.5.20. Programfüzet, 47. old. 

115.Túry F.: Emberi test a kognitív terápiában. Abstract. VIKOTE kongresszus, Balatonfüred, 2007.6.13. Programfüzet, 4. old.

116.Túry F., Túry K.: European identity and eating. Abstract. Culture and health. First Conference of the Central and Eastern European Society of Behavioural Medicine. Pécs, 2007.08.20-22. Abstract kötet, 56. old.

117.Pászthy B., Švec, P., Vásárhelyi B., Túry F., Gosztonyi Zs., Páli A., Treszl A.: Impact of anorexia nervosa on activation characteristics of lymphocytes. 10th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Porto, 2007. 9.20-21. Abstract füzet, 30. old.

118.Mazzag J., Sztanó F., Pászthy B., Túry F.: Transgenerational approach in anorexia nervosa – preliminary results (poster). 10th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Porto, 2007. 9.20-21. Abstract füzet, 44. old.

119.Túry F., Szabó P.: Hypnotizability in bulimia nervosa (poster). 10th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Porto, 2007. 9.20-21. Abstract füzet, 45. old.

120.Túry F.: Evészavarok a pszichiátria terítékén. „Informatio medicata 2007” c. konferencia. Budapest, 2007.9.25. Abstract füzet, 21. old.

121.Babusa B., Túry F.: Personality traits in muscle dysmorphia (poster). 15th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, 2007.10.19-20. Abstract füzet, 31. old.

122.Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Fathers and daughters in eating disorders (poster). 15th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, 2007.10.19-20. Abstract füzet, 35. old.

123.Túry F., Szabó P.: Hypnotizability in bulimia nervosa (poster). 15th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, 2007.10.19-20. Abstract füzet, 35. old. 

124.Túry F.: Modern disorders of eating and body image. 15th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, 2007.10.19-20. Abstract füzet, 45. old.

125.Túry F.: Családterápiás csapdák az evészavarok kezelésében. A Magyar Családterápiás Egyesület XXII. Vándorgyűlése. Gödöllő, 2008.3.29. Programfüzet, 42. old.

126.Túry F.: Árnyoldalak és csapdák a pszichoszomatikus betegek pszichoterápiájában. VII. Szegedi Pszichoterápiás Konferencia. Szeged, 2008.4.18. Programfüzet.

127.Túry F.: Evészavarok és a reprodukció. XV. Primer Prevenciós Fórum, Budapest, 2008.5.21. Programfüzet.

128.Túry F.: Az evészavarok pszichoterápiája és gyógyszeres kezelése. A Lelki Egészségvédő Alapítvány konferenciája. Budapest, 2008.10.3-4. Programfüzet, 17. old.

129.Kohls, E., Túry F.: The predictive value of „early response” for treatment outcome in bulimia nervosa. The 16th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, 2008.10.16-18. Programfüzet, 31. old.

130.Túry F., Péter O.: Ferreri húsbavágó gondolatai a Nőről. II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia. Pécs, 2008.11.20-22. Programfüzet, 41-42. old.

131.Babusa B., Varga M., Túry F.: Kísérlet a családi/rendszerszemlélet kiterjesztésére az evés- és testképzavarok újabb típusai kapcsán. A Magyar Családterápiás Egyesület XXIII. Vándorgyűlése, Sopron, 2009.4.17-19. Programfüzet, 9. old.  

132.Túry F., Arató A., Erdélyi I., Gáti Á., Prágai É., Szentes A.: Ikrek pszichoterápiája. Kerekasztal. A Pszichoterápia szakfolyóirat 5. konferenciája. Budapest, 2009.5.8-9. Programfüzet, 17. old.

133.Szőnyi G., Ferencz V., Szatmáriné Balogh M., Torma K., Túry F.: A pszichológiai tevékenység határai. Kerekasztal az érdekvédelemről. A Pszichoterápia szakfolyóirat 5. konferenciája. Budapest, 2009.5.8-9. Programfüzet, 34-35. old.

134.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Kohls, E., Túry F.: Development of an internet delivered support program for patients with bulimic symptomatology. General Meeting of the European Council on Eating Disorders, London, 2009.9.11-13. Abstract kötet.

135.Kohls, E., Güleç, H., Túry F.: Assessment methods for eating disorders and body image disorder (workshop). 17th International Conference on Eating Disorders, Alpbach, 2009.10.23-24. Abstract kötet, 51-52. old.

136.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Kohls, E., Túry F.: Efficacy of an internet delivered support program for patients with bulimic symptomatology. 17th International Conference on Eating Disorders, Alpbach, 2009.10.23-24. Abstract kötet, 68. old. 

137.Kohls, E., Zimmer, B., Bauer, S., Güleç, H., Túry F.: Early response to treatment in eating disorders: are the first weeks of capital importance or marginal? 17th International Conference on Eating Disorders, Alpbach, 2009.10.23-24. Abstract kötet, 69. old.

138.Kohls, E., Zimmer, B., Güleç, H., Túry F.: Process and outcome in eating disorders treatment: can outcome be predicted from „early response” to therapy? INTACT symposium: The dynamics of eating disorders. Braga, 2009.11.12-14. Programfüzet.

139.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Kohls, E., Varga M., Babusa B., Túry F.: EDINA: Maintenance of treatment gains via an Internet-based platform. INTACT symposium: The dynamics of eating disorders. Braga, 2009.11.12-14. Programfüzet.

140.Varga M., Güleç, H., Kohls, E., Túry F.: Eating disordered patients attending to the chat sessions in an online support program: first experiences (poster). INTACT symposium: The dynamics of eating disorders. Braga, 2009.11.12-14. Programfüzet.

141.Babusa B., Túry F.: Methods for assessing male body image (poster). INTACT symposium: The dynamics of eating disorders. Braga, 2009.11.12-14. Programfüzet.

142.Túry F.: A transzgenerációs hatások hipno-családterápiás megközelítése. XXI. Magyar Hipnózis Találkozó. Dobogókő, 2010. 5.7-9. Programfüzet.

143.Túry F., Ajkay K., Kurimay T., Szőnyi G., Vértes G.: Az érvek csatája. A képzésektől lesz jó terapeuta a terapeuta? A Pszichoterápia folyóirat hatodik konferenciája. Budapest, 2010.5.14-15. Programfüzet, 20. old.

144.Albert-Lőrincz E., Túry F., Bagdy E., Barcy M., Unoka Zs.: A pszichoterápiás szakképzés megalapozása. A Pszichoterápia folyóirat hatodik konferenciája. Budapest, 2010.5.14-15. Programfüzet, 25. old.

145.Túry F., Szényei G.: A média szerepe az egészségzavarok kialakulásában. XVII. Primer Prevenciós Fórum. Budapest, 2010.5.20. Programfüzet.

146.Varga M., Túry F.: Az evéssel kapcsolatos kényszerek kialakulásának háttértényezői –különös tekintettel a túlevés jelenségére. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Pécs, 2010.5.27-29. Kivonatkötet, 144-145. old.

147.Kohls, E., Zimmer, B., Bauer, S., Güleç, H., Túry F.: Process and outcome in eating disorders treatment: does early response predict treatment outcome? International Conference on Eating Disorders, Salzburg, 2010.6.10-12. Abstract kötet, 39. old.

148.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Kohls, E., Varga M., Babusa B., Túry F.: An online support program for the maintenance of treatment gains. International Conference on Eating Disorders, Salzburg, 2010.6.10-12. Abstract kötet, 42. old.

149.Túry F., Pászthy B.: The Eating Disorder Working Group of the Hungarian Psychiatric Association. Jubilee Congress on Eating Disorders, Alpbach, 2010.10.21-23. Programfüzet, 33. old.

150.Varga M., Dukay-Szabó Sz., Papp I., Túry F.: Tendency to orthorexia nervosa amng male subjects in a Hungarian sample. Jubilee Congress on Eating Disorders, Alpbach, 2010.10.21-23. Programfüzet, 52. old.   

151.Papp I., Czeglédi E., Túry F.: Measurement of the attitude towards obesity in childhood – psychometric characteristics of the Hungarian version of the Shared Activities Questionnaire. Jubilee Congress on Eating Disorders, Alpbach, 2010.10.21-23. Programfüzet, 90. old. 

152.Túry F., Antal I.: A thirteen-year follow-up study of eating disorders in Roumania. Jubilee Congress on Eating Disorders, Alpbach, 2010.10.21-23. Programfüzet, 91. old. 

153.Túry F.: A pszichiátriai ellátás néhány problémája: a látványpszichiátria veszélyei. A „Csanyiki” Pszichoterápiás Osztály 20 éves jubileumi tudományos ülése. Miskolc, 2010.10.29. Absztraktok, 1. old.

154.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E.,Túry F.: Extending the reach of treatment providers: experiences with an online maintenance support program. 2nd INTACT Symposium, Prága, 2011.3.3-5. Programfüzet, 57-58. old.

155.Kohls, E., Güleç, H., Túry F.: Therapy process and adaptations in eclectic treatment of eating disorders: what therapists think they do? 2nd INTACT Symposium, Prága, 2011.3.3-5. Programfüzet, 78-79. old.   

156.Mezei Á., Güleç, H., Moessner, M., Kohls, E., Túry F.: Experiences with chat communication in maintenance treatment for patients with bulimic symptomatology. 2nd INTACT Symposium, Prága, 2011.3.3-5. Programfüzet, 82. old.

157.Babusa B., Túry F.: Muscle dysmorphia, eating disorders and exercise dependence among Hungarian male bodybuilders. 2nd INTACT Symposium, Prága, 2011.3.3-5. Programfüzet, 85-86. old.

158.Bokor L., Horváth K., Fekete K., Süle H., Szőnyi G., Túry F.: Hogyan nyeri meg a klienst, pácienst terápiára, tanácsadásra a terapeuta, tanácsadó? Abstract. A Pszichoterápia folyóirat hetedik konferenciája. Budapest, 2011.5.13-14. Abstract kötet, 15. old.

159.Túry F., Füredi J., K. Német M., Koltai M., Harmatta J.: Számít-e a terapeuta neme? Abstract. A Pszichoterápia folyóirat hetedik konferenciája. Budapest, 2011.5.13-14. Abstract kötet, 56. old.

160.Mezei Á., Güleç, H., Kohls, E., Túry F.: Mi történik a chat-szobában? Azonnali üzenetváltás evészavarban szenvedők számára kifejlesztett online utókezeléses programban. XI. Magatartástudományi Napok, Gödöllő, 2011.6.28-29. Programfüzet és előadáskivonatok, 45-46. old.

161.Túry F., Barabás K., Bánfalvi A., Füzesi Zs., Lázár I.: A test gyarmatosítása (kerekasztal). XI. Magatartástudományi Napok, Gödöllő, 2011.6.28-29. Programfüzet és előadáskivonatok, 57-58. old.

162.Papp I., Túry F.: A szociokulturális hatások kapcsolata a testképpel való elégedetlenséggel serdülőkorban. XI. Magatartástudományi Napok, Gödöllő, 2011.6.28-29. Programfüzet és előadáskivonatok, 64-65. old.

163.Almási Zs., Karácsony I., Hegedűs K., Konkolÿ Thege B., Becze Á., Rosta E., Fésűs Sz., Túry F.: An original survey measuring the efficiency of the „HuMania” Peer-Led Professional Training Programme among medical students. XIV EACLPP Annual Scientific Meeting. Budapest, 2011.7.1. Abstracts, 12. old.

164.Mezei Á., Güleç, H., Kohls, E., Túry F.: Experiences with chat communication in maintenance treatment for patients with bulimic symptomatology. XIV EACLPP Annual  Scientific Meeting. Budapest, 2011.7.1. Abstracts, 131. old.

165.Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, E.: Eating and non-eating related features of individuals with a tendency to orthorexia nervosa. ECED, Firenze, 2011. Abstracts, 15. old.

166.Gyányi A., Mezei Á., Túry F.: The prevalence of eating disorder body builder type among Hungarian body builders. ECED, Firenze, 2011. Abstracts, 24. old.

167.Szabó K., Túry F.: Written and pictorial content in magazines and their possible relationship to eating disorders. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 30. old.

168.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F.: First experiences with an internet-based program for maintenance treatment of patients with eating disorders. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 38-39. old.

169.Papp I., Czeglédi E., Túry F.: The association between sociocultural affects and bias against obese people at preadolescence ages. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 45. old.

170.Mezei Á., Güleç, H., Túry F.: Experiences with online communication in aftercare treatment for patients with bulimic symptomatology. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 47-48. old.

171.Babusa B., Túry F.: Muscle dysmorphia, eating disorder variables, and exercise dependence in Hungarian male weight lifters. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 54-55. old.

172.Túry F.: Home visits in the family therapy of eating disordered patients. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2011.10.20-22. Program & abstracts, 69. old.

173.Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Peter Pan szindróma – egy anorexiás férfi családterápiája. Esetismertetés. A Magyar Családterápiás Egyesület XXVI. Vándorgyűlése. 2012.4.13-15., Gödöllő. Programfüzet, 74. old. 

174.Horváthné Schmidt I., Márton É., Túry F.: Meditációs útkeresés analitikus szemlélettel, avagy az internalizált család gyógyítása. Abstract. A Pszichoterápia folyóirat nyolcadik konferenciája. Budapest, 2012.5.11-12. Abstract kötet, 39-40. old.

175.Harmatta J., Ádám Sz., Győrffy Zs., Túry F., Szényei G.: A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30. – június 1. Kivonatkötet, 284. old.

176.Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F.: A hazai pszichiáterek pályaképe és jövőképe. XII. Magatartástudományi Napok. Szeged, 2012.6.14-15. Programfüzet, 68-69. old.

177.Szényei G., Túry F.: Pitfalls in the family therapy of eating disordered subjects. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2012. Program & abstracts, 40. old.

178.Mezei Á., Karácsony I., Túry F.:Experiences with family therapy of male patients with anorexia nervosa. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2012. Program & abstracts, 42. old.

179.Szabó K., Szumska I., Sándor I., Mezei Á., Papp I., Güleç, H., Túry F.: The European initiative ProYouth for the promotion of mental health and the prevention of eating disorders and its progress in Hungary. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2012. Program & abstracts, 46. old.

180.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F.: Efficacy of an internet-based program for maintenance treatment of patients with eating disorders. Kongress Essstörungen, Alpbach, 2012. Program & abstracts, 74. old.

181.Péter O., Túry F.: Utazás Afrika és az emberi lélek mélyére – gondolatok Marco Ferreri: Milyen jóízűek a fehérek (Y’a bon les blancs, 1988) című filmjéről. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, 2012. Programfüzet, 24. old.

182.Babusa B., Czeglédi E., Túry F.: Férfi testideálok és az izomdiszmorfia kockázati prevalenciájának változása súlyzós testedzést folytató férfiak körében. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 5. old.

183.Dukay-Szabó Sz., Varga M., Koller O.A., Pataki Z., Rigó J., Túry F.: A terhességet megelőző és kísérő táplálkozási patológiák. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 22. old.

184.Güleç, H., Bauer, S., Moessner, M., Mezei Á., Kohls, E., Túry F.: Evészavarban szenvedő betegek internet alapú fenntartó kezelése. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 45. old.

185.Mezei Á., Fritz A., Ehmann B., Güleç, H., Túry F.: Tartalomelemzés a telemedicinában. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 75. old.

186.Németh A., Tóth M., Cserháti Z., Purebl Gy., Székely A., Túry F.: PREDI-NU: A „Kiút a depresszióból” önsegítő internetes program bemutatása. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 81. old.

187.Purebl Gy., Lehóczky P., Harrach A., Vizi J., Nagy E., Túry F.: Hogyan lehet pszichoszomatikus orvoslás Magyarországon? A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 90. old.

188.Szabó K., Sándor I., Papp I., Mezei Á., Szumska I., Túry F.: Pro-Youth – Európai kezdeményezés a mentális egészség támogatásában és az evészavarok megelőzésében – első eredmények Magyarországon. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 102. old.

189.Tóth M.D., Németh A., Cserháti Z., Székely A., Purebl Gy., Túry F.: PREDI-NU: Európai együttműködés a depresszió megelőzésére és a kapcsolódó ismeretek bővítésére. Egy innovatív, e-health alapú intervenció bemutatása. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 90. old.

190.Varga M., Konkoly Thege B., Dukay-Szabó Sz., van Furth, E., Túry F.:  Az egészségesétel-függőség viselkedéses korrelátumai. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.1.23-26. Absztrakt kötet, 90. old.

191.Mezei Á., Karácsony I., Túry F.: Differences and similarities between the family therapy of male and female patients with anorexia nervosa. London Eating Disorders Conference 2013. Abstract book, 76-77.old.

192.Dukay-Szabó Sz., Varga M., Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F.: Associations among eating disorders, fertility, course of pregnancy, delivery and pregnancy outcome (poster). 17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. Berlin, 2013.5.23. Abstracts, 69. old.

193.Dukay-Szabó Sz., Varga M., Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F.: Links between eating disorders and the nubmer of pregnancies (poster). 17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. Berlin, 2013.5.23. Abstracts, 70. old.

194.Túry F.: Colonisation of the human body – disadvantages of civilization. Archives of the Hungarian Medical Association of America, 6th Balatonfüred Meeting, 2013, 5. old.

195.Dukay-Szabó Sz., Varga M., Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F.: Eating disorders: protective or risk factors in pregnancy? Experiences of a survey in a postpartum department. Eating Disorders Congress, Alpbach, 2013.10.17-19. Program & Abstracts, 26-27. old.

196.Güleç, H., Moessner, M., Bauer, S., Mezei Á., Túry F.: Internet-based maintenance treatment of patients with eating disorders: a randomized controlled trial. Eating Disorders Congress, Alpbach, 2013.10.17-19. Program & Abstracts, 50. old.

 

Zenei kiadvány

 1. Gereben együttes (Rácz A., Rácz E., Rőmer O., Túry F.): Feljött a nap. Népzenei hangkazetta, 1983. 
 2. Túry F., Károlyi G.: Citerissima (népzenei szólólemez). Hungaroton, Budapest, 2009.

 

Hazai folyóiratokban:
1.   Dr. Molnár László, Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán: A pályaút kezdete ösztöndíjas doktoranduszoknál, Orvosegyetem, XLI. évf. 4. sz., 1997. márc. 27. 6.
2.   Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán: Felkészítés invazív beavatkozásokra, Végeken, 1997/2-3., 86-90.
3.   Dr. Molnár László, Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán: A SOTE ösztöndíjas doktorandusz hallgatóinak motiváció-struktúráját felmérő kutatás eredményei és tanulságai, Végeken, 1997/4., 33-36.
4.   Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán: Hányszor születünk, hol a helyünk a társadalomban  Izraeli terepmunka tapasztalatok, Szenvedélybetegségek, IX. évf. 2001/4., 280-285.
5.   Dr. Zsinkó-Szabó Zoltán, Dr. Lázár Imre: Beavatási jelenségek az orvossá válás folyamán, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2007. (közlésre elfogadva)

Külföldi folyóiratokban:
1.   Zoltán Zsinkó-Szabó, Imre Lázár: Cultural Initiation of Medical Doctors, Collegium Anthropologicum 2007 (accepted)
2.   Zoltán Zsinkó-Szabó, Imre Lázár: Ordination and  becoming a doctor, A comparative research on professional initiation, Nova Religio 2007 (submitted)

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena